Novinky

Department of Public Administration and Regional Studies

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Strategický plán vybrané neziskové organizace 

  Autor: Aneta Dudová; Vedoucí práce: Dobrucká Lucia; Oponent práce: Slavíčková Barbora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
  Cílem diplomové práce je vytvoření strategického plánu pro neziskovou organizaci Romodrom o.p.s. Teoretická část práce popisuje neziskové organizace a postup strategického plánování v těchto organizacích. V praktické části ...
 • Řízení lidských zdrojů v projektech korporátní společnosti 

  Autor: Michaela Reicheltová; Vedoucí práce: Fanta Petr; Oponent práce: Šikýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
  Tato diplomová práce je zaměřena na řízení lidských zdrojů v projektech korporátní společnosti. Cílem bylo analyzovat řízení lidských zdrojů v projektech korporátní společnosti, definovat problémy při plánování lidských ...
 • Podnikatelský plán 

  Autor: Jana Kudinova; Vedoucí práce: Dobrucká Lucia; Oponent práce: Čámská Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
  Tato práce se zabývá tvorbou podnikatelského plánu pro vnitřní potřebu majitele firmy Re-dron. Hlavní činností tohoto podniku je poskytování služby půjčování bezpilotních prostředků. Teoretická část práce je zaměřená na ...
 • Návrh strategie využití zelených střech ve městě Říčany 

  Autor: Filip Klepal; Vedoucí práce: Hudeček Tomáš; Oponent práce: Fanta Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
  Diplomová práce se zabývá návrhem strategie využití zelených střech na území města Říčany. Cílem je seznámit s problematikou konceptu zelených střech, provést analýzu současného stavu a navrhnout vhodná opatření, včetně ...
 • Strategický plán rozvoje obce Holubice 

  Autor: Anna Kaplanová; Vedoucí práce: Dobrucká Lucia; Oponent práce: Fanta Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
  Cílem diplomové práce je vytvoření strategického plánu rozvoje obce Holubice. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována tématu suburbanizace, vymezuje základní pojmy, vysvětluje ...
 • Analýza turismu v Praze a návrh strategie budoucího rozvoje 

  Autor: Lukáš Vondra; Vedoucí práce: Hudeček Tomáš; Oponent práce: Dobrucká Lucia
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu turismu v Praze s důrazem na udržitelný rozvoj turismu. První kapitola vysvětluje klíčové pojmy udržitelného rozvoje turismu a jeho význam pro budoucí rozvoj naší společnosti a ...
 • Případová studie: Návrh marketingové kampaně pro elektromobily 

  Autor: Tomáš Kučera; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Náhlovská Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
  Diplomová práce, jejíž název je „Případová studie: Návrh kampaně pro elektromobily“ se zabývá návrhem reálné marketingové kampaně na elektromobil Mustang Mach-E americké automobilky Ford. Diplomová práce je rozdělena na ...
 • Strategický plán neziskové organizace 

  Autor: Tereza Vytlačilová; Vedoucí práce: Dobrucká Lucia; Oponent práce: Fanta Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
  Cílem této práce je zpracování strategického plánu pro vybranou neziskovou organizaci. V první části práce jsou shrnuty teoretické poznatky o neziskovém sektoru v České republice a také proces strategického plánování. Na ...
 • Budování značky s důrazem na sociální sítě 

  Autor: Štěpán Vilímek; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Plzáková Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-14)
  Bakalářská práce „Budování značky s důrazem na sociální sítě“ se zabývá v teoretické části analýzou jednotlivých sociálních sítí, jejich využitím, marketingem, zaměřením a dalšími informacemi, které jsou pro sociální sítě ...
 • Podnikatelský plán volnočasového centra Move It! 

  Autor: Michaela Nováková; Vedoucí práce: Dobrucká Lucia; Oponent práce: Fanta Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-13)
  Tato bakalářská práce obsahuje základní poznatky a informace k vytvoření podnikatelského plánu, které jsou následně aplikované v praktické části. Cílem této bakalářské práce je vypracování plánu na založení volnočasového ...
 • Uvedení B2C značky ve specifických podmínkách segmentu sportovního oblečení 

  Autor: Kamila Merad; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Daňková Leona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-14)
  Předložená bakalářská práce je zaměřena především na charakteristiku obchodování na internetu v rámci B2C e-commerce v České republice, definování výhod a nevýhod pro prodávajícího a spotřebitele, popis marketingu. V první ...
 • Marketingový plán pro firmu PROFIL NÁBYTEK, a.s. 

  Autor: Adam Kuba; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Štědroň Bohumír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-13)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby marketingové strategie u konkrétní-ho nábytkářského podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část definuje základní pojmy marketingu a ...
 • Dopady rozvoje elektromobility na sociální, ekonomickou a environmentální udržitelnost 

  Autor: Aida Ussenova; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Steiner Leo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
  Bakalářská práce zkoumá problematiku dopadů elektromobility na sociální, ekonomickou a environmentální udržitelnost. Hodnotí současný stav automobilového průmyslu se zaměřením na Evropskou unii, predikuje jeho budoucí vývoj ...
 • Projektové řešení expanze vybrané společnosti 

  Autor: Dominik Batěk; Vedoucí práce: Fanta Petr; Oponent práce: Dobrucká Lucia
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
  Cílem této práce je vypracovat projektový plán na vytvoření pneuservisu pro vybranou firmu, působící v automobilovém průmyslu, který může sloužit jako podklad při expanzi. Konkrétně se projektový plán bude týkat analýzy ...
 • Podnikatelský plán na založení podniku 

  Autor: Jana Trojanová; Vedoucí práce: Dobrucká Lucia; Oponent práce: Fanta Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
  Cílem diplomové práce je vytvořit podnikatelský plán pro nově vznikající projekční kancelář, která bude působit v oboru dopravních staveb. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část se zabývá popisem ...
 • Strategický plán rozvoje obce Nučice 

  Autor: Lucie Vavrušková; Vedoucí práce: Dobrucká Lucia; Oponent práce: Fanta Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
  Hlavním cílem diplomové práce je sestavení strategického plánu rozvoje obce Nučice. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část vysvětluje základní pojmy jako jsou obec, suburbanizace, region a zabývá ...
 • Marketingová komunikace: Analýza reklamního spotu 

  Autor: Ondřej Skořepa; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Sýkorová Jasna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
  Cílem této bakalářské práce bylo získat informace o způsobech, kterými lze zaujmout konzumenta video reklamy. Pro tento účel je tato práce rozdělená do dvou části teoretické a praktické. V rámci teoretické částí se autor ...
 • Nastavení evaluace vědecko-výzkumného projektu 

  Autor: Daniela Horáková; Vedoucí práce: Fanta Petr; Oponent práce: Mynaříková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na nastavení evaluace vědecko-výzkumného projektu, který se v době zpracování této diplomové práce nachází ve fázi ukončení prvního roku ze čtyř. Teoretická část je složena ze šesti hlavních ...
 • Projekt přestavby kanceláří v mezinárodní společnosti a její propojení se spokojeností zaměstnanců 

  Autor: Evgeniia Baliasnikova; Vedoucí práce: Fanta Petr; Oponent práce: Šikýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
  Hlavním cílem této diplomové práce je zpracovat projektový plán přestavby kanceláři a poskytnout podniku aktuální informace pro efektivní řízení spokojenosti zaměstnanců na základě pracovního prostředí, zejména v případě ...
 • Marketingová podpora internetového obchodu 

  Autor: Kristýna Slepičková; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Hlava Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
  Tato diplomová práce se zaměřuje zejména na internetový marketing, jeho nástroje a jejich ná-slednou analýzu pro vybraný internetový obchod. Diplomová práce je rozvržena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická ...

Zobrazit další