Now showing items 239-258 of 458

  • Nahrávání VoIP hovorů kontaktního centra 

   Author: Miozga David; Supervisor: Herout Tomáš; Opponent: Smítka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá implementací systému pro nahrávání VoIP hovorů. Samotné nahrání hovorů je provedeno prostřednictvím proprietární funkcionality Built-in-Bridge některých koncových zařízení společnosti Cisco. ...
  • Nasazení IPTV do počítačové sítě 

   Author: Láznička Jakub; Supervisor: Moucha Alexandru; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nasazení platformy SharePoint 2013 ve firmě 

   Author: Vašák Jaroslav; Supervisor: Buben Milan; Opponent: Čermáková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nasazení SSO řešení 

   Author: Gajdoš Martin; Supervisor: Stegura Jiří; Opponent: Čermáková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Hlavným cieľom mojej práce je zaintegrovať single sign-on riešenie do existujúcej infraštruktúry firmy Ataccama Software, s.r.o. Aktuálne toto prostredie pozostáva z webových aplikácií, kde do každej sa musia užívatelia ...
  • Navigace robota na základě lokalizace zdroje zvuku 

   Author: Klinský Tomáš; Supervisor: Skrbek Miroslav; Opponent: Zahradník Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Nástroj na analýzu úloh časem řízeného plánovače úloh cron 

   Author: Klejch Petr; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Baier Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a optimalizací naplánovaných úloh časového plánovače úloh cron. Cílem této práce je vytvořit nástroj v jazyce Python, který má za úkol analyzovat a najít optimální rozložení úloh v čase.
  • Nástroj na testování zranitelností na běžné síťové útoky 

   Author: Soukup Pavel; Supervisor: Zahradnický Tomáš; Opponent: Blažek Rudolf Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-09)
   Tato diplomová práce se věnuje návrhu a implementaci nástroje na testování zranitelnosti uživatelem zadaného serveru vůči síťovým útokům BEAST, CRIME, POODLE, Lucky13 a Shellshock. V první části je popsána rodina protokolů ...
  • Nástroj pro konfiguraci datových úložišť OS GNU/Linux 

   Author: Trefný Vojtěch; Supervisor: Podzimek Vratislav; Opponent: Tvrdík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nástroj pro správu a monitorování systému souborů ZettaByte 

   Author: Šimáček Tomáš; Supervisor: Muzikář Zdeněk; Opponent: Trdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou administrace souborového systému Zettabyte na operačním systému Solaris. Její součástí je popis základních struktur, vnitřních principů a administračních technik ZFS. Praktická ...
  • Nástroj pro výuku adresace počítačových sítí 

   Author: Kužel Jakub; Supervisor: Černý Viktor; Opponent: Čermáková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem multiplatformní aplikace, určené pro výuku adresace v počítačových sítích. Jejím cílem je také vybrat vhodný nástroj pro vytvoření grafického uživatelského rozhraní a dále nástroj ...
  • Nástroje pro monitorování síťových prvků 

   Author: Volprecht Jiří; Supervisor: Prágl Miroslav; Opponent: Čermáková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh a implementace API pro prediktivní modelování 

   Author: Moravčík Ondřej; Supervisor: Bartoň Tomáš; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Návrh a realizace databázové aplikace pro evidenci studentů 

   Author: Mikuš Michael; Supervisor: Haubert Tomáš; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-02-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem, realizací a především konfigurací databázové aplikace pro evidenci návštěv kurzů taneční školy skrze čtečku čárových kódů s využitím .NET technologií. Čtenář je seznámen ...
  • Návrh a realizace dataloggeru se softwarovým analyzátorem 

   Author: Freitag David; Supervisor: Haubert Tomáš; Opponent: Skrbek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh a testovací implementace datového úložiště (pro CRM účely) za použití techologie Microsoft Sharepoint Server 

   Author: Strenk Jonáš; Supervisor: Prágl Miroslav; Opponent: Příklenk Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, instalací a konfigurací datového úložiště pro podporu CRM firmy z oboru pojišťovnictví za použití technologie Microsoft Sharepoint Server. Výstupem budiž nakonfigurovaná testovací ...
  • Návrh diskového pole pomocí flashdisků 

   Author: Pavčo Jakub; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Skrbek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh systému automatizované odstávky datového centra Národní technické knihovny 

   Author: Burián Ondřej; Supervisor: Jansa Václav; Opponent: Muzikář Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh systému pro automatizovaný náběh datového centra Národní technické knihovny 

   Author: Keníž Michal; Supervisor: Jansa Václav; Opponent: Muzikář Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Nepřetržitá integrace a nasazení aplikací s technologií Kubernetes 

   Author: Radek Šmíd; Supervisor: Trdlička Jan; Opponent: Muzikář Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Poslední dobou by téměř každý chtěl své aplikace nasadit do Kubernetes. Jenže pro plné využití Kubernetes je třeba přijmout s otevřenou náručí postupy průběžné integrace (CI) a nasazení (CD). Je třeba CI/CD pipeline. Ale ...
  • Nové samoopravné kódy 

   Author: Marinová Nina; Supervisor: Farkaš Peter; Opponent: Pluháček Alois
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)