Show simple item record

Online Anomaly Detection in Time-Series

dc.contributor.advisorBorovička Tomáš
dc.contributor.authorPajurek Tomáš
dc.date.accessioned2018-06-09T08:08:53Z
dc.date.available2018-06-09T08:08:53Z
dc.date.issued2018-06-09
dc.identifierKOS-762877579605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76417
dc.description.abstractMetody pro online detekci anomálií jsou navrženy pro odhalování anomalií ve spojitém proudu dat namísto ve statickém datasetu. Tyto metody jsou schopné se adaptovat na změny v charakteristice datového proudu, který může v čase nastávat (concept drift). Tato práce analyzuje čtyři metody vhodné pro online detekci anomálií v časových řadách (klouzavý průměr, local outlier factor, isolation forest, hierarchical temporal memory) a několik metod detekce concept driftu včetně některých nových přístupů. Je navrženo obecné schéma, které umožňuje kombinovat různé metody pro detekci anomálií a concept driftu. Pro všechny analyzované metody jsou provedeny experimenty na pěti realných datasetech a jednom umělém. Během experimentů byly zkoumány vlastnosti jednotlivých metod a porovnáván jejich výkon s ostatními metodami. Výsledky experimentů ukazují, že žádná metoda není lepší než ostatní na všech datasetech z hlediska F1 skóre upraveného pro úlohu detekce anomalií (harmonický průměr specificity a míry falešné pozitivních detekcí) a AUC. Ve většině případů bylo nalezeno optimální nastavení methody s F1 skóre >85% a AUC >90%.cze
dc.description.abstractMethods for online anomaly detection are designed to reveal anomalies in a continuous stream of data rather than in a static dataset. These methods are able to adapt to the changes of underlying characteristics of the stream that might occur in time (concept drift). This thesis reviews four methods suitable for online anomaly detection in time-series (moving average, local outlier factor, isolation forest, hierarchical temporal memory) and several concept drift detection methods including some novel approaches. A general framework that allows to orthogonally combine various anomaly detection methods and concept drift detection methods is proposed. Experiments were executed for all reviewed methods on five real-world datasets and one artificial dataset. During the experiments, the properties of individual methods were examined as well as their performance compared to the other methods. Results of the experiments show that none of the methods is superior to the others on all datasets in terms of F1 score adapted for anomaly detection (harmonic mean of recall and false positive rate) and AUC. In the majority of cases, an optimal method settings with F1 score >85% and AUC >90% was found.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectdetekce anomálií,online,streaming,časové řady,klouzavý průměr,local outlier factor,isolation forest,hierarchical temporal memorycze
dc.subjectanomaly detection,online,streaming,time-series,moving average,local outlier factor,isolation forest,hierarchical temporal memoryeng
dc.titleOnline detekce anomálií v časových řadáchcze
dc.titleOnline Anomaly Detection in Time-Serieseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeVašata Daniel
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record