Now showing items 171-190 of 505

  • Faktorizace pomocí eliptických křivek 

   Author: Černá Šárka; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Kobrle Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Faktorizace pomocí Pollardovy p-1 metody 

   Author: Verner Pavel; Supervisor: Kobrle Daniel; Opponent: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Falešný přístupový bod na mikrokontroléru s podporou WiFi 

   Author: Vanda Hendrychová; Supervisor: Baier Jan; Opponent: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Wi-Fi sítě poskytující přístup k internetu nás v poslední době obklopují na každém kroku. Kvůli principu jejich fungování je ale velmi obtížné zaručit, kdo je poskytovatelem sítě, ke které se připojíme. Některé přístupové ...
  • Framework pro bezpečnou vzdálenou aktualizaci firmwaru IoT zařízení 

   Author: Štěpán Koníček; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Tato práce představuje bezpečný model pro Over-the-Air aktualizace IoT zařízení. Tento model je vytvořen na základě rešerše existujících FOTA architektur a vytvořeného modelu hrozeb pro proces OTA aktualizace. Model je ...
  • Fyzicky neklonovatelná funkce založená na statické paměti v mikrokontroléru Atmel ATmega 

   Author: Platonov Mikhail; Supervisor: Hlaváč Josef; Opponent: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Fyzicky neklonovatelné funkce na FPGA 

   Author: Kodýtek Filip; Supervisor: Lórencz Róbert; Opponent: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Fyzicky neklonovatelné funkce na platformě ESP32 

   Author: Ondřej Staníček; Supervisor: Buček Jiří; Opponent: Kodýtek Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce zkoumá možnost implementace fyzicky neklonovatelné funkce (PUF) na základě statické paměti (SRAM) na mikrokontroléru ESP32. Nejprve je provedena rešerše o problematice PUF se zaměřenim na SRAM PUF. Také jsou ...
  • Generátor neorientovaných grafů 

   Author: Miroslav Jaroš; Supervisor: Šoch Michal; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Tato bakalářská práce navrhuje webovou aplikaci pro generování náhodných grafů. V první části popisuje základní termíny teorie grafů a pokročilé algoritmy pro generování náhodných grafů. Následně analyzuje zadání z pohledu ...
  • Generátor popisu příkazů v jazyce CLD 

   Author: Nikita Evstigneev; Supervisor: Kašpar Jiří; Opponent: Trdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Tato bakalářská práce analyzuje problém generovaní popisu příkazů v jazyce CLD z manuálních stránek, které pak mohou být použité v dclsh shellu. Cílem této práce je automatizovat proces psaní popisu příkazů tak, aby dosáhnout ...
  • Generátor síťového provozu na úrovni aplikačních protokolů 

   Author: Karafiát Jan; Supervisor: Blažek Rudolf Bohumil; Opponent: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
   Tato práce se zaměřuje na modelování a generování síťového provozu na aplikační úrovni. Zvolený aplikační protokol je HTTP, jehož vybraný behaviorální model je rozšířen o rozlišování MIME typů vestavěných objektů webové ...
  • GPU akcelerované vyhodnocení kvality videa 

   Author: Fanfule Václav; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Práce je zaměřena na objektivní vyhodnocení kvality videa. V rámci této práce jsou popsány metody jak porovnávat kvalitu různých verzí jednoho videa. Vybral jsem několik různých způsobů porovnávání kvality videa, tyto ...
  • GPU algoritmy pro určení struktury krystalu pomocí práškové difraktometrie 

   Author: Mařík Ondřej; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Grafické rozhraní simulátoru disků DiskSim 

   Author: Jakubovič Kamil; Supervisor: Kašpar Jiří; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Náplní této bakalářské práce je návrh a realizace grafického uživatelského rozhraní simulátoru disků DiskSim. Účelem rozhraní je snadná a přehledná práce se simulátorem s důrazem na grafickou interpretaci jeho výsledků. ...
  • Hešovací kolize v MD5 

   Author: Nguyen Duc Anh; Supervisor: Zahradnický Tomáš; Opponent: Jureček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Honeypot pro bezdrátové IoT sítě 

   Author: Simon Štefunko; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Soukup Dominik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Ciele tejto práce ležia v teoretickej analýze konceptu Internet vecí (IoT) a jeho bezpečnostných problémov, praktickom výskume a vývoji nového unikát-neho zariadenia zvaného "IoT honeypot". Analytická časť práce sumarizuje ...
  • Hrozby a metody ochrany ve virtualizovaném prostředí 

   Author: Luňák Tomáš; Supervisor: Herout Tomáš; Opponent: Slabý Jiiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Identifikace osob pomocí oční duhovky 

   Author: Jaškovský Petr; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Krupička Mikuláš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Identifikace příznaků infikovaného uživatele z proxy logu 

   Author: Nemčík Daniel; Supervisor: Kopp Martin; Opponent: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Táto práca sa zaoberá aplikáciou algoritmov strojového učenia na detekciu malvéru v sieťovej komunikácii. Práca analyzuje vopred pripravené dáta pochádzajúce zo záznamov sieťovej komunikácie a upravuje ich pre účely ...
  • Implementace a konfigurace řešení pro automatickou autentizaci do wifi síťě pomocí mobilní aplikace pro Android 

   Author: Kusý Jan; Supervisor: Moucha Alexandru; Opponent: Herout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Práce se zabývá problematikou možnosti automatického přihlašování do wifi sítě pomocí mobilní aplikace Android. Cílem práce je navrhnout základní kostru řešení obsahující minimální funkční konfiguraci a implementaci všech ...
  • Implementace bezpečného úložiště klíčů elektronického podpisu pro použití v rámci Java Cryptographic Architecture 

   Author: Michl Filip; Supervisor: Buček Jiří; Opponent: Budiš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)