Show simple item record

Tools of Internet Marketing for E-shopdc.contributor.advisorJílková Petra
dc.contributor.authorToufarová Tereza
dc.date.accessioned2018-06-19T22:00:06Z
dc.date.available2018-06-19T22:00:06Z
dc.date.issued2018-06-15
dc.identifierKOS-695600130205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76932
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je analýza nástrojů internetového marketingu, které jsou vhodné pro e-shop. Zásadním přínosem práce je analýza současného online komunikačního mixu vybraného e-shopu. Dílčím cílem práce bude kalkulace ná-kladů na konverzi u různých nástrojů a návrh nové komunikační kampaně pro daný e-shop. Práce je rozdělená na dvě části, část teoretickou, kde jsou detailně rozebrány jed-notlivé nástroje, a část praktickou, která vychází z teoretické části a kde je analýza e-shopu XY a jeho jednotlivých marketingových nástrojů z teoretické části. Prak-tická část také obsahuje několik doporučení a změn v marketingových nástrojích.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to analyze internet marketing tools that are sui-table for e-shop. The core benefit of the thesis will be the analysis of the current on-line communication mix of the selected e-shop. The partial goal of the re-search is to calculate the cost of conversion for different tools and to design a new communication campaign for the e-shop. The thesis is divided into two parts. Firstly, the theoretical part analyses individual tools in detail. Secondly, the practical part based on the theoretical part is presen-ted with the analysis of the e-shop and application of the marketing tools from previous part. This section also contains several recommendations and changes in marketing tools.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAdwords,marketing online marketing,PPC,SEO,Sklik,sociální sítěcze
dc.subjectAdwords,marketing online marketing,PPC,SEO,Sklik,social mediaeng
dc.titleNástroje internetového marketingu vybraného e-shopucze
dc.titleTools of Internet Marketing for E-shopeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeCupal Libor
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record