Show simple item record

Relation between IT and Business Strategiesdc.contributor.advisorNáplava Pavel
dc.contributor.authorBobek Radim
dc.date.accessioned2017-06-07T16:09:03Z
dc.date.available2017-06-07T16:09:03Z
dc.date.issued2017-05-26
dc.identifierKOS-594049859705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69970
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou IT strategie a obecně strategického řízení. V první části definuje základní pojmy strategie a strategického řízení. Tyto pojmy jsou poté vysvětleny na praktické ukázce fiktivní firmy a její strategie. Ve druhé části práce jsou představeny důležité osobnosti, které měly pro vznik a vývoj strategického managementu zásadní význam. Ve třetí části jsou podrobněji popisované jednotlivé strategie s důrazem na jejich vzájemnou provázanost, především u IT strategie a korporátní strategie, které jsou pro tuto práci stěžejní. Následuje praktická část práce, ve které je představeno fungování IT strategie v reálné firmě. Poté je popsáno několik existujících frameworků pro implementaci IT strategie ve firmách. Na závěr jsou na základě frameworku ITIL popsány základy nastavení IT strategie a zároveň několik rad na zlepšení fungování IT strategie ve firmě Strategie s.r.o. V příloze jsou tyto rady sepsány do příručky pro tvorbu IT strategie.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on IT strategy and strategic management in general. In the first part, basics of strategy and strategic management are defined. These concepts are further explained using a practical example of a fictitious company and its strategy. The second part of the thesis introduces important people essential for the establishment and development of strategic management. In the third part, the strategies are described in more detail, emphasizing their interdependence, especially in the IT strategy and corporate strategy, which are crucial for this thesis. This is followed by a practical part introducing how the IT strategy functions in a real company. A description of several existing frameworks for implementing IT strategy in companies follows. The final part describes the basics of IT strategy set up, based on the ITIL framework, as well as several tips to improve the performance of the IT strategy at Strategie s.r.o. All these tips are included in the IT Strategy Guide, which can be found in the appendix.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectstrategie, strategické řízení, IT strategie, ITIL, IT služby, příručka IT strategiecze
dc.subjectstrategy, strategic management, IT strategy, ITIL, IT services, IT strategy manualeng
dc.titleIT strategie a její vazba na fungování organizacecze
dc.titleRelation between IT and Business Strategieseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeFarný Martin
theses.degree.disciplineManažerská informatikacze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeSoftwarové technologie a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record