Show simple item record

Evaluation of structural model effectivity with respect to torsional stressesdc.contributor.advisorFoglar Marek
dc.contributor.authorMareš Jakub
dc.date.accessioned2017-04-25T17:35:50Z
dc.date.available2017-04-25T17:35:50Z
dc.date.issued2017-01-08
dc.identifierKOS-695599938605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68059
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na chování půdorysně zakřivených mostů, které jsou namáhány kroucením. V první části diplomové práce jsou shrnuty informace o analyzovaných reálných konstrukcích, obecném kroucení a obecné napjatosti. Druhá část práce se zabývá modelováním konstrukcí ve výpočetních programech a poslední část práce je o analýze kroucení na reálných mostních konstrukcích.cze
dc.description.abstractDiploma thesis is focused on the behaviour of curved in platform bridges, which are strained by torsion. In the first part of diploma thesis are summarized information about analyzed real constructions, general torsion and general stresses. Second part of thesis is focused on modeling of constructions in structural analysis softwares, last part of thesis is about torsion analysis on the real bridge's constructions.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKroucení, most, jednotrámová konstrukce, dvoutrámová konstrukce, nosníky, vnitřní síly, výpočetní programy, midas Civil, Scia Engineer, prutový model, roštový model, deskový model se žebry, deskový model, deskový model tenkostěnný, objemový model, smykové napětí, normálové napětícze
dc.subjectTorsion, bridge, one-beam construction, two-beam construction, girders, internal forces, structural analysis software, midas Civil, Scia Engineer, bar model, grid model, plate model with plate ribs, plate model, plate model thin-walled, solid model, shear stress, normal stresseng
dc.titlePorovnání výstižnosti modelů konstrukce z hlediska torzního namáhánícze
dc.titleEvaluation of structural model effectivity with respect to torsional stresseseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-02-15
dc.contributor.refereeZíka Petr
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record