Show simple item record

Detection of material defects on foamed insulating panelsdc.contributor.advisorJiřina Marcel
dc.contributor.authorDuda Tomáš
dc.date.accessioned2018-06-08T08:01:54Z
dc.date.available2018-06-08T08:01:54Z
dc.date.issued2018-06-08
dc.identifierKOS-695599647705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76313
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá automatizovanou detekcí materiálových vad na deskách z pěnového skla prostřednictvím analýzy snímků materiálu. Popsán je proces výroby pěnového skla a současný způsob kontroly kvality pracovníkem výroby. Je vysvětlen princip fungování instalované techniky pro snímání desek. Součástí práce je rešerše systémů pro detekci materiálových vad a analýza metod pro popis textur. Dále je proveden konceptuální návrh detekčního systému. Je navržen proces předzpracování snímků a aplikace pro anotaci snímků desek. Metody uvedené v rešerši jsou otestovány na reálných datech a na základě výsledků je sestaven detekční algoritmus pokrývající jednotlivé typy vad. Navržený algoritmus je implementován, ověřen na reálných datech a výsledky měření jsou diskutovány. Práce nakonec navrhuje několik způsobů, kterými by šel systém dále rozvíjet v budoucnosti. Vyvinutá aplikace byla úspěšně nasazena do produkčního prostředí.cze
dc.description.abstractThis master's thesis deals with the automatic detection of material defects on foamed insulating panels using methods of image processing. The process of foamed glass production and current approach to output quality control by a human worker is described. The description of installed hardware for image data acquisition is provided. Related systems for automatic material inspection are reviewed and an analysis of various methods for image texture description is provided. Conceptual design of foamed glass panels inspection system is presented. Acquired images of panels are described and an annotation application is developed. A suitable image preprocessing algorithm is proposed as well as methods for detection of different kinds of foamed glass defects. The final design of detection algorithm is supported by measurement of the accuracy of several methods. The proposed algorithm is implemented and the final accuracy of the inspection system is measured. The results are discussed and possible future improvements are proposed. The developed system was successfully deployed in a production environment.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvizuální kontrola výrobků,detekce materiálových vad,analýza textur,kontrola kvality,zpracování obrazu,izolační materiál z pěnového sklacze
dc.subjectvisual inspection of products,material defect detection,texture analysis,quality control,image processing,foamed glass insulation panelseng
dc.titleDetekce materiálových vad na izolačních deskách z napěněného sklacze
dc.titleDetection of material defects on foamed insulating panelseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeŠimeček Ivan
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record