Now showing items 1-6 of 6

  • Analyza marketingové strategie vybrané neziskové organizace 

   Author: Gabriela Bajuszová; Supervisor: Veber Jaromír; Opponent: Jarošová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Tato diplomová práce analyzuje marketingovou strategie v Domě dětí a mládeže Praha 3 Ulita. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část představuje teoretické poznatky o neziskových organizacích, jejich ...
  • Interní komunikace v Člověku v tísni, o.p.s. 

   Author: Tereza Novotná; Supervisor: Veber Jaromír; Opponent: Šnajdrová Adriana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Předmětem této diplomové práce je interní komunikace v neziskové organizaci Člověk v tísni, o.p.s. (dále jen Člověk v tísni). Práce si klade za cíl provést analýzu stavu interní komunikace v neziskové organizaci Člověk v ...
  • Marketingový a komunikační mix města Dačice 

   Author: Škorpíková Lucie; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Veber Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Diplomová práce "Marketingový a komunikační mix města Dačice" se zabývá analýzou stávajícího marketingového mixu s důrazem na komunikaci ve městě Dačice. V první části práce jsou shrnuta teoretická východiska vztahující ...
  • Podnikatelský plán samoobslužné bezkontaktní myčky aut 

   Author: Nela Veselá; Supervisor: Veber Jaromír; Opponent: Bronec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
   Hlavním cílem této diplomové práce, která nese název "Podnikatelský plán samoobslužné bezkontaktní myčky aut" je vytvořit reálný podnikatelský plán na vybudování a provozování samoobslužné bezkontaktní myčky ve vybrané ...
  • Studie proveditelnosti farmy 

   Author: Hrstka Marek; Supervisor: Veber Jaromír; Opponent: Uličná Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem práce bylo vytvoření studie proveditelnosti na základě, které se objednatel může rozhodnout o realizaci projektu. Vteoretické části byl poskytnut nezbytný teoretický základ potřebný ke zpracování studie proveditelnosti ...
  • Zlepšování procesů v logistice 

   Author: Klára Fritsche; Supervisor: Veber Jaromír; Opponent: Bronec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Teoretická část se zaměřuje na praktiky a filosofii Toyota Production System, na typy základních i pokročilých metod Kaizen a na jejich implementaci v oddělení logistiky. Dále vymezuje základ-ní logistické pojmy a základy ...