Show simple item record

Construction and Technological Project "Extension of Elementary School Dobřichovice"

dc.contributor.advisorŠulc Rostislav
dc.contributor.authorSládeček Jan
dc.date.accessioned2017-06-07T15:50:13Z
dc.date.available2017-06-07T15:50:13Z
dc.date.issued2017-05-25
dc.identifierKOS-587864177605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69183
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým projektem, který řeší přístavbu základní školu v Dobřichovicích. Bakalářská práce obsahuje posouzení úplnosti a správnosti projektové dokumentace. Obsahuje řešení prostorové, technologické a časové struktury jako jsou schémata postupu výstavby, rozborový list, technologický normál, časoprostorový graf a časový harmonogram. Nově sestavený rozpočet určitých částí za použití softwaru KROS 4 porovnává náklady na výstavbu, zhodnocuje nutnost víceprací/podhodnocení plánovaného rozpočtu. Podrobně popisuje technologický postup u dřevěné provětrávané fasády a kontaktního zateplovacího systému. Součástí je i navržení situace zařízení staveniště v etapě hrubé stavby, které je dimenzováno na konkrétní počet lidí a obsahuje také navržení a posouzení věžového jeřábu. Cílem této bakalářské práce je navrhnout výstavbu objektu v plynulé časové posloupnosti a přezkoumání nákladu na výstavbu.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the building technology project, which solves the extension of elementary school in Dobřichovice. This thesis contains an assessment of the completeness and accuracy of the project documentation. It includes solutions of spatial, technological and time structure such as construction progress schemes, analysis sheets, technological norm, time-space chart and time schedule. A new budget for certain parts, using the KROS 4 software, compares construction costs and evaluates the price range of the original budget. It describes in detail the technological progress of the wooden ventilated facade and the contact thermal insulation systém. It also includes design of construction site at the stage of construction of superstructure including design and assessment of tower crane. The goal of this bachelor thesis is to design construction in time continuous sequence and review of the cost for construction.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectřádkový harmonogram, časoprostorový graf, rozpočet, dřevěná provětrávaná fasáda, kontaktní zateplovací systémcze
dc.subjectline schedule, time-space chart, budget, wooden ventilated facade, contact insulation systémeng
dc.titleStavebně technologický projekt "přístavba ZŠ Dobřichovice"cze
dc.titleConstruction and Technological Project "Extension of Elementary School Dobřichovice"eng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereePospíchal Václav
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technologie stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record