Now showing items 141-160 of 458

  • Efektivní násobení řídkých matic 

   Author: Lichý Lukáš; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Efektivní násobení řídkých matic 

   Author: Kaňák Martin; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Emulátor činnosti skrytých pamětí pro sdílenou paměť 

   Author: Řehák Pavel; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Ethernetový tester pro vysokorychlostní sítě 

   Author: Benáček Pavel; Supervisor: Friedl Štěpán; Opponent: Borecký Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Evidence optické sítě - iOS aplikace 

   Author: Ďurčík Jakub; Supervisor: Herout Tomáš; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Tato prace se zabyva vyvojem mobilni aplikace slouzici k evidenci opticke site. Tato aplikace vychazi z existujici webove aplikace a doplnuje ji o dalsi funk- cionality. V prvni casti je popsan vyznam jednotlivych evidovanych ...
  • Evidence revizního měření elektrických zařízení 

   Author: Stříteský Ondřej; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Cílem této bakalářské práce je pomoci revizním technikům elektrických zařízení se záznamem a evidencí provedených revizních měření. Součástí práce je analýza konkurenčních aplikací, návrh a následná implementace aplikace ...
  • Experimenty se standardem HEVC pro kompresi videa 

   Author: Němec David; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   Cílem této diplomové práce je analyzovat nejnovější HEVC video kompresní formát a jeho porovnání a alternativami jako jsou H.264 a VP9. Část práce je zaměřena na programování aplikace vyhodnocující kvalitu videa, která je ...
  • Extrakce a zpracování hlasu z VOIP paketů 

   Author: Kučera Josef; Supervisor: Starý Jan; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Cílem této práce je srovnat možnosti nahrávání VoIP hovorů a implementovat aplikaci pro systém UNIX, která z uložených metainformací v databázi a VoIP paketů extrahuje a sestaví audio data hovorů. Práce též obsahuje ...
  • Extrakce VOIP dat ze síťového provozu 

   Author: Šuster Filip; Supervisor: Starý Jan; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá implementací aplikace, která v lokální počítačové síti odposlouchává hlasové hovory přenášené IP protokolem (VoIP telefonie). Aplikace naslouchá na síťovém rozhraní a detekuje hovory ...
  • Faktorizace pomocí eliptických křivek 

   Author: Černá Šárka; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Kobrle Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Faktorizace pomocí Pollardovy p-1 metody 

   Author: Verner Pavel; Supervisor: Kobrle Daniel; Opponent: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Falešný přístupový bod na mikrokontroléru s podporou WiFi 

   Author: Vanda Hendrychová; Supervisor: Baier Jan; Opponent: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Wi-Fi sítě poskytující přístup k internetu nás v poslední době obklopují na každém kroku. Kvůli principu jejich fungování je ale velmi obtížné zaručit, kdo je poskytovatelem sítě, ke které se připojíme. Některé přístupové ...
  • Framework pro bezpečnou vzdálenou aktualizaci firmwaru IoT zařízení 

   Author: Štěpán Koníček; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Tato práce představuje bezpečný model pro Over-the-Air aktualizace IoT zařízení. Tento model je vytvořen na základě rešerše existujících FOTA architektur a vytvořeného modelu hrozeb pro proces OTA aktualizace. Model je ...
  • Fyzicky neklonovatelná funkce založená na statické paměti v mikrokontroléru Atmel ATmega 

   Author: Platonov Mikhail; Supervisor: Hlaváč Josef; Opponent: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Fyzicky neklonovatelné funkce na FPGA 

   Author: Kodýtek Filip; Supervisor: Lórencz Róbert; Opponent: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Fyzicky neklonovatelné funkce na platformě ESP32 

   Author: Ondřej Staníček; Supervisor: Buček Jiří; Opponent: Kodýtek Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce zkoumá možnost implementace fyzicky neklonovatelné funkce (PUF) na základě statické paměti (SRAM) na mikrokontroléru ESP32. Nejprve je provedena rešerše o problematice PUF se zaměřenim na SRAM PUF. Také jsou ...
  • Generátor popisu příkazů v jazyce CLD 

   Author: Nikita Evstigneev; Supervisor: Kašpar Jiří; Opponent: Trdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Tato bakalářská práce analyzuje problém generovaní popisu příkazů v jazyce CLD z manuálních stránek, které pak mohou být použité v dclsh shellu. Cílem této práce je automatizovat proces psaní popisu příkazů tak, aby dosáhnout ...
  • Generátor síťového provozu na úrovni aplikačních protokolů 

   Author: Karafiát Jan; Supervisor: Blažek Rudolf Bohumil; Opponent: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
   Tato práce se zaměřuje na modelování a generování síťového provozu na aplikační úrovni. Zvolený aplikační protokol je HTTP, jehož vybraný behaviorální model je rozšířen o rozlišování MIME typů vestavěných objektů webové ...
  • GPU akcelerované vyhodnocení kvality videa 

   Author: Fanfule Václav; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Práce je zaměřena na objektivní vyhodnocení kvality videa. V rámci této práce jsou popsány metody jak porovnávat kvalitu různých verzí jednoho videa. Vybral jsem několik různých způsobů porovnávání kvality videa, tyto ...
  • GPU algoritmy pro určení struktury krystalu pomocí práškové difraktometrie 

   Author: Mařík Ondřej; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)