Show simple item record

The project of a showroom in Rychnov nad Kneznou

dc.contributor.advisorLounková Anna
dc.contributor.authorFára Jan
dc.date.accessioned2017-06-07T16:15:09Z
dc.date.available2017-06-07T16:15:09Z
dc.date.issued2017-01-07
dc.identifierKOS-695599890005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70217
dc.description.abstractDiplomová práce "Projekt autosalonu v Rychnově nad Kněžnou" je zaměřena na architektonicko-stavební, stavebně-technické a statické řešení objektu a vytvoření projektové dokumentace pro stavební povolení, dle zadaného rozsahu. Podkladem práce mi byla veřejně přístupná komerční studie a fotografie již existujícího objektu autosalonu s autoservisem. Součástí objektu je také byt umístěný v druhém nadzemním podlaží s odděleným venkovním vstupem. Mým cílem bylo co nejlépe zachovat stav projektu takový, jak podklady ukazují. Objekt je nepodsklepený a je tvořen dvěma odlišnými konstrukcemi. Prostor autosalonu má po svém obvodě lehký obvodový plášť, který je uchycen na nosných ocelových sloupech. Na sloupech se nachází lehká střecha z ocelových příhradových vazníků a trapézového plechu. Druhá část objektu je vyzděna z tepelně izolačních tvárnic bez kontaktního zateplení a zastřešena panely Spiroll. Střešní plášť tvoří jednoplášťová plochá střecha s hydroizolací na bázi polyolefinů. Spodní stavba je odizolována asfaltovými pásy a celá založena na základových pasech z prostého betonu. Projektová dokumentace byla provedena v programu ArchiCAD 19 EDU. Prohlubující část práce se zabývá problematikou BIMu (informační modelování budov). Projektová dokumentace je vytvořena tak, aby byla kompatibilní s dalšími programy využívající technologii BIM.cze
dc.description.abstractDiploma thesis "The project of a showroom in Rychnov nad Kneznou" is focused on architectural-constructional, constructional-technical and static solution of a building and creation of documentation for building permit, by intended range. This thesis is based on commercial publicly accessible study and photographic documentation of existing car showroom and service station. In second floor is located apartment with separated entry. My goal was to preserve project as given by the materials available. Structure is basementless created by two different structures. Showroom has light-weight curtain wall, anchored to steel columns. Roof is constructed of light steel trusses covered by trapezoidal sheets. Second part of building is bricked by thermo-insulating blocks without any additional contact insulation with roof done by prestressed hollow concrete panels (Spiroll). Flat roof deck is created by single-layer covering with polyolefin-based hydro insulation. Concrete foundations are isolated by asphalt felts. Project documentation was completed in ArchiCAD 19 EDU. Part of this work is focused on BIM (Building Information Management). Project documentation is designed to be compatible with other programs using BIM technology.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectAutosalon, BIM ? informační modelování budov, projektová dokumentace, lehký obvodový plášť, příhradový vazník, Porotherm, Spiroll, Isovercze
dc.subjectShowroom, BIM ? Building Information Management, project documentation,light-weight curtain wall, light steel trusses, Porotherm, Spiroll, Isovereng
dc.titleProjekt Autosalonu v Rychnově nad Kněžnoucze
dc.titleThe project of a showroom in Rychnov nad Kneznoueng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-02-15
dc.contributor.refereeKudrna Valdemar
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record