Now showing items 1-9 of 9

  • Interní komunikace ve vybrané organizaci 

   Author: Stejskalová Tereza; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Vašek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Diplomová práce se zabývá interní komunikací ve vybraném podniku. Jejím cílem je analyzovat spokojenost respondentů s určitými oblastmi interní komunikace pomocí dotazníkového šetření a vypracovat návrhy na zlepšení. ...
  • Nakupovanie 4.0: schopnosti a zručnosti nákupcov 

   Author: Ján Sopóci; Supervisor: Vašek Jan; Opponent: Zrník Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Nakupovanie 4.0 prináša nové inovačné riešenia pre oblasť verejného obstarávania. Cieľom tejto diplomovej práce je overiť znalosti nákupcov vo verejnom obstarávaní ohľadne technológií a princípov v rámci konceptu Nakupovanie ...
  • Spolupráce s konzultanty nákupu: expertní analýza případové studie 

   Author: Karolína Slepičková; Supervisor: Vašek Jan; Opponent: Ostapenko Galina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Předmětem diplomové práce „Spolupráce s konzultanty nákupu: Expertní analýza případové studie“ jsou rozhovory s konzultanty nákupu a manažery, kdy podkladem diplomové práce je případová studie a otázky při rozhovorech se ...
  • Strategické řízení nákupu ve společnosti ŠUMAVSKÝ PRAMEN a.s. 

   Author: Miroslav Leština; Supervisor: Vašek Jan; Opponent: Zrník Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   V mé diplomové práci se zabývám návrhem nákupní strategie Category management ve společnosti ŠUMAVSKÝ PRAMEN a.s. a jejich dceřiných společností. Předpokladem této práce je navržení nákupní strategie, která ve výsledku ...
  • Typy nákupní kategorie "Bottleneck" v českých a slovenských podnicích 

   Author: Anita Skotnicová; Supervisor: Vašek Jan; Opponent: Klézl Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Diplomová práce se zabývá řízením nákupu pomocí nákupních portfolií, se zaměřením na kategorii typu Bottleneck. Práce je rozdělena na dvě části. V prvním, teoretickém oddílu je představena problematika řízení nákupu pomocí ...
  • Vytvoření strategie marketingové komunikace: případová studie 

   Author: Jakub Krištof; Supervisor: Vašek Jan; Opponent: Králová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   V této diplomové práci se zabývám vytvořením strategie marketingové komunikace pro lyžařskou školu Husky. V teoretické části jsem vymezil pojmy související s marketingovou komunikací. V praktické části se věnuji procesu ...
  • Zavedení agilní metody (Scrumu) ve výzkumném a vývojovém týmu společnosti zabývající se vývojem zdravotnických prostředků 

   Author: Nikola Koretzová; Supervisor: Vašek Jan; Opponent: Kačín Radovan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Agilní metody řízení projektů jsou mezi firmami stále oblíběnejší a čím dál častěji se uvádějí do praxe. Jednou z nejrozšířenějších metodik je Scrum, který se z IT odvětví, kde vznikl, stále rozšiřuje i do jiných oblastí. ...
  • Zdieľanie informačného systému v rámci verejného sektoru: integrácia nových užívateľov 

   Author: Jozef Šebák; Supervisor: Vašek Jan; Opponent: Kubálek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-20)
   Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou zdieľania informačného systému medzi verej-nými inštitúciami zaoberajúcimi sa podporou aplikovaného výskumu. Práca vychádza z reálneho prípadu projektu integrácie nových ...
  • Zhodnocení vhodnosti obchodního modelu start-upu 

   Author: Ondřej Kolařík; Supervisor: Vašek Jan; Opponent: Zrník Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Tvorba business plánu je základním kamenem startupové kultury, která je hnacím motorem inovací posledních několika dekád. Tato práce se zaměřuje na tvorbu podnikatelského plánu konkrétního startupu zaměřujícího se na ...