Show simple item record

Business Case: Project of the call centre restructuringdc.contributor.advisorŽilka Miroslav
dc.contributor.authorLouženský Jaroslav
dc.date.accessioned2016-05-13T08:27:11Z
dc.date.available2016-05-13T08:27:11Z
dc.date.issued2015-06-17
dc.identifierKOS-587864870205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63639
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je zhodnocení nákladové efektivity restrukturalizace call center společnosti pomocí statické a dynamické metody hodnocení investičních projektů. Projekt restrukturalizace obnáší centralizaci jednotlivých složek call center, včetně začlenění outsourcované služby. Práce je koncipována na dvě části. První část je zaměřena na teoretické resumé a popis společnosti, ve které byla analýza provedena. Druhá část se zabývá identifikací potřebných dat k výpočtu, kalkulací jednotlivých variant a celkovým zhodnocením. Závěr práce je zaměřen na shrnutí projektu restrukturalizace a jeho přínosů.cze
dc.description.abstractThe subject of the master thesis is to evaluate the cost effectiveness of restructuring company's call centres by static and dynamic methods of evaluation of investment projects. The project of restructuring involves the centralization of individual parts of the call centres, including the integration of outsourced service. The thesis is divided into two parts. The first part is focused on theoretical resumé and description of the company. The second part identifies the inputs required for calculation, calculations of individual variants and their overall evaluation. The conclusion of thesis is focused on summarizing of the restructuring project and its benefits.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectInvestiční projekt, restrukturalizace, call centra, nákladová analýza, nákladová efektivitacze
dc.subjectInvestment Project, Restructuring, Call Centres, Cost Analysis, Cost Effectivenesseng
dc.titlePřípadová studie: Projekt restrukturalizace call centracze
dc.titleBusiness Case: Project of the call centre restructuringeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2015-08-26
dc.contributor.refereeHoránska Martina
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika podnikucze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record