Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 88

  • Vrstvové technologie v elektronice 

   Autor: Kourek Pavel; Vedoucí práce: Beshajová Pelikánová Ivana; Oponent práce: Běhan Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato práce se zabývá technologií tenkých a především tlustých vrstev. Popisuje materiály a postupy pro realizaci obou těchto vrstev. Rozebírá a porovnává základní vlastnosti těchto struktur. Druhá část této práce je věnována ...
  • Využití simulačního nástroje AnyLogic při simulaci procesů. 

   Autor: Sarsembayev Igor; Vedoucí práce: Molhanec Martin; Oponent práce: Georgiev Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Tato bakalářská práce vypraví o simulačním nástroje AnyLogic určeným k sestrojení simulačních modelů různých typů modelování. Cílem je seznámit profesoři a studenty s možnostmi simulačního modelování. Jako příklad k ...
  • Autonomní FV systémy v městském prostředí 

   Autor: Mikloš Marián; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce: Tauš Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   V bakalárskej práci sa zaoberám energetickým potenciálom slnečnej energie pre zemepisnú šírku 50,087 N, lokalita Praha, využiteľnej pre energeticky málo náročné, autonómne, fotovoltaické systémy mestských mobiliárov. V ...
  • Porovnávač radiačních dávek - návrh zařízení 

   Autor: Zbytek Ondřej; Vedoucí práce: Künzel Karel; Oponent práce: Hunka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato bakalářská práce zpracovává návrh nového zařízení - Porovnávače radiačních dávek, určeného pro výstavu pojednávající o radiační bezpečnosti. Teoretická část se zabývá návrhem konceptu zařízení, jeho designem, principem ...
  • Porovnávač radiačních dávek - návrh a realizace řídicího systému 

   Autor: Svoboda Ondřej; Vedoucí práce: Künzel Karel; Oponent práce: Hunka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Bakalářská práce Porovnávač radiačních dávek - návrh a realizace řídicího systému má za cíl vývoj řídicího systému pro zakázkovou výrobu zcela nového exponátu pro nově budované informační centrum. V práci je zachycen vývoj ...
  • Testovací přípravek IRC 

   Autor: Karpuk Veranika; Vedoucí práce: Künzel Karel; Oponent práce: Jirsa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Bakalarska prace se zabyva navrhem a realizaci testovaciho pripravku IRC, ktery umoznuje simulovani inkrementalnich cidel s ruznymi parametry. Soucasti prace je vysvetleni principu funkce inkrementalnich cidel. Dale popisuje ...
  • Naprašování a napařování vodivých vrstev 

   Autor: Ott Michal; Vedoucí práce: Beshajová Pelikánová Ivana; Oponent práce: Vaněk Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce sestává ze tří částí, a sice shrnutí teoretických poznatků a podkladů o tenkých vrstvách, jejich vlastnostech a metodách výroby, praktického provedení zadaného úkolu ve formě vytvoření tenkovrstvých ...
  • Vliv vybraných složek provozního prostředí na svítivost elektroluminiscenčních diood. 

   Autor: Malíř Jakub; Vedoucí práce: Kudláček Ivan; Oponent práce: Žák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce se zabývá funkčním principem LED (Light emitting diode) světelných zdrojů. V první části textu jsou rozebrány základní vlastnosti a stručná historie elektroluminiscenčních diod a možné příčiny poruch LED při ...
  • Analýza voidu v pájených spojích 

   Autor: Němeček Nickolas; Vedoucí práce: Dušek Karel; Oponent práce: Slavata Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá technologií v bezolovnatém pájení zejména v oblasti pájení přetavením a chybami, které vznikají během tohoto procesu v pájených spojích. Teoretická část práce se zabývá technologií pájení, ...
  • Řízení modelu technologického pracoviště 

   Autor: Tlučhoř Jan; Vedoucí práce: Künzel Karel; Oponent práce: Jirsa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématikou programovatelných automatů. Začátek práce popisuje základní části modelu kolejiště. Věnuje se teorii programování PLC S7 - 300 a popisu základních i pokročilejších prvků logického ...
  • Teplotní profil, růst intermetalických vrstev 

   Autor: Renza Ondřej; Vedoucí práce: Dušek Karel; Oponent práce: Ješ Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem integrálu teploty a času pájení na růst intermetalických vrstev. Teoretická část popisuje různé technologie pájení, teplotní profil pece, heating factor a intermetalické sloučeniny. ...
  • Diferenciální rovnice v elektrotechnice 

   Autor: Klouda Filip; Vedoucí práce: Bohata Martin; Oponent práce: Sobotíková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se skládá ze tří kapitol. První kapitola pojednává o obecné teorii obyčejných diferenciálních rovnic a prezentuje základní analytické metody jejich řešení. Ve druhé kapitole se soustředíme na numerickou Eulerovu ...
  • Nabíjecí teplotní charakteristiky elektrochemických zdrojů 

   Autor: Cibulka Šimon; Vedoucí práce: Reichl Tomáš; Oponent práce: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá nabíjecími teplotními charakteristikami elektrochemických zdrojů. V práci jsou popsány základní principy funkce elektrochemických zdrojů různých technologií. Dále je proveden jejich rozbor ...
  • Samovybíjení elektrochemických zdrojů pro teplotní charakteristiky 

   Autor: Strnad Radek; Vedoucí práce: Reichl Tomáš; Oponent práce: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato bakalářská práce se bude zabývat samovybíjením elektrochemických zdrojů v závislosti na teplotě. Je zaměřená především na lithiové akumulátory, jenž jsou momentálně nejrozšířenější. Samovybíjením trpí všechny akumulátory ...
  • Návrh osvětlovacího tělesa pro fotoluminiscenci 

   Autor: Ehrlich Jonáš; Vedoucí práce: Holovský Jakub; Oponent práce: Teplý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem osvětlovacího systému, který může být využit pro měření fotoluminiscence. Cílem práce je navrhnout pomocí programu Mathematica takové rozložení luminiscenčních diod, aby výsledná ...
  • Elektromobilita, její současný stav a perspektiva 

   Autor: Spilka Vojtěch; Vedoucí práce: Wolf Petr; Oponent práce: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá pohledem na elektromobilitu od jejích začátků až po současnost. Dále práce obsahuje přehled dobíjecí infrastruktury a státní podpory elektromobility v České republice i ve světě. V závěru ...
  • Vliv podmínek vytvrzování elektricky vodivých lepidel na jejich vlastnosti 

   Autor: Barták Karel; Vedoucí práce: Beshajová Pelikánová Ivana; Oponent práce: Vaněk Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce pojednává o problematice využití moderního ekologického spojování za pomoci elektricky vodivých lepidel. V úvodu je popsána základní struktura elektricky vodivých lepidel, jejich vlastnosti a použité materiály, ...
  • Studie růstu dendritů na deskách plošných spojů 

   Autor: Kulhavý Jan; Vedoucí práce: Dušek Karel; Oponent práce: Urbánek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s chybami, které se mohou vyskytnout na desce plošného spoje. Teoretická část pojednává o teorii pájení, vysvětluje základní vlastnosti pájeného spoje, různé technologie ...
  • Řízení malých synchronních motorků 

   Autor: Misak Daniel; Vedoucí práce: Prouza Petr; Oponent práce: Künzel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se zabývá řízením malých synchronních motorků. Cílem práce je pokusit se navrhnout řízení s ohledem především na tichý chod motoru, jenž je dán reálnou aplikací, vyvíjenou firmou Interdigi, a.s. V práci jsou probrány ...
  • Tlustovrstvé struktury připravené z polymerních sítotiskových past 

   Autor: Myška Pavel; Vedoucí práce: Beshajová Pelikánová Ivana; Oponent práce: Běhan Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá technologií tlustých vrstev. Rozebírá základní vlastnosti tlustovrstvých struktur, používané materiály, různé způsoby výroby těchto vrstev a jejich využití v dnešních aplikacích. Druhá část práce se ...