Show simple item record

Electromobility and its socio-economic impacts

dc.contributor.advisorŽilka Miroslav
dc.contributor.authorJelínek Matěj
dc.date.accessioned2019-02-20T10:50:18Z
dc.date.available2019-02-20T10:50:18Z
dc.date.issued2018-09-02
dc.identifierKOS-695599865305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79949
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na současný stav elektromobilů. Předmětem práce je popis technického řešení elektromobilů a analýza jejich trhu. V práci jsou rozebrány bariéry rozvoje i způsoby podpory tohoto trendu. Dále je provedeno zhodnocení pozitiv a negativ elektromobilů v České republice pomocí SWOT analýzy. V poslední kapitole je zhodnocena ekonomická stránka užívání elektromobilu v porovnání s klasickými benzínovými vozidly pomocí metody TCO.cze
dc.description.abstractThe focus of this bachelor thesis is the current state of the battery electric vehicles. The subject of this thesis is the description of technical solution of BEVs and the analysis of its market. Barriers to BEVs deployment and options to support BEVs are the next parts of this thesis. The pros and cons of the battery electric vehicles in the Czech Republic are evaluated by using SWOT analysis in the next chapter. There is an evaluation using TCO method of the economical aspect of using BEV compared to ICE gasoline vehicles in the last chapter.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectElektromobily,elektrická vozidla,současný stav,baterie,dobíjecí stanice,trh elektromobilů,bariéry rozvoje,formy podpor,pozitiva a negativa elektromobilů,SWOT analýza,metoda TCO vozidelcze
dc.subjectBattery electric vehicles,electric vehicles,current state,batteries,charging stations,EV market,barriers to deployment,options to support BEVs,pros and cons of BEVs,SWOT analysis,Total cost of ownership of vehicleseng
dc.titleElektromobilita a její společensko-ekonomické dopadycze
dc.titleElectromobility and its socio-economic impactseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-09-07
dc.contributor.refereeStieberová Barbora
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record