Recently added

Now showing items 1-20 of 98

  • Vrstvové technologie v elektronice 

   Author: Jiří Vobr; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Běhan Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Cílem této bakalářské práce je seznámení čtenáře s technologiemi tlustých a tenkých vrstev a jejich vlastnostmi. V teoretické části jsou vysvětleny definice tlusté a tenké vrstvy, dále jsou zde uvedeny materiály na jejich ...
  • Přípravek s deskou Discovery 

   Author: Ján Žolna; Supervisor: Künzel Karel; Opponent: Brejcha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Bakalárska práca na tému "Přípravek s deskou Discovery" sa skladá zo šiestich kapitol. Druhá kapitola približuje prípravok Discovery, s ktorým budem pracovať počas celej práce. Ďalej opisuje procesor a periférne časti tohto ...
  • Simulace šíření tepla na desce plošného spoje u pájení přetavením 

   Author: Michal Sebera; Supervisor: Zemen Jan; Opponent: Musálek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Bakalářská práce se zaměřuje na šíření tepla v deskách plošných spojů při pájení přetavením, a na simulaci tohoto děje pomocí programu COMSOL Multiphysics. V práci jsou popsány základy šíření tepla a principy jeho modelování. ...
  • Řízení BLDC motoru pomocí platformy ST Nucleo 

   Author: Radan Krch; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Houf Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato práce stručně popisuje elektrický pohon a jeho části. Práce se soustředí na popis polovodičového střídače, jako na hlavní komponent pro řízení, a BLDC motoru, který je popsán z konstrukčního a matematického hlediska. ...
  • Konfigurace řídicí části pohonu s asynchronním motorem 

   Author: Ondřej Kalát; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Kozák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část se věnuje popisu U/f řízení rychlosti asynchronního motoru. V ní je proveden podrobný teoretický rozbor této metody řízení změnou napájecí frekvence, i krátká praktická ...
  • Oživení čtyřkvadrantového měniče pro pohon dynamometru 

   Author: Tomáš Gajdoš; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Podrapský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Bakalárska práca sa zaoberá oživením jednosmerného motora cez tyristorový usmerňovač pomocou softwaru STARTER a ďalej sa venuje jeho základnej konfigurácii. Následne je v práci uvedený postup pripojenia PLC na menič, pomocou ...
  • Elektricky vodivé spoje 

   Author: Jakub Slavata; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Vaněk Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Cílem této bakalářské práce je seznámení čtenáře s vlastnostmi pájených a elektricky vodivých lepených spojů. V teoretické části jsou uvedeny základní požadavky na elektricky vodivé spoje, jejich vlastnosti, materiály, ze ...
  • Zařízení pro měření spektrální odezvy fotovoltaických článků 

   Author: Jan Bitter; Supervisor: Černá Ladislava; Opponent: Koller Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Práce se zabývá problematikou měření spektrální odezvy fotovoltaických článků a modulů. V úvodu práce jsou shrnuty hlavní parametry článků a používané metody měření spektrální odezvy. V další části práce je navrženo ...
  • Pájené a lepené vodivé spoje 

   Author: Filip Grňák; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Vaněk Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato práce se zabývá porovnáním elektricky vodivých spojů, vytvořených pomocí pájení a lepení, dále se pak zabývá vlivem degradačních procesů na tyto spoje během stárnutí za různých podmínek. Práce se skládá ze dvou hlavních ...
  • Vliv nastavení parametrů 3D tiskárny na vlastnosti tištěných objektů 

   Author: Sándor Ádám; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Chadima David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Táto práca sa zabýva s technológiami aditívnej výroby a jej druhmi. Ďalej výhodami a nevýhodami najviac používaných materiálov v 3D tlače, mechanickými a termomechanickými vlastnosťami materiálov, ktoré sú dôležitými ...
  • Vrstvové technologie v elektronice 

   Author: Kourek Pavel; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Běhan Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato práce se zabývá technologií tenkých a především tlustých vrstev. Popisuje materiály a postupy pro realizaci obou těchto vrstev. Rozebírá a porovnává základní vlastnosti těchto struktur. Druhá část této práce je věnována ...
  • Využití simulačního nástroje AnyLogic při simulaci procesů. 

   Author: Sarsembayev Igor; Supervisor: Molhanec Martin; Opponent: Georgiev Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Tato bakalářská práce vypraví o simulačním nástroje AnyLogic určeným k sestrojení simulačních modelů různých typů modelování. Cílem je seznámit profesoři a studenty s možnostmi simulačního modelování. Jako příklad k ...
  • Autonomní FV systémy v městském prostředí 

   Author: Mikloš Marián; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Tauš Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   V bakalárskej práci sa zaoberám energetickým potenciálom slnečnej energie pre zemepisnú šírku 50,087 N, lokalita Praha, využiteľnej pre energeticky málo náročné, autonómne, fotovoltaické systémy mestských mobiliárov. V ...
  • Porovnávač radiačních dávek - návrh zařízení 

   Author: Zbytek Ondřej; Supervisor: Künzel Karel; Opponent: Hunka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato bakalářská práce zpracovává návrh nového zařízení - Porovnávače radiačních dávek, určeného pro výstavu pojednávající o radiační bezpečnosti. Teoretická část se zabývá návrhem konceptu zařízení, jeho designem, principem ...
  • Porovnávač radiačních dávek - návrh a realizace řídicího systému 

   Author: Svoboda Ondřej; Supervisor: Künzel Karel; Opponent: Hunka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Bakalářská práce Porovnávač radiačních dávek - návrh a realizace řídicího systému má za cíl vývoj řídicího systému pro zakázkovou výrobu zcela nového exponátu pro nově budované informační centrum. V práci je zachycen vývoj ...
  • Testovací přípravek IRC 

   Author: Karpuk Veranika; Supervisor: Künzel Karel; Opponent: Jirsa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Bakalarska prace se zabyva navrhem a realizaci testovaciho pripravku IRC, ktery umoznuje simulovani inkrementalnich cidel s ruznymi parametry. Soucasti prace je vysvetleni principu funkce inkrementalnich cidel. Dale popisuje ...
  • Naprašování a napařování vodivých vrstev 

   Author: Ott Michal; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Vaněk Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce sestává ze tří částí, a sice shrnutí teoretických poznatků a podkladů o tenkých vrstvách, jejich vlastnostech a metodách výroby, praktického provedení zadaného úkolu ve formě vytvoření tenkovrstvých ...
  • Vliv vybraných složek provozního prostředí na svítivost elektroluminiscenčních diood. 

   Author: Malíř Jakub; Supervisor: Kudláček Ivan; Opponent: Žák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce se zabývá funkčním principem LED (Light emitting diode) světelných zdrojů. V první části textu jsou rozebrány základní vlastnosti a stručná historie elektroluminiscenčních diod a možné příčiny poruch LED při ...
  • Analýza voidu v pájených spojích 

   Author: Němeček Nickolas; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Slavata Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá technologií v bezolovnatém pájení zejména v oblasti pájení přetavením a chybami, které vznikají během tohoto procesu v pájených spojích. Teoretická část práce se zabývá technologií pájení, ...
  • Řízení modelu technologického pracoviště 

   Author: Tlučhoř Jan; Supervisor: Künzel Karel; Opponent: Jirsa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématikou programovatelných automatů. Začátek práce popisuje základní části modelu kolejiště. Věnuje se teorii programování PLC S7 - 300 a popisu základních i pokročilejších prvků logického ...