Now showing items 1-20 of 37

  • Analýza vstupních znalostí výpočetní techniky studentů různých typů škol 

   Author: Kusý Pavel; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza vybraných dostupných učebnic pro výuku předmětu informatika a výpočetní technika na středních školách 

   Author: Sekerová Jitka; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-05)
   Práce se zabývá hodnocením učebnic určených pro výuku předmětu Informatika a výpočetní technika na středních školách. Cílem je uvést přehled používaných dostupných učebnic a provést jejich hodnocení z hlediska odborného a ...
  • Charakteristika studenta strojírenských oborů v SPŠ Příbram, SOŠ, SOU Dubno 

   Author: Eliáš Karel; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-01)
   Práce se zabývá analýzou a syntézou charakteristických znaků studenta strojírenských oborů na SPŠ Příbram a SOŠ a SOU Dubno. Tyto poznatky jsou porovnávány s obdobnou prací z roku 1988 prováděnou tamtéž. Výchozím materiálem ...
  • Internetové zdroje pro učitele informačních a komunikačních technologií na základních školách 

   Author: Novák Jan; Supervisor: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Komparace didaktiky matematiky v prezenční a distanční výuce na střední škole 

   Author: Filip Kallmünzer; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Tomešková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
   Tato práce si klade za cíl zanalyzovat, jaké didaktické nástroje jsou užívány učiteli matematiky nejen při distanční výuce, ale i při té prezenční. Dále jaké didaktické zásady jsou pro ně vzhledem k oběma formám výuky ...
  • Komunikační model na střední škole elektrotechniky a strojírenství s podporou informačních systémů 

   Author: Hendrich Roman; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Vališová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • M-learning ve výuce odborných předmětů 

   Author: Dominik Funda; Supervisor: Svoboda Petr; Opponent: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
   Bakalářská práce bude zaměřena na využívání M-learningu ve vzdělávacím procesu. Cílem práce bude popsat M-learning a shrnout zkušenosti s využíváním digitálních technologií ve výuce. Práce má také za cíl zjistit dopad ...
  • Metodika přípravy školení 

   Author: Valentová Klára; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Grummichová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Modernizace a aktualizace učiva ve výuce ICT v maturitních oborech 

   Author: Štěpánek Zdeněk; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Vališová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Monitorování kvality ovzduší ve třídách na Smíchovské střední průmyslové škole 

   Author: Jan Tesař; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
   Tato bakalářská práce se věnuje kvalitě vnitřního prostředí ve školách, monitorování a vyhodnocení kvality vnitřního prostředí během běžné výuky na Smíchovské střední průmyslové škole a porovnává tyto údaje s již realizovanými ...
  • Návrh a realizace e-learningového kurzu odborného předmětu 

   Author: Chytil Jiří; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Klatovský Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Návrh učebního textu pro obor Strojírenství - téma měřidla a měření 

   Author: Jan Ježek; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Cílem bakalářské práce je vytvořit učební text pro výuku měřidel a měření pro obor Strojírenství. Bakalářská práce bude rozdělená na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se bude týkat oboru Strojírenství, současnými ...
  • Otevřená sbírka úloh z databázových systémů 

   Author: Mandík Ondřej; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Váňa Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-03)
  • Personální marketing 

   Author: Volková Dominika; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Veit Ida
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá personálním marketingem. Cílem této práce je analýza současného stavu interního personálního marketingu v konkrétní společnosti. Tato práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se ...
  • Personální marketingový mix 

   Author: Lippertová Karolína; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Bakalářská práce Personální marketingový mix se věnuje nástrojům personálního marketingového mixu ve spojení s požadavky a představami dle jednotlivých generačních skupin. Cílem bakalářské práce je analýza nástrojů ...
  • Personální marketingový mix 

   Author: Veitová Ida; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tématem bakalářské práce je personální marketingový mix. Obecným cílem je popis obecných teoretických poznatků o personálním marketingovém mixu, popis vybraných nástrojů personálního marketingového mixu s ohledem na interní ...
  • Sbírka problémových úloh pro výuku odborného předmětu mechanika 

   Author: Machač Josef; Supervisor: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-11)
  • Sbírka úloh pro výuku informatiky na lyceu nebo gymnáziu 

   Author: Procházka Jiří; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Chytil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Sbírka úloh z technického kreslení 

   Author: Uhlíková Gabriela; Supervisor: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Školení profesních řidičů formou e-learningového kurzu 

   Author: Igor Pokorný; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Bakalářská práce má za cíl zjistit, jaká je současná situace využití e-learningových kurzů v rámci školení řidičů profesionálů. V praktické části bakalářské práce bude použit dotazník, který zmapuje zkušenosti lektorů, ...