Now showing items 1-12 of 12

  • Employer branding v podniku Conseq IM 

   Author: Kulíšková Veronika; Supervisor: Johnová Radka; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vnímání značky zaměstnavatele externě a interně ve společnosti Conseq IM. Cílem teoretické části je na základě nastudované literatury a online článků vysvětlit a popsat problematiku ...
  • Employer branding v podniku Conseq IM 

   Author: Kulíšková Veronika; Supervisor: Johnová Radka; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vnímání značky zaměstnavatele externě a interně ve společnosti Conseq IM. Cílem teoretické části je na základě nastudované literatury a online článků vysvětlit a popsat problematiku ...
  • Implementace B2B marketingu v neziskové organizaci AIESEC 

   Author: Pavlová Kristýna; Supervisor: Johnová Radka; Opponent: Minarčíková Silvia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení efektivity dosud využívaných B2B marketingových nástrojů neziskové organizace AIESEC. Pomocí provedeného mar-ketingového auditu byly zjištěny nedostatky v jejich fungování. Na ...
  • Interní/externí produktová komunikace 

   Author: Samiec Zbyšek; Supervisor: Johnová Radka; Opponent: Šňupík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem bakalářské práce je vytvořit zajímavé a zábavné produktové školení pro prodejce, kde by se seznámili s novými produkty. Práce obsahuje teorii správné komunikace se zaměstnanci, návod, jak správně vytvořit prezen-taci, ...
  • Marketingová kampaň na aplikaci Tenpushapp 

   Author: Čemus Dominik; Supervisor: Johnová Radka; Opponent: Gruber David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na marketing, komunikaci a druhy propagací. Praktická část této práce se soustřeďuje na řešení marketingové kampa-ně pro aplikaci Tenpushapp. Cílem práce je návrh, právě ...
  • Marketingový mix konkrétního podniku 

   Author: Šlechta Adam; Supervisor: Johnová Radka; Opponent: Benešová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Předmětem bakalářské práce "Marketingový mix konkrétního podniku" je analýza a popis součastného marketingového mixu podniku Synthomer a. s. Teoretická část popisuje části marketingového mixu se zaměřením na model "4P" a ...
  • Marketingový plán pro restauraci Nostalgie 

   Author: Matějková Veronika; Supervisor: Johnová Radka; Opponent: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Bakalářská práce se zaměřuje na sestavení marketingového plánu pro restauraci Nostalgie pomocí analýzy podniku, zákazníků a konkurence a rozboru marketingového mixu (především Produkt, Cena, Místo, Propagace, Fyzický důkaz, ...
  • Marketingový plán studentské formule: eForce FEE Prague Formula 

   Author: Faltysová Anna; Supervisor: Johnová Radka; Opponent: Kosina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Bakalářská práce je zaměřená na sestavení marketingového plánu pro studentský tým elektrické formule eForce FEE Prague Formula na probíhající sezónu 2017/2018. Na úvod jsou uvedeny informace o soutěži Formula Student a o ...
  • Marketingový výzkum - Mystery Shopping 

   Author: Vaňková Karolína; Supervisor: Johnová Radka; Opponent: Franková Elizabeth
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem bakalářské práce je seznámení s marketingovým výzkumem a především s konkrétní vý-zkumnou metodou, která nese název Mystery shopping. Dalším účelem je zhodnocení kvality poskytovaných služeb ve vybraných restauracích- ...
  • Poptávka po benefitních poukázkách společnosti Up Česká republika s.r.o. 

   Author: Čejka Jan; Supervisor: Johnová Radka; Opponent: Böhm Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato bakalářská práce pojednává o benefitních poukázkách se zaměřením na jídelní kupóny neboli stravenky. Popis stravenek a fungování trhu s nimi je popsáno v teoretické části práce, včetně popisu jednotlivých nástrojů ...
  • Využití zeleného marketingu se zaměřením na marketingovou komunikaci 

   Author: Valdmanová Barbora; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Johnová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat marketingovou komunikaci ve společnosti Lifefood s.r.o. a navrhnout možná doporučení pro společnost v oblasti marketingu na základě provedeného marketingového výzkumu. Účelem ...
  • Zdravý životní styl jako nový trend v marketingu 

   Author: Šebestová Veronika; Supervisor: Johnová Radka; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Bakalářská práce se zabývá moderním marketingem a jeho působením na spotřebitele z hlediska segmentace trhu a to zejména ve spojení se zdravým ži-votním stylem. V teoretické části je definován zdravý životní styl a také ...