Now showing items 21-40 of 246

  • Podnikatelský plán - založení nové pobočky AAA Auto International a.s. 

   Author: Součková Radka; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Hlaváčová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Práce je zpracována jako diplomová práce. Cílem práce je sestavení podnikatelského plánu, který poskytuje informace o nově realizované pobočce společnosti AAA Auto International a.s. Vysvětleny jsou ekonomické analýzy a ...
  • Stanovení hodnoty podniku 

   Author: Müllerová Jana; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
   Cílem této diplomové práce je stanovit hodnotu podniku RUDOLF JELÍNEK a.s. jako podklad pro potenciálního investora prostřednictvím vybraných výsonových metod. Teoretická část práce obsahuje východiska pro ocenění podniku. ...
  • Podnikatelský plán začínající firmy 

   Author: Opltová Kristýna; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Cílem této práce je vypracování podnikatelského plánu firmy. V první části práce je charakterizován podnikatelský plán, důvody pro jeho sestavení a struktura a postup při zpracování podnikatelského plánu. Druhá část obsahuje ...
  • Optimalizace nákladů v konkrétní společnosti 

   Author: Pokorná Adéla; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Diplomová práce pojednává o optimalizaci spotřeby materiálu a procesů souvisejících se zásobováním ve společnosti poskytující úklidové služby. Cílem práce je navržení systému, který zajistí pokles spotřeby materiálu v ...
  • Podnikatelský plán firmy zabývající se implementací webových aplikací 

   Author: Duka Miroslav; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Šrůtová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Předmětem této práce je vytvoření podnikatelského plánu pro začínající firmu autora, která se zaměřuje na tvorbu webových aplikací. Teoretická část popisuje podnikatelský plán a jeho náležitosti. Tyto poznatky jsou poté ...
  • Zhodnocení nové investice pro firmu *COM 

   Author: Krutišová Michaela; Supervisor: Cipovová Eva; Opponent: Scholleová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Diplomová práce je zaměřena na investiční rozhodování o zavedení CRM systému ve firmě *COM s. r. o. Cílem práce je zhodnotit novou investici a analyzovat firmu před a po zavedení investice. Součástí rozhodování o novém ...
  • Ocenění společnosti Kofola a.s. 

   Author: Novotný Martin; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Cílem této diplomové práce je stanovit hodnotu podniku Kofola a.s. pro potenciálního investora za využití vybraných výnosových metod k datu 5.5.2017. Teoretická část práce obsahuje základní pojmy, postup a metody ocenění ...
  • Mezipodnikové srovnání konkurenčních podniků 

   Author: Kolář Daniel; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Práce se zabývá mezipodnikovým srovnáním výrobců působících na českém trhu střešních krytin. Zaměřuje se na společnost BRAMAC střešní systémy spol. s r.o., pro kterou hledá její pozici na českém trhu a odvětvové konkurenční ...
  • Komparativní analýza efektivního daňového a parafiskálního zatížení zaměstnanců ve vybraných státech 

   Author: Šůchová Markéta; Supervisor: Vlachý Jan; Opponent: Pošta Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato diplomová práce se blíže zabývá efektivním daňovým a parafiskálním zatížením zaměstnanců ve vybraných státech Evropské unie. Pro účely práce byly vybrány následující státy: Česká republika, Francie, Itálie, Irsko a ...
  • Využití procesního přístupu při řízení firmy 

   Author: Hemžalová Daniela; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Kostelencová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-22)
   Cílem této diplomové práce je zhodnotit stav řízení procesu výroby ve společnosti Slévárna - ZPS, a.s. a navrhnout případné doporučení pro zvýšení efektivnosti řízení. Výchozí bod je analýza současného stavu řízení procesu ...
  • Mezipodnikové srovnání konkurenčních podniků 

   Author: Křečková Markéta; Supervisor: Cipovová Eva; Opponent: Chobot Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-22)
   Cílem diplomové práce je analýza finančního zdraví zkoumaného podniku z oblasti pivovarnictví v ČR za období 2011-2015. Pomocí analytických metod je zkoumána finanční stabilita a postavení hlavního podniku a následné ...
  • Ekonomická analýza životního cyklu produktu 

   Author: Kyndl Lukáš; Supervisor: Vlachý Jan; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-22)
   Cílem této diplomové práce je ekonomické porovnání životního cyklu svítidel využívajících zářivkové a LED zdroje světla. V první části práce jsou uvedena teoretická východiska problematiky osvětlení, osvětlování průmyslových ...
  • Stanovení hodnoty společnosti SVÚM reality s.r.o. 

   Author: Králová Michaela; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Knopp Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-23)
   Cílem diplomové práce je stanovení hodnoty společnosti SVÚM reality s.r.o., která spravuje vlastní portfolio komerčních nemovitostí umístěných v rámci hlavního města Prahy. Tržní ocenění společnosti je datováno k 31. 12. ...
  • Stanovení hodnoty firmy EYE - EYE 

   Author: Podzimková Denisa; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Křesťan Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-23)
   Cílem této diplomové práce bylo stanovení hodnoty firmy EYE - EYE, s. r. o. se zaměřením na prodej značkových a designových brýlových obrub. Ocenění bylo zpracováno k 1. 1. 2017 za účelem stanovení hodnoty společnosti pro ...
  • Optimalizace procesu testování ve společnosti ČD, a.s. 

   Author: Kapustová Lucie; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Valda Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na proces testování softwaru a jeho optimalizaci v konkrétních podmínkách organizace České dráhy, a.s. Pro optimalizaci procesu bylo nezbytné zpracování vzorové testovací strategie, která ...
  • Zajištění měnových rizik v podniku se zahraničními účastmi 

   Author: Richter Michal; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Diplomová práce popisuje řízení devizového rizika ve třech bodech - identifikace rizika, kvantifikace rizika a jeho zajištění. Úvod práce diskutuje význam tématu devizových rizik z pohledu českých podnikatelů a poskytuje ...
  • Stanovení hodnoty společnosti EKOSPOL a.s. 

   Author: Kiiashko Anna; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-29)
   Tématem předkládané diplomové práce je stanovení hodnoty společnosti EKOSPOL a.s. Cílem mé diplomové práce je stanovit odhad tržní hodnoty společnosti EKOSPOL a.s. k 1. červnu 2017 pro případného externího investora za ...
  • Byznys plán pro startup 

   Author: Fiala Tomáš; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Strouhal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-29)
   Tato diplomová práce se zabývá tvorbou byznys plánů, jeho částmi a následným využi-tím těchto nástrojů pro tvorbu plánu pro danou společnost. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část řeší problematiku ...
  • Role ropy a zemního plynu v ruské ekonomice 

   Author: Jech Petr; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-29)
   V souladu se zadáním se tato diplomová práce zabývá zhodnocením vlivu ropy a zemního plynu na ekonomiku Ruska. Rusko je na předních místech ve vývozu fosilních paliv zejména ropy a zemního plynu. Množství a cena těchto ...
  • Stanovení hodnoty firmy AGADOS, spol. s r.o. 

   Author: Škrábková Dominika; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Cipovová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-12-06)
   Cílem diplomové práce je stanovení tržní hodnoty společnosti AGADOS, spol. s r.o. za účelem případné koupě podniku blíže nespecifikovaným externím kupujícím k datu 18. 11. 2017. Teoretická část se zabývá základními pojmy ...