Show simple item record

The Use of Information and Communication Technologies in School Administration

dc.contributor.advisorVobořilová Jarmila
dc.contributor.authorHoleček Lukáš
dc.date.accessioned2019-02-20T10:55:35Z
dc.date.available2019-02-20T10:55:35Z
dc.date.issued2019-02-09
dc.identifierKOS-695600315305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80220
dc.description.abstractBakalářská práce se věnuje využití a vhodnosti použití softwaru "Bakaláři" v administrativě školy. V teoretické části práce jsou vysvětleny informační technologie ve škole a využití programu "Bakaláři" porovnání s jinými programy. Dále se práce zabývá postojem pedagogů k informačním systémům, rozdělením základních funkcí systému možností využití a modulace systému. V Empirické části je provedeno dotazníkové šetření na střední škole technického zaměření jak u pedagogů, tak i rodičů a žáků.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the use and suitability of using the "Bakaláři" software in the school administration. In the theoretical part of the thesis are explained the information technologies in the school and the use of the program "Bakalaři" comparison with other programs. Further, the thesis deals with the attitude of educators to information systems, by dividing the basic functions of system of possibilities of utilization and modulation of the system. In the Empirical part, a questionnaire survey is carried out at the center of the technical focus of the school both on teachers and on parents and pupils.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectAdministrativa,software,Bakaláři,výukový programcze
dc.subjectAdministration,software,Bachelors,education programeng
dc.titleVyužití výpočetní techniky v administrativě školycze
dc.titleThe Use of Information and Communication Technologies in School Administrationeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2019-02-14
dc.contributor.refereeDobrovská Dana
theses.degree.disciplineUčitelství praktického vyučování a odborného výcvikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record