Now showing items 1-2 of 2

  • Stanovení hodnoty podniku Fluokov, s.r.o. 

   Author: Markéta Fišerová; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou oceňování podniku a jejím cílem je stanovení hodnoty výrobní společnosti Fluokov, s.r.o., pro potenciálního externího investora. Práce se skládá z teoretické a praktické části. ...
  • Stanovení hodnoty podniku LINET s.r.o. 

   Author: Michal Kettner; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Knopp Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cílem diplomové práce je stanovení tržní hodnoty podniku LINET spol. s r.o. k rozhodnému dni 1. 5. 2019. Ocenění je provedeno z pohledu blíže nespecifikovaného externího investora a lze jej použít jako podklad pro rozhodnutí ...