Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 79

  • Řízení modelu technologického pracoviště 

   Autor: Tlučhoř Jan; Vedoucí práce: Künzel Karel; Oponent práce: Jirsa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématikou programovatelných automatů. Začátek práce popisuje základní části modelu kolejiště. Věnuje se teorii programování PLC S7 - 300 a popisu základních i pokročilejších prvků logického ...
  • Teplotní profil, růst intermetalických vrstev 

   Autor: Renza Ondřej; Vedoucí práce: Dušek Karel; Oponent práce: Ješ Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem integrálu teploty a času pájení na růst intermetalických vrstev. Teoretická část popisuje různé technologie pájení, teplotní profil pece, heating factor a intermetalické sloučeniny. ...
  • Diferenciální rovnice v elektrotechnice 

   Autor: Klouda Filip; Vedoucí práce: Bohata Martin; Oponent práce: Sobotíková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se skládá ze tří kapitol. První kapitola pojednává o obecné teorii obyčejných diferenciálních rovnic a prezentuje základní analytické metody jejich řešení. Ve druhé kapitole se soustředíme na numerickou Eulerovu ...
  • Nabíjecí teplotní charakteristiky elektrochemických zdrojů 

   Autor: Cibulka Šimon; Vedoucí práce: Reichl Tomáš; Oponent práce: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá nabíjecími teplotními charakteristikami elektrochemických zdrojů. V práci jsou popsány základní principy funkce elektrochemických zdrojů různých technologií. Dále je proveden jejich rozbor ...
  • Samovybíjení elektrochemických zdrojů pro teplotní charakteristiky 

   Autor: Strnad Radek; Vedoucí práce: Reichl Tomáš; Oponent práce: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato bakalářská práce se bude zabývat samovybíjením elektrochemických zdrojů v závislosti na teplotě. Je zaměřená především na lithiové akumulátory, jenž jsou momentálně nejrozšířenější. Samovybíjením trpí všechny akumulátory ...
  • Návrh osvětlovacího tělesa pro fotoluminiscenci 

   Autor: Ehrlich Jonáš; Vedoucí práce: Holovský Jakub; Oponent práce: Teplý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem osvětlovacího systému, který může být využit pro měření fotoluminiscence. Cílem práce je navrhnout pomocí programu Mathematica takové rozložení luminiscenčních diod, aby výsledná ...
  • Elektromobilita, její současný stav a perspektiva 

   Autor: Spilka Vojtěch; Vedoucí práce: Wolf Petr; Oponent práce: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá pohledem na elektromobilitu od jejích začátků až po současnost. Dále práce obsahuje přehled dobíjecí infrastruktury a státní podpory elektromobility v České republice i ve světě. V závěru ...
  • Vliv podmínek vytvrzování elektricky vodivých lepidel na jejich vlastnosti 

   Autor: Barták Karel; Vedoucí práce: Beshajová Pelikánová Ivana; Oponent práce: Vaněk Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce pojednává o problematice využití moderního ekologického spojování za pomoci elektricky vodivých lepidel. V úvodu je popsána základní struktura elektricky vodivých lepidel, jejich vlastnosti a použité materiály, ...
  • Studie růstu dendritů na deskách plošných spojů 

   Autor: Kulhavý Jan; Vedoucí práce: Dušek Karel; Oponent práce: Urbánek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s chybami, které se mohou vyskytnout na desce plošného spoje. Teoretická část pojednává o teorii pájení, vysvětluje základní vlastnosti pájeného spoje, různé technologie ...
  • Řízení malých synchronních motorků 

   Autor: Misak Daniel; Vedoucí práce: Prouza Petr; Oponent práce: Künzel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se zabývá řízením malých synchronních motorků. Cílem práce je pokusit se navrhnout řízení s ohledem především na tichý chod motoru, jenž je dán reálnou aplikací, vyvíjenou firmou Interdigi, a.s. V práci jsou probrány ...
  • Tlustovrstvé struktury připravené z polymerních sítotiskových past 

   Autor: Myška Pavel; Vedoucí práce: Beshajová Pelikánová Ivana; Oponent práce: Běhan Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá technologií tlustých vrstev. Rozebírá základní vlastnosti tlustovrstvých struktur, používané materiály, různé způsoby výroby těchto vrstev a jejich využití v dnešních aplikacích. Druhá část práce se ...
  • Optimalizace optického spektrometru pomocí softwarového lock-in analyzéru 

   Autor: Wimmer Lukáš; Vedoucí práce: Holovský Jakub; Oponent práce: Remeš Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce se zabývá realizací optické cesty aparatury pro měření kvantové účinnosti a jejího ovládání pomocí softwaru. Dále popisuje princip činnosti analogových lock-in zesilovačů a způsobem jejich nahrazení s ...
  • PID efekt, diagnostika a důsledky 

   Autor: Rokusek David; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce: Koller Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   V rámci této bakalářské práce jsem se věnoval zejména experimentu, který spočíval ve vyvolání Potenciálem indukované degradace (PID) u fotovoltaického modulu z krystalického křemíku a v následném procesu léčení takto ...
  • Měření účinnosti akumulátorových článků 

   Autor: Hruška Michal; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce: Janíček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato práce je zaměřena na vytvoření automatizovaného pracoviště pro měření parametrů elektrochemických článků. Hlavním cílem je vytvoření programu pro automatizované měření, který je snadno modifikovatelný k dalším účelům. ...
  • Diagnostické zobrazovací metody v lékařství, využití plochých detektorů u mobilních rentgenových přístrojů 

   Autor: Rytina Adam; Vedoucí práce: Lhotská Lenka; Oponent práce: Hlúbik Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na diagnostické zobrazovací metody v lékařské technice. V práci jsou popsány principy zobrazovacích metod a základní konstrukční prvky lékařských přístrojů. V této bakalářské práci jsou ...
  • Pracoviště pro testování růstu dendritů. 

   Autor: Durst Pavel; Vedoucí práce: Dušek Karel; Oponent práce: Ješ Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Práce se bude věnovat seznámení s růstem dendritů a podmínkami, které tento růst zapříčiňují. Popisuje tvorbu experimentálního pracoviště pro testování růstu dendritů a experimentální ověření jeho funkčnosti.
  • Diagnosis of photovoltaic modules using alternate methods of measurement 

   Autor: Nariman Meiirbek; Vedoucí práce: Finsterle Tomáš; Oponent práce: Musálek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Bakalářská práce se zabývá diagnostikou fotovoltaických (PV) modulů s využitím alternativních metod měření. Práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části jsou popsány jednotlivé technologie PV modulů a také principy ...
  • Technologie odstředivého lití vrstev polymerních nanokompozitů rovnoměrné tloušťky s obsahem uhlíkových nanočástic 

   Autor: Viskunov Vadim; Vedoucí práce: Bouda Václav; Oponent práce: Lipták Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Tato bakalářská práce je věnována uhlíkatým nanostrukturám a polymerním nanokompozitům, které se využívají v elektrotechnice pro zlepšení elektrické a tepelné vodivosti. V práci jsou vysvětleny základní zásady zpracování ...
  • Studium antireflexních vrstev barevných solárních článků pomocí vláknového spektrometru 

   Autor: Nevyhoštěný Radek; Vedoucí práce: Holovský Jakub; Oponent práce:
   Tato práce se zabývá studiem antireflexních vrstev solárních článků. Pro stanovení významu těchto vrstev ve strukturách komerčních článků je v teoretické části popsán mechanismus absorpce a reflexe fotonů na rozhraní ...
  • Porovnání současného stavu FV v České republice a Kazachstánu 

   Autor: Doskumbayeva Diana; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce:
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a porovnáním současného stavu FV v ČR a Kazachstánu. V první části jsou popsány klimatické podmínky každého státu a oblasti, které jsou důležité pro stavbu fotovoltaických elektráren. ...