Show simple item record

SW and HW Integration of an IP PTZ Camera onto a Mobile Outdoor Robotdc.contributor.advisorSvoboda Tomáš
dc.contributor.authorChmel Jakub
dc.date.accessioned2015-05-28T11:46:08Z
dc.date.available2015-05-28T11:46:08Z
dc.identifierKOS-587865365105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61991
dc.description.abstractTerénní robot pro městské vyhledávácí a záchranné mise (USAR) postrádá vysoce kvalitní pan-tilt-zoom (PTZ) streamované video. Funce PTZ může být simulována pomocí existující virtuální kamery, která používá data z kamery LadyBug 3 (LB3). Nicméně kamera LB3 muže používat pouze digitalní zoom. Tato práce je zaměřena na SW a HW integraci síťové (IP) PTZ kamery na terénního záchranářského robota. Tento typ kamer může přidat funkci optického zoomu do robotického systému. IP PTZ kamera (Axis 214 PTZ) je v současné situaci nejlepší volbou pro popsaný problém. Cílem práce bylo vyvinout balíček pro Robotický operační systém (ROS), který umožní používat kameru na robotovi TRADR. Vetšina zdrojových souboru je napsána v Pythnu a některé v C++. V práci bylo provedeno několik experimentů, které definují možnosti a limity vyvinutého řešení.cze
dc.description.abstractThe outdoor robot for urban search and rescue (USAR) missions lacks a high quality pan-tilt-zoom (PTZ) video stream. PTZ function can be simulated using an existing virtual camera, which uses data from LadyBug 3 (LB3). However, the LB3 camera may only use a digital zoom. This work is focused on SW and HW integration of a network (IP) PTZ camera onto the mobile outdoor robot. These types of cameras can add the optical zoom function to the robotic system. IP PTZ camera (Axis 214 PTZ) is the best choice for described problem in current situation. The goal of the thesis was to develop Robot Operating System (ROS) package that allows to use the camera on the TRADR robot. Most of source codes were written in Python and some in C++. In the thesis were performed several experiments that define the possibilities and limits of the developed solution.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectIP PTZ kamera, LadyBug kamera, optický zoom, kamera, ROS, TRADRcze
dc.titleIntegrace síťové (IP) pan-tilt-zoom (PTZ) kamery na terénní záchranářský robotcze
dc.titleSW and HW Integration of an IP PTZ Camera onto a Mobile Outdoor Roboteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePahlke Norbert
theses.degree.disciplineRobotikacze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record