Show simple item record

Inspection and revision robot for pipe systems in powerplants and chemical plants

dc.contributor.advisorNovák Martin
dc.contributor.authorDobeš Jan
dc.date.accessioned2017-07-03T21:10:22Z
dc.date.available2017-07-03T21:10:22Z
dc.date.issued2016-06-08
dc.identifierKOS-571673072005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70943
dc.description.abstractBakalářská práce na téma "Monitorovací a revizní robot pro potrubní systémy elektráren a chemických provozů" je rozdělena na dvě hlavní části. Rešerše se zabývá analýzou doposud používaných systémů pro revize potrubních řádů a popisem výhod a nevýhod jednotlivých použitých mechanismů pohybu revizních robotů. V práci je také proveden průzkum výrobců působících na českém a světovém trhu. Druhá část práce je věnována vlastnímu návrhu konceptu revizního robotu. Je specifikováno prostředí, pro které bude revizní robot určen, a také základní požadavky na jeho vlastnosti. Na základě těchto dat a znalostí z první části práce jsou zpracovány dva koncepty, které by měly nabídnout lepší vlastnosti při aplikaci v chemickém průmyslu a elektrárnách, než v současnosti dostupné roboty na trhu.cze
dc.description.abstractThe bachelors' thesis on "Monitoring and inspection robot for pipeline systems of power plants and chemical factories" is divided into two main parts. In the first part "research" currently used systems for the inspection of pipelines are analysed and advantages and disadvantages of the various motion mechanisms of inspection robots are described. A survey of manufacturers operating in the Czech and world market is carried out in the thesis. The second part is devoted to the design concept of an inspection robot. The environment in which the inspection robot will be used is specified also the basic requirements for the properties of the robot. On the basis of these data and knowledge from the first part of this text two concepts were processed. Concepts should offer better performance than robots available on the market, when applied in the specific environment of pipeline systems in chemical industry and power plants.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectInspekční robot, revizní robot, robot, revize, potrubí, potrubní řád, chemický průmysl, elektrárna, sklolaminátcze
dc.subjectInspection robot, robot, CCTV, revision, pipes, pipeline system, chemical industry, power plant, fiberglassStr.eng
dc.titleMonitorovací a revizní robot pro potrubní systémy elektráren a chemických provozůcze
dc.titleInspection and revision robot for pipe systems in powerplants and chemical plantseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-30
dc.contributor.refereeNovák Zdeněk
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav přístrojové a řídící technikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record