Show simple item record

Adit under railway trackexcavated using ADECO-RS method

dc.contributor.advisorPruška Jan
dc.contributor.authorHaba Josef
dc.date.accessioned2016-10-17T08:35:36Z
dc.date.available2016-10-17T08:35:36Z
dc.date.issued2016-05-22
dc.identifierKOS-587864963705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66109
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá konvenční tunelovací metodou ADECO-RS použitou na výstavbě ražené štoly, která bude sloužit jako podchod pro teplovod pod železniční tratí. V teoretické části práce je metoda ADECO-RS porovnána s Novou rakouskou tunelovací metodou. V praktické části, je pomocí metody konečných prvků namodelována ražba štoly s nízkým nadložím a přitížením povrchu od železniční dopravy.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis is about conventional tunneling method ADECO-RS used on excavated adit for underpass of caliduct under railway track. ADECO-RS is compared with New austrian tunnel method. In practice part of the thesis there is modeling excavating adit under low overburden with hight load surwey by railway traffic.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectRažená štola, ADECO-RS, NRTM, konvenční ražba, řešení, návrh, porovnánícze
dc.subjectExcavated adit, ADECO-RS, NATM, solution, design, comparisoneng
dc.titleŠtola pod železniční tratí ražená metodou ADECO-RScze
dc.titleAdit under railway trackexcavated using ADECO-RS methodeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-28
dc.contributor.refereeLaurin Jiří
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra geotechnikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record