Novinky

Department of Public Administration and Regional Studies

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Marketingový plán vybrané společnosti 

  Autor: Kristýna Krejsarová; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Janouch Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
  Bakalářská práce se zabývá marketingovým plánováním společnosti damejidlo.cz s.r.o. Cílem práce je zhodnocení marketingového plánu a návrh kroků pro zlepšení. V teoretické části jsou představeny jednotlivé kroky marketingového ...
 • Strategický plán neziskové organizace Výluka, z.s. 

  Autor: Michaela Kladivová; Vedoucí práce: Dobrucká Lucia; Oponent práce: Kratochvílová Karolína
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
  Diplomová práce se zabývá tématikou strategického plánování v neziskových or-ganizacích, konkrétně v organizaci Výluka, z.s., která usiluje o navýšení počtu moti-vovaných učitelů. Pro popis a vyhodnocení vnitřního a vnějšího ...
 • Strategický plán městské části Praha-Dolní Měcholupy 

  Autor: Martina Lejčková; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Vacek Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
  Hlavním cílem diplomové práce je sestavení strategického rozvojového plánu městské části Praha-Dolní Měcholupy. Teoretická část představuje principy a metody strategického plánování, význam udržitelného rozvoje a další ...
 • Strategický plán rozvoje města Březová u Sokolova 

  Autor: Pavla Holanová; Vedoucí práce: Dobrucká Lucia; Oponent práce: Fanta Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
  Cílem diplomové práce je sestavení strategického plánu rozvoje města Březová u Sokolova. Diplomová část je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou objasněny náležitosti postupu tvorby ...
 • Inovace marketingového plánu divadla Semafor o.p.s. 

  Autor: Petra Havlišová; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Maršíková Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu divadla. Pozornost je nejprve věnována teoretické části, která popisuje typologii divadel, jejich zdroje financování a definuje specifika marketingu v kultuře. V praktické ...
 • Projektový plán basketbalového turnaje 

  Autor: Lukáš Mastný; Vedoucí práce: Fanta Petr; Oponent práce: Dobrucká Lucia
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
  Tato bakalářská práce se zabývá projektovým managementem, a to zejména fází plánování projektu. V teoretické části jsou vysvětleny a popsány pojmy a metody projektového řízení, s důrazem kladeným na plánování. V praktické ...
 • Design jako inovační nástroj rozvoje strategií Průmyslu 4.0 České republiky 

  Autor: Barbora Dočkalová; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Šikýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
  Práce se zabývá Průmyslem 4.0 a možností využití designu jako inovačního nástro-je v oblasti jeho rozvoje. Uvedené fenomény jsou sledovány na území České re-publiky. V teoretické části se práce zabývá porovnáváním trendů ...
 • Analýza obchodních společností ve vlastnictví obcí a měst v České republice 

  Autor: Kryštof Benka; Vedoucí práce: Hudeček Tomáš; Oponent práce: Veber Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
  Obce a města mohou na svoji udržitelnost a rozvoj získávat peníze z vládních prostředků, nebo se věnovat podnikatelské činnosti. Tato diplomová práce zabývá právě podnikatelskou činností obcí a měst. Hlavním cílem praktické ...
 • Strategický plán rozvoje města Mnichovice 

  Autor: Anna Vladyková; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Dobrucká Lucia
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
  Cílem diplomové práce je vypracovat strategický plán města Mnichovice. Práce se dělí na část teoretickou a praktickou. Teoretická část nejdříve obsahuje informace o obci, jejím významu, orgánech a rozpočtu. Dále je již ...
 • Analýza digitální agendy města Kaohsiung v konceptech Smart cities 

  Autor: Václav Mraček; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Hudeček Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Diplomová práce se zabývá analýzou digitální agendy města Kao-suing v konceptech Smart Cities. Nejprve jsou vymezeny samotné pojmy Smart Cities a digitální agenda, a to z řady pohle-dů, čímž je poskytnut ucelený vhled do ...
 • Studie proveditelnosti projektu automyčky 

  Autor: Radan Dočekal; Vedoucí práce: Fanta Petr; Oponent práce: Koťátková Stránská Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  V této práci je cílem vypracovat studii proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro úvěrové instituce. Osnova byla přejata z metodických příruček, které se podobnou problematikou zabývají. Některé části byly ...
 • Design jako nástroj pro konkurenceschopnost ve společnosti Profil Nábytek 

  Autor: David Čermák; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Kotradyová Veronika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
  Bakalářská práce s názvem Design jako nástroj konkurenceschopnosti ve spo-lečnosti Profil nábytek pojednává o využití designu ke zvyšování přidané hodnoty vý-robků a zlepšování pozice nábytkářské firmy na trhu. Práce ...
 • Strategický plán rozvoje města Uhlířské Janovice 

  Autor: Dorazil Karel; Vedoucí práce: Hudeček Tomáš; Oponent práce: Štěpánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou strategického rozvoje obcí. Hlavním cílem práce je navrhnout strategický plán pro středočeskou obec Uhlířské Janovice. První kapitola vysvětluje základní pojmy a fungování veřejné ...
 • Strategický plán v organizaci 

  Autor: Klaban Petr; Vedoucí práce: Dobrucká Lucia; Oponent práce: Vašíček Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření strategického plánu pro společnost XYZ. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů, metod a nástrojů, které jsou ...
 • Strategický plán rozvoje obce Strančice 

  Autor: Dittmayer Jan; Vedoucí práce: Hudeček Tomáš; Oponent práce: Štěpánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Tato diplomová práce se zabývá strategickým rozvojem obcí. Začátek práce nejprve poskytuje základní informace o plánování a nastavování strategie. Dále představuje pojem obec, dělení obcí, orgány zapojené do jejich řízení ...
 • Návrh strategického plánu obce Vyžlovka 

  Autor: Želechovská Klára; Vedoucí práce: Hudeček Tomáš; Oponent práce: Štěpánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Hlavním cílem této diplomové práce je sestavit návrh Strategického plánu obce Vyžlovka. Teoretická část práce mapuje problematiku strategického plánování, popisuje proces a doporučenou strukturu při tvorbě strategického ...
 • Program rozvoje města Rožďalovice 

  Autor: Antoshova Yuliya; Vedoucí práce: Hudeček Tomáš; Oponent práce: Štěpánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou Programu rozvoje pro město Rožďalovice. V analytické části popisuje základy fungování obcí a měst. Vysvětluje potřebu strategických dokumentů pro řízení města. Konkrétně se pak zaměřuje ...
 • Generační výměna v malé rodinné firmě 

  Autor: Pražáková Veronika; Vedoucí práce: Dobrucká Lucia; Oponent práce: Šikýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Cílem práce Generační výměna v malé rodinné firmě je vytvořit návrh na předání podniku další generaci. Úskalí, která mohou nastat, je mnoho, a proto je důležité dělat vše proto, abychom jsme se jim vyhnuli a předání proběhlo ...
 • Dopady sdílené ekonomiky na cestovní ruch 

  Autor: Honzíková Fejtková Veronika; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Havránek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Diplomová práce se zabývá tématem dopadů sdílené ekonomiky na cestovní ruch. Na základě popisu změn v prostředí cestovního ruchu a nástupem digitalizace jsou posouzeny dopady na pozice v průvodcovství. Dále se již práce ...
 • Analýza vývoje trhu s bydlením v Praze a okolí a jeho predikce 

  Autor: Kovanda Kryštof; Vedoucí práce: Hudeček Tomáš; Oponent práce: Štěpánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Diplomová práce na téma "Analýza vývoje trhu s bydlením v Praze a okolí a jeho predikce" pojednává o vývoji situace především na Pražském realitním trhu. Cílem práce je analyzovat minulý i současný vývoj na trhu s bydlením, ...

Zobrazit další