Now showing items 1-20 of 124

  • Studium selektivních kontaktů solárních článků na bázi hybridních perovskitů pomocí povrchového fotovoltaického jevu 

   Author: Josef Kubička; Supervisor: Holovský Jakub; Opponent: Voves Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Hlavním cílem práce je porovnání solárních článků na bázi hybridního perovskitu s různou strukturou pomocí výsledků analýzy jejich povrchových vlastností. Práce začíná stručným úvodem vysvětlujícím obecnou strukturu, funkci ...
  • Kompozitní materiály pro 3D tisk 

   Author: Matěj Vácha; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Plaček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá dopady přidání vybraných látek do filamentů pro Fused Filament Fabrication technologii 3D tisku. Obsahuje dvě části – rešeršní a praktickou. V rešeršní části jsou popsány základní metody 3D ...
  • Návrh a konstrukce jednoduchého zdroje vysokého napětí 

   Author: Lukáš Červený; Supervisor: Pankrác Vítězslav; Opponent: Kořínek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Práce se věnuje shromáždění základních informací o různých typech zdrojů napětí a vymezení funkce jejich komponent. Z~různých možností je vybrána topologie zdroje vysokého napětí, jež je dostatečně efektivní, zároveň ale ...
  • Možnosti využití solárních tašek 

   Author: Dominik Sochulák; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Stančík Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Bakalářská práce se v teoretické části zabývá analýzou situace na trhu fotovoltaických střešních krytin a následnou kategorizací. Analýza zahrnuje porovnání střešních fotovoltaických krytin jednotlivých výrobců a uvedení ...
  • Hlídání úniku vody 

   Author: Ondřej Vácha; Supervisor: Künzel Karel; Opponent: Kozák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a výrobě zařízení pro hlídání úniku vody v domácím rozvodu. Obsahuje návrh plošného spoje, napsání programu pro centrální jednotku a pro WiFi modul. Dále obsahuje uvedení zařízení do ...
  • Parametry tlustých vrstev v závislosti na jejich elektrickém zatěžování 

   Author: Jakub Kučera; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Vaněk Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato práce se zabývá chováním polymerních tlustých vrstev nanesených na různé typy podložek v závislosti na jejich proudovém zatěžování. Jsou zde uvedeny základní vlastnosti a technologie tlustých vrstev a podložky používané ...
  • Mechanické úložiště elektrické energie 

   Author: Adam Pešek; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Rezler Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tento dokument se věnuje úložištím energie využívající energii tíhového pole. V teoretické části jsou popsány nejpoužívanější technologie úložišť elektrické energie. Dále se text zaměřuje otázkou dalšího vývoje úložišť. ...
  • Řízení tramvajové smyčky 

   Author: Adam Stoček; Supervisor: Milota Ondřej; Opponent: Künzel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Cílem této práce je porovnání řídících systémů pro řízení tramvajové smyčky od dvou různých výrobců PLC. V teoretické části je popsána problematika tramvajového provozu a jeho řízení. Praktická část se soustřeďuje na ...
  • Řízení asynchronního motoru frekvenčním měničem SIEMENS Micromaster 440 

   Author: Ondřej Kochaň; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Kozák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-25)
   Předmětem bakalářské práce Řízení asynchronního motoru frekvenčním měničem SIEMENS Micromaster 440 je seznámit se s problematikou řízení motorů pomocí frekvenčního měniče, ověřit si možnosti programu STARTER, provést měření ...
  • Technologie aditivní výroby 

   Author: Jindřich Bareš; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Drahotová Mizerová Gabriela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Cílem této práce je porovnat dvě metody 3D tisku. Jednou z nich je Fused Filament Fabrication známou pod zkratkou FFF. Druhou metodou je stereolitografie neboli SLA. Porovnávanými hledisky jsou výhody a nevýhody jednotlivých ...
  • Zdroj elektrické energie na principu kondenzátoru s proměnnou distancí elektrod 

   Author: Dominika Dusíková; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Musálek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na matematický model zdroje elektrické energie na principu kondenzátoru s pohyblivou distancí elektrod a zhodnocení možného praktického využití. Práce je rozdělena do čtyř částí. První ...
  • Dálkově ovládaná chytrá zásuvka 

   Author: Kateřina Nováková; Supervisor: Künzel Karel; Opponent: Polák Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Bakalářská práce se zabývá vývojem dálkově ovládané chytré zásuvky. Cílem práce je navrhnout desku plošného spoje a programové vybavení zařízení a následné ověření funkčnosti při kontrolním měření v laboratoři. Pomocí ...
  • Běžící text pomocí ST NUCLEO 

   Author: David Jäschke; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Karlovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvářením programu, který umožňuje tvorbu běžícího textu. Tento běžící text je zobrazován pomocí dvou vyrobených přípravků, které jsou osazeny vždy osmi LED jednou s komunikací diskrétní a ...
  • Elektrické vlastnosti fotopolymerů pro 3D tisk 

   Author: Jan Půlpán; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Pinkner Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato bakalářská práce se skládá ze tří hlavních částí, a to z rešerše pojednávající o různých metodách 3D tisku s detailně zpracovanou kapitolou o technologii SLA, praktické části, ve které je popsán postup při přípravě ...
  • Vliv prokovů na termomechanické vlastnosti desek plošných spojů 

   Author: Radim Ille; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Martínek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem prokovů na termomechanické vlastností desek plošných spojů (DPS). V teoretické části práce jsou popsány jednotlivé oblasti desek plošných spojů, jako jsou substráty, druhy, technologie ...
  • Vliv nabíjecích systémů pro elektromobily na napěťové a výkonové poměry distribuční sítě nízkého napětí 

   Author: Michal Řehoř; Supervisor: Lipčák Ondřej; Opponent: Čerňan Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem nabíjecích systémů pro elektromobily na distribuční síť nízkého napětí. Práce je vsazena do prostředí České republiky. Teoretickou částí práce je zmapování systémů dobíjení elektromobilů. ...
  • Vytvoření automatizovaného pracoviště se vzdáleným přístupem 

   Author: Tereza Jeřábková; Supervisor: Kozák Martin; Opponent: Rakušan Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením automatizovaného pracoviště se vzdáleným přístupem. Úvodní část práce je věnována základům automatizace, programovacím jazykům PLC a představení portfolia řídicích systémů firmy ...
  • Řízení asynchronního motoru frekvenčním měničem SIEMENS Micromaster 440 

   Author: Ondřej Kochaň; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Kozák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Předmětem bakalářské práce Řízení asynchronního motoru frekvenčním měničem SIEMENS Micromaster 440 je seznámit se s problematikou řízení motorů pomocí frekvenčního měniče a ověřit si možnosti programu STARTER. Popsané ...
  • Porovnání různých způsobů orientace vektorového řízení asynchronního motoru 

   Author: Václav Kotyk; Supervisor: Lipčák Ondřej; Opponent: Havelka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Vektorová regulace je moderní hojně používaný způsob řízení asynchronního motoru. Nejpoužívanější způsob orientace na rotorový tok umožňuje převést regulační strukturu pohonu na analogickou ke struktuře stejnosměrného cize ...
  • Porovnání integrátorů s eliminací DC offsetu používaných pro rešení rovnic napěťového U-I modelu asynchronního motoru 

   Author: Filip Baum; Supervisor: Lipčák Ondřej; Opponent: Flígl Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Práce se zabývá problematikou napěťového U-I modelu asynchronního motoru. Hlavním cílem práce je porovnání různých modifikovaných integrátorů používaných k odstranění akumulace DC offsetu ve vyhodnocovaných složkách vektoru ...