• Stanovení hodnoty firmy Domat Control System s.r.o. 

   Autor: Vidim Jan; Vedoucí práce: Čámská Dagmar; Oponent práce: Marek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-10)
   Práce se zabývá stanovením hodnoty firmy Domat Control System s.r.o. k 30. červnu 2016. Důvodem pro stanovení hodnoty firmy je snaha vlastníků zjistit aktuální situaci firmy, aby mohli pracovat na zvýšení hodnoty firmy ...
  • Audit investice ve společnosti Lohmann & Rauscher, s.r.o. 

   Autor: Dušánek Marek; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Vonyš Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-21)
   Cílem mé diplomové práce je definice základních návrhů opatření, která by mohla vést k optimalizaci charakteristických hodnot již realizované investice ve společnosti Lohmann & Rauscher, s.r.o. Realizovaná investice v tomto ...
  • Racionalizace logistiky v přepravní společnosti 

   Autor: Bělíková Petra; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-23)
   Základem pro dobře fungující podnik je také dobře organizovaná, systematická a fungující logistika. Již neplatí tvrzení, že logistika je jen doprava, balení a manipulace, ale zahrnuje i mnoho dalších procesů, které se často ...
  • Strategická analýza společnosti SITA CZ a.s. 

   Autor: Vala Ondřej; Vedoucí práce: Čámská Dagmar; Oponent práce: Suchánek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Práce je zaměřena na vyhotovení strategické analýzy vybrané společnosti. Jedná se o společnost SITA CZ, a.s., která se zabývá zpracováním a využitím odpadů. Vybraná společnost je podrobena zkoumání jednotlivými nástroji ...
  • Optimalizace procesu krátkodobého zajištění pracovní síly firmy Sinch, s. r. o. 

   Autor: Jaroš Petr; Vedoucí práce: Kaiser Jiří; Oponent práce: Pešek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Diplomová práce se zabývá analýzou a následnou optimalizací klíčového procesu zajištění krátkodobé pracovní síly firmy Sinch, s.r.o. s ohledem na ekonomickou přínosnost a požadavky na interní informační systém. V teoretické ...
  • Analýza a návrh informačního systému pro podporu logistiky ve firmě poskytující prodej a montáž vytápěcích kotlů 

   Autor: Liška Radan; Vedoucí práce: Kaiser Jiří; Oponent práce: Medula Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
   Tato práce se zabývá popisem a optimalizací podnikových procesů. Dále se práce zabývá návrhem informačního systému pro podporu procesů a ekonomickým zhodnocením výhodnosti investice do tohoto informačního systému.
  • Stanovení hodnoty společnosti Domes Bylany s.r.o. 

   Autor: Mühlfeitová Kateřina; Vedoucí práce: Čámská Dagmar; Oponent práce: Scholleová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-03)
   Cílem diplomové práce je odhad tržní hodnoty společnosti Domes Bylany s.r.o. k 1. lednu 2016. V rámci práce byla provedena strategická analýza trhu s hnědým uhlím v ČR. Prostřednictvím finanční analýzy byla posouzena ...
  • Optimalizace zásobování ve vybraném podniku. 

   Autor: Konečný Marek; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-04)
   Cílem diplomové práce na téma ?Optimalizace zásobování ve vybraném podniku? je analyzovat současný stav zásobovacího řetězce a navrhnout vhodnou metodu pro zlepšení optimálního stavu skladovaných zásob.Teoretická část práce ...
  • Optimalizace podnikových procesů a informačního systému firmy zabývající se průmyslovou filtrací. 

   Autor: Kratochvílová Nikola; Vedoucí práce: Kaiser Jiří; Oponent práce: Pánková Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Tato práce se zabývá analýzou podnikových procesů a s tím souvisejícím návrhem nového informačního systému, který povede k optimalizaci těchto procesů. Systém bude vycházet z aktuálních potřeb podniku a bude obsahovat ...
  • Návrh a tvorba webové aplikace pro správu úkolů 

   Autor: Nikolov Boris; Vedoucí práce: Kaiser Jiří; Oponent práce: Vaníček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Předmětem diplomové práce Návrh a tvorba webové aplikace pro správu úkolů je analýza stavu interních procesů, spojených s každodenními úkoly a navržení nejvhodnějších metod jejich optimalizace. Teoretická část se zabývá ...
  • Návrh řízení výrobního procesu v Mitas Praha 

   Autor: Švec Filip; Vedoucí práce: Zralý Martin; Oponent práce: Sicha Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Cílem této diplomové práce je navržení efektivního způsobu řízení výrobního procesu pro gumárenskou společnost Mitas Praha. Výstupem je systém navržených opatření, který vytváří podmínky pro hladké řízení procesu a jeho ...
  • Nákladová analýza a optimalizace globálně lokalizované průmyslové výroby 

   Autor: Mikulčík Miloslav; Vedoucí práce: Vlachý Jan; Oponent práce: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Práce se zabývá hlavními náklady a faktory vlivu v mezinárodní průmyslové výrobě a obchodu. Tyto náklady optimalizuje v souvislosti s umístěním výroby a sídlem zákazníků. Součástí práce je matematický model, který umí ...
  • Metoda BSC jako nástroj podpory inovací 

   Autor: Vrána Ondřej; Vedoucí práce: Zralý Martin; Oponent práce: Al-Dabagh Lumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce "Metoda BSC jako nástroj podpory inovací" má za cíl analyzovat zavedení metody Balanced Scorecard v konkrétním výrobním podniku z hlediska plnění strategických cílů v oblasti inovačního managementu. Práce ...
  • Hodnocení efektivnosti investice do nákupu nových kolejových vozidel 

   Autor: Dragoun Jiří; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Galík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-20)
   Cílem diplomové práce je hodnocení efektivnosti investice do nákupu nových kolejových vozidel. V práci byla navržena obecná metodika tvorby analýzy nákladů a přínosů pro nákup kolejových vozidel. Na základě této metodiky ...
  • Stanovení hodnoty firmy BETONPRES Týn nad Vlatvou s.r.o. 

   Autor: Ponec Michal; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Ambrož Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-20)
   Diplomová práce je vypracována s cílem stanovit hodnotu firmy BETONPRES Týn nad Vltavou s.r.o. a osvětlit metody, kterými je tato činnost možná provádět. Teoretická část diplomové práce se zabývá dílčím cílem práce, kterým ...
  • Ekonomická analýza zásadní změny výrobního procesu Francisovy turbíny 

   Autor: Cvešper David; Vedoucí práce: Čámská Dagmar; Oponent práce: Vošický Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-10)
   Diplomová práce se zabývá problematikou kalkulace nákladů Francisovy turbíny. Práce vznikla pro společnost MAVEL, a.s. Cílem práce bylo provést zhodnocení současného stavu výroby v porovnání s možnými změnami ve výrobním ...
  • Hodnocení investičního projektu 

   Autor: Šmolíková Zuzana; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Rück Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-10)
   V první části diplomové práce autorka zpracovává teoretickou základnu pro hodnocení investičních projektů. Jsou zde popsány druhy investic, základy investičního rozhodování, metody hodnocení efektivnosti investic či hodnocení ...
  • Analýza obchodních procesů a implementace informačního systému ve společnosti Ancora Praha 

   Autor: Pilecký Vít; Vedoucí práce: Kaiser Jiří; Oponent práce: Eliáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   Cílem diplomové práce je zmapování klíčových obchodních procesů společnosti Ancora Praha, které se zaměřují na prodej slitin, plastových obalů a nejiskřivého nářadí, spolu s vytvořením informačního systému pro podporu ...
  • Analýza a návrh efektivního využití virtualizačních platforem pro společnost poskytující cloud hosting 

   Autor: Procházka Jakub; Vedoucí práce: Kaiser Jiří; Oponent práce: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   Diplomová práce se zabývá analýzou a následnou optimalizací současného procesu prodeje virtuálních serverů s ohledem na snižování nákladů a získání konkurenční výhody podniku. Teoretická část práce pojednává o podnikových ...
  • Ekonomické hodnocení provozování bioplynové stanice 

   Autor: Wachtl Martin; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Paszanda Mariusz
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Diplomová práce řeší ekonomické zhodnocení bioplynové stanice a její další využití, jako obnovitelného zdroje energie v České republice s ohledem na cíle pracovního plánu v oblasti energetiky a klimatu Evropské unie. První ...