Show simple item record

Marketing communication in the field of contemporary trends in network managementdc.contributor.advisorHofman Radek
dc.contributor.authorUlrichová Pavlína
dc.date.accessioned2019-02-20T11:16:59Z
dc.date.available2019-02-20T11:16:59Z
dc.date.issued2019-01-29
dc.identifierKOS-882639916105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/81172
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá dvěma alternativními metodami ke správě sítí a s nimi související marketingovou komunikací. Práce ve své teoretické části podrobně popisuje oba modely, jejich silné a slabé stránky a taktéž popisuje marketingovou komunikaci a její základní nástroje. V praktické části srovnává obě metody správy sítě, stanovuje jejich pravděpodobné postavení na trhu v blízké budoucnosti a provádí podrobnou segmentaci trhu správy sítí. Segmentace trhu zahrnuje stanovení kritérií, jejich významu a aplikace. V závěru práce je navržen model marketingové komunikace pro cloudový model správy sítě a provedeno krátké ekonomické zhodnocení obou modelů.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis is focusing on two alternative methods of network management and marketing communication connected with them. Thesis in it's theoretical part describes both models, their strong and weak points a also describes and defines marketing communication and it's basic tools. In practical part thesis compares the two models, determins probable state of network management's market state in near future and performs thorough segmentation of the market. It contains of determination od criteria, their value and application. In the conclusion of the thesis there is proposal of marketing communication for cloud networ managemment and short economic evaluation of both models.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSpráva sítí,Cloud,marketingová komunikacecze
dc.subjectNetwork management,Cloud,Marketing communicationeng
dc.titleMarketingová komunikace v oblasti moderních trendů správy sítícze
dc.titleMarketing communication in the field of contemporary trends in network managementeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2019-02-05
dc.contributor.refereePešek Ondřej
theses.degree.disciplineEkonomika a řízení elektrotechnikycze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record