Show simple item record

Marketing Plan for the Wine Shop

dc.contributor.advisorJoudalová Barbora
dc.contributor.authorSymonová Michaela
dc.date.accessioned2016-06-22T19:34:31Z
dc.date.available2016-06-22T19:34:31Z
dc.date.issued2016-05-06
dc.identifierKOS-593779844305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65032
dc.description.abstractDiplomová práce s názvem ,,Marketingový plán vinotéky" je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a praktickou. V teoretické části práce je zprvu marketingové plánování zasazeno do kontextu marketingového řízení. Následující kapitola již popisuje postup tvorby marketingového plánu včetně všech jeho kroků. Praktická část práce se poté těmito kroky řídí a je zde zpracován marketingový plán pro vinotéku, který bude sloužit vedení podniku. Především je zde analyzováno marketingové prostředí, vyhodnocen vlastní dotazníkový průzkum mezi zákazníky a dále provedena analýza konkurence za pomocí skoring modelu. Následně je provedena analýza SWOT, stanoveny jsou zde také marketingové cíle a strategie k jejich dosažení. Nechybí zde také návrh konkrétních marketingových aktivit včetně časového harmonogramu, rozpočtu a systému kontroly cílů.cze
dc.description.abstractMy Master´s thesis that deals with "Marketing Plan for the Wine Shop" is divided into two parts, both theoretical and practical. The theoretical part is initially marketing planning within the context of marketing management. Next chapter describes the process of creating a marketing plan, including all of its steps. The practical part is then governed by these actions and here is prepared a marketing plan for the Wine Shop, which will serve the management. Above all, there is analyzed a marketing environment, evaluated my own questionnaire survey among customers and also competitor analysis with using scoring model is provided. Then SWOT analysis is provided and also marketing objectives and strategies to achieve them, are set here. There is also a proposal for specific marketing activities, including a timetable, budget and control system of objectives.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectmarketing, marketingový plán, analýza, konkurence, strategie, marketingový mix, vinotékacze
dc.subjectmarketing, marketing plan, analysis, competition, strategy, marketing mix, Wine Shopeng
dc.titleMarketingový plán vinotékycze
dc.titleMarketing Plan for the Wine Shopeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-06
dc.contributor.refereeŠtěpánek Petr
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantor32116cze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record