Show simple item record

Analysis of Public Transport Time Coordination in Třebíč

dc.contributor.advisorTeichmann Dušan
dc.contributor.authorNovák Aleš
dc.date.accessioned2019-02-20T10:52:00Z
dc.date.available2019-02-20T10:52:00Z
dc.date.issued2018-09-06
dc.identifierKOS-695599968705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80040
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá přestupními vazbami systému městské hromadné dopravy (MHD) v Třebíči. Jsou popsány příčiny jejich vzniku, omezující podmínky a současný stav provozu. Byl vytvořen matematický model, jenž koresponduje s nynější situací MHD. Pomocí optimalizačního softwaru Xpress-IVE je s modelem experimentováno. Cílem je minimalizovat celkovou časovou ztrátu cestujících, kteří přestupují mezi jednotlivými spoji v centrálním přestupním uzlu a navrhnout úpravy, jež povedou k lepším výsledkům.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deal with transfer linkages in the system of public transport in Třebíč. The transfer linkages, limiting conditions and current state are described in this document. Also the mathematical model of present situation of public transport in Třebíč was created. The optimization software Xpress-IVE is used for the experiment with created model. The aim of this work is to minimize total temporal loss transferring passengers between individual connections in central transfer hub and propose the adjustment to better results.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectTřebíč,městská hromadná doprava,přestupní vazby,přestupní uzel,matematický model,omezující podmínky,optimalizační kritérium,optimalizační software,Xpress-IVEcze
dc.subjectTřebíč,public transport,transfer linkage,transfer hub,mathematical model,limiting conditions,objective value,optimization software,Xpress-IVEeng
dc.titleAnalýza úrovně časové koordinace veřejné hromadné dopravy v Třebíčicze
dc.titleAnalysis of Public Transport Time Coordination in Třebíčeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-09-11
dc.contributor.refereeKozel Petr
theses.degree.disciplineLogistika a řízení dopravních procesůcze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record