Now showing items 1-3 of 3

  • Aplikace intergrovaného procesního řízení ve firmě K 

   Author: Matěj Hofman; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Švec Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Tato diplomová práce s názvem „Aplikace integrovaného procesního řízení ve firmě K“ obsahuje návrh integrovaného řízeného systému ve zvolené firmě. Návrh řízeného systému vychází z analýzy současného stavu včetně zmapování ...
  • Návrh controllingového řízení malého výrobního podniku 

   Author: Veronika Černá; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Filip Švec
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Cílem diplomové práce je pomocí aplikace controllingových principů a nástrojů navrhnout procesní řízení podniku. Při návrhu řešení je kladen důraz na IBPC (Integrated Business Process Control), tj. integrační řízení podniku ...
  • Využití zásad controllingového řízení pro efektivní řízení firemních procesů 

   Author: Žaneta Wurmová; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Tato diplomová práce s názvem Využití zásad controllingového řízení pro efektivní řízení firemních procesů se zabývá aplikací zásad controllingového řízení a vhodným využitím manažerských nástrojů pro zefektivnění řízení ...