Now showing items 443-458 of 458

  • Zabezpečené USB zařízení 

   Author: Solil Lukáš; Supervisor: Skrbek Miroslav; Opponent: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zabezpečení hlasovací aplikace Baletka 

   Author: Nohejl Petr; Supervisor: Starosta Štěpán; Opponent: Růžička Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
   Rešeršní část práce se zabývá především bezpečností elektronických volebních systémů a popisuje konkrétní případy užití těchto systémů v praxi. Praktická část práce navazuje na teoretickou část práce a zkoumá elektronický ...
  • Zabezpečení webové aplikace 

   Author: David Pokorný; Supervisor: Vaculík Přemysl; Opponent: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Cílem práce je seznámit čtenáře se základy bezpečnosti v oblasti webových aplikací se zaměřením na systém WordPress. Zvolené řešení jsou přizpůsobeny požadavkům malé firmy. Text je určen pro začínající programátory.
  • Zabezpečený lock-down systém 

   Author: Hájek Ondřej; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce se zabývá implementací zabezpečeného lock-down systému umožňující zobrazení pouze prohlížeče s definovanými povolenými doménami využívající běžnou Linuxovou distribuci. První část obsahuje analýzu existujících ...
  • Zabezpečený tisk z mobilního telefonu s OS Android s pomocí Bluetooth 

   Author: Martin Balko; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Hülle Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Práca sa zameriava na návrh riešenia pre bezpečnú Bluetooth tlač pomocou Android zariadení a Raspberry Pi. Súčasťou práce je analýza existujúcich riešení, analýza technológie Bluetooth a jej bezpečnosti. Pri návrhu riešenia ...
  • Zařízení pro testování bezpečnosti Wi-Fi 

   Author: Petr Heřmánek; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Narušení bezpečnosti bezdrátových sítí představuje závažné ohrožení soukromí, integrity a autentičnosti komunikace. Globálně rozšířené protokoly obsahují mnoho slabin, od nedostatků původního návrhu až po kritická pochybení ...
  • Zařízení pro získávání a zpracování dat z internetu na platformě Raspberry Pi 

   Author: Kužel Jakub; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Janeček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Hlavím cílem této diplomové práce je prověřit možnosti počítače Raspberry Pi jako nástroje pro prezentaci dat z internetu. Vzniklá aplikace spravuje uživatelské skripty, které slouží k prezentaci dat prostřednictvím ...
  • Zařízení sloužící k podpoře outdoorových aktivit 

   Author: Tomáš Čermák; Supervisor: Kohlík Martin; Opponent: Štěpánek Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá vytvořením systému umožnující hraní módu zneškodnění bomby z počítačové hry Counter-Strike pro hráče airsoftu a paintballu. Systém se skládá ze stanoviště a příručního zařízení. Příruční ...
  • Zavaděč a podpůrné prostředky pro výrobu LTE routeru 

   Author: Kapic Jan; Supervisor: Moucha Alexandru; Opponent: Kubalík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-07)
  • Zásuvný modul pro Adobe Illustrator 

   Author: Černá Šárka; Supervisor: Zahradnický Tomáš; Opponent: Mikšík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zobrazování filmových titulků na základě otisků zvukové stopy 

   Author: Javůrek Jakub; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
   Práce se zabývá časováním filmových titulků pomocí otisků získaných ze zvukové stopy. Součástí je analýza existujících titulkových formátů a problémů s jejich synchronizací s videem, popis existujících řešení těchto problémů ...
  • Zpracování a analýza logů roamingového systému eduroam 

   Author: Mach Václav; Supervisor: Moucha Alexandru; Opponent: Tomášek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Diplomová práce Zpracování a analýza logů roamingového systému eduroam pojednává o tvorbě systému etlog pro analýzu a zpracování logů roamingo- vého systému eduroam. Služba eduroam je celosvětový systém, který umož- ňuje ...
  • Zprovoznění sítě typu DWDM SONET / SDH, její konfigurace a monitorování 

   Author: Velechovský Tomáš; Supervisor: Moucha Alexandru; Opponent: Kubr Jan
   Cílem této práce je seznámení s problematikou optických sítí s vlnovým multiplexem, její konfigurace a následné monitorování. Práce je rozdělena do několika tématických oblastí. V úvodu je nastíněno základní rozdělení ...
  • Zranitelnosti a útoky typu Distributed Denial-of-Service 

   Author: Kamil Kopp; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Fesl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Práce se zabývá kybernetickými útoky typu Distributed Denial-of-Service. Je vytvořen přehled druhů těchto útoků a jejich příkladů, u každého jsou popsány možné scénáře útoku, jaké jsou dopady a možnosti zmírnění. Z přehledu ...
  • Zvukový senzor pro Internet of Things, jeho zabezpečení a vzdálená správa 

   Author: Fuchs Ondřej; Supervisor: Novotný Martin; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Diplomová práce se zabývá v dnešní době velmi zmiňovaným pojmem Internet věcí (Internet of Things) a zejména problematikou zabezpečení zařízení spadajících do této kategorie. Hlavním cílem práce bylo na základě podrobné ...
  • Zvýšení dostupnosti služeb v multitenantním prostředí pomocí softwarově definovaných sítí 

   Author: Klepáč Martin; Supervisor: Hégr Tomáš; Opponent: Procházka Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Rapídny nárast klientskych požiadavkov na poskytovateľov služieb dátového centra prípadne cloudu sa ocitá v rozpore s tradičnými, málo pružnými konceptami fungovania sietí. V záujme zachovania flexibility, ktoré dátové ...