Show simple item record

Optimization of line for kegs filling

dc.contributor.advisorHoffman Pavel
dc.contributor.authorPetrov Michal
dc.date.accessioned2016-05-13T08:28:52Z
dc.date.available2016-05-13T08:28:52Z
dc.date.issued2016-01-15
dc.identifierKOS-595414974005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63696
dc.description.abstractÚkolem této diplomové práce bylo provést optimalizaci linky na plnění sudů. Z experimentálních dat byl vyhodnocen stávající stav stáčecí linky a následně hledána možnost urychlení a zároveň udržení kvality mytí a stáčení na kegové lince. Teoretická část obsahuje základní informace o výrobě piva a jeho základních surovinách. Cílem rešerše bylo uvést produkt a jeho výrobu, protože samotný produkt má velký vliv na stáčení. Dále jsem se v teoretické části zabýval problematikou stáčení do KEG sudů. V praktické části práce je popsáno, kterým směrem by bylo vhodné se ubírat při optimalizaci, jakými způsoby se dá resp. nedá optimalizovat tato linka, kde byly nalezeny rezervy a které z nich se dají či nedají využít. Dále jsem se zabýval nastaveným programem pro mytí dlouho deponovaných sudů, rozdělení programů je pak zmíněno i v teoretické části.cze
dc.description.abstractThe task of the thesis was to optimize the line for filling KEGs. From the experimental data was assessed the current state of the line and searching the possibility of speeding but keeping the quality of washing and filling on keg line. Theoretical part contains basic information about production of beer and its basic raw materials. The task of recherche was to introduce the product and its production, because the product has a great influence for filling. Then I was in the theoretical part dealt with the issue of filling KEGs. The practical part describes the direction in which it would be appropriate to proceed in optimization, the ways if we can or can´t optimize this line, where we find the reserves and what we can or can´t to use. Then I was set the program for washing of long deposited KEGs, the distribution of programs is in the theoretical part too.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectKEG sud, předmytí, hlavní mytí, plnění, objem, pivo.cze
dc.subjectKEG, pre-washing, major washing, filling, volume, beer.eng
dc.titleOptimalizace linky na plnění sudůcze
dc.titleOptimization of line for kegs fillingeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-02-12
dc.contributor.refereeŠpirko Jozef
theses.degree.disciplineProcesní technikacze
theses.degree.grantorústav procesní a zpracovatelské technikycze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record