Now showing items 68-87 of 458

  • Babystep-Giantstep algoritmus a řešení problému diskrétního logaritmu na eliptické křivce 

   Author: Holec Martin; Supervisor: Petr Ivo; Opponent: Jureček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Jedna ze standardních metod řešení problému diskrétního logaritmu na grupě bodů eliptické křivky je Baby-step Giant-step algoritmus (BSGS). Existuje mnoho variant algoritmu a tato práce se zaměřuje na prozkoumání těch ...
  • Backend systému pro ukládání bezpečnostních dat 

   Author: Filip Pokorný; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Obůrka Robin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem nového backendového systému pro ukládání a vyhledávání bezpečnostních dat (Cyber Threat Intelligence). Obsahem je analýza současného řešení pro ukládání a vyhledávání v bezpečnostních ...
  • Bezpečná vzdálená aktualizace firmwaru pro Arduino 

   Author: Matyáš Rak; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Janeček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi bezpečné vzdálené aktualizace pro platformu Arduino. Nejprve jsou představeny důležité pojmy použité v této práci a shrnuta stávající řešení vzdálené aktualizace pro Arduino. Dále ...
  • Bezpečná vzdálená aktualizace platformy ESP32 

   Author: Marek Kočí; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Obsahem této bakalářské práce je analýza bezpečnostních rizik a zranitelností souvisejících s Firmware Over the Air aktualizací IoT zařízení. Analytická část práce popisuje princip aktualizace firmware, související ...
  • Bezpečné cloudové úložiště pro správce hesel KeePass 

   Author: Konstantin Filip Moisidis; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Výzkum základny zásuvných modulů KeePass a nejběžnějších poskytovatelů cloudových úložišť ukázal, že žádná kombinace zásuvných modulů a poskytovatelů cloudových úložišť nevytváří bezpečné, vícefaktorové prostředí pro ...
  • Bezpečnost sandboxu jazyka Lua 

   Author: Petr Adámek; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Fornůsek Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Lua je programovací jazyk, který lze použít pro rozšíření jiné aplikace o skriptovací prostředí. Tato práce se zabývá izolací Lua scriptů od citlivých částí aplikace. Sandboxing se používá pro izolaci dílčích částí aplikace. ...
  • Bezpečnost sítí GSM 

   Author: Trofimova Yelena; Supervisor: Moucha Alexandru; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Bezpečnost USB rozhraní počítače 

   Author: Michal Polák; Supervisor: Buček Jiří; Opponent: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   V této práci se zabývám průmyslovým standardem USB a jeho bezpečností se zaměřením na struktury popisující zařízení. Objasňuji, jaká jsou některá rizika spojená s připojením neznámých zařízení, a rozebírám problematiku ...
  • Bezpečnost ve virtualizovaném prostředí 

   Author: Ibragimov Ahliddin; Supervisor: Žižka Ondřej; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Bezpečnost webových aplikací a její penetrační testování 

   Author: Aleš Répáš; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá rozšířením nástroje OWASP ZAP o schop-nost detekce zranitelnosti Cross Site Request Forgery. V řešení byla použita metoda manipulace s hlavičkou webové žádosti. Vytvořené řešení poskytuje ...
  • Bezpečnostní analýza bezklíčového vstupu Tesla Model 3 

   Author: Martin Šutovský; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   V práci je analyzovaná Bluetooth Low Energy komunikácia v Tesle 3 so zameraním na bezkľúčový prístup, modelovanie hrozieb a návrh útokov. Pri postupe v praktickej časti bola použitá metodika penetračného testovania PTES ...
  • Bezpečnostní analýza IM Telegram 

   Author: Sušánka Tomáš; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Tato diplomová práce se zabývá studiem programu Telegram a s ním souvisejícího protokolu MTProto. Zaměřuje se především na kryptografické zázemí protokolu, zdrojový kód Android aplikace, zkoumá datový přenos a porovnává ...
  • Bezpečnostní analýza Linux Unified Key Setup (LUKS) 

   Author: Jaroslav Kříž; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Buchovecká Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Tématem této práce je analýza nástroje pro šifrování disků Linux Unified Key Setup (LUKS), jeho výhody, nevýhody a porovnání s konkurenčními nástroji napříč platformami. Práce obsahuje úvod do problematiky šifrování pevných ...
  • Bezpečnostní analýza nástroje Bitwarden 

   Author: Jakub Štrom; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Fornůsek Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Správci hesel jsou nástroje umožňující generovat a ukládat hesla. Tato práce se zaměřuje na konkrétního správce hesel Bitwarden a analyzuje bezpečnost jeho implementace. V rámci práce je nástroj popsán, je rozebráno jeho ...
  • Bezpečnostní analýza nástroje Cryptomator 

   Author: Anton Titkov; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Tato práce se zabývá problematikou šifrování datového úložiště a bezpečnosti dat. Poskytuje stručný přehled technologií a softwaru pro šifrování úložiště, které jsou aktuálně dostupné uživatelům. Práce poskytuje bezpečnostní ...
  • Bezpečnostní analýza nástroje Cryptomator 

   Author: Anton Titkov; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Tato práce se zabývá problematikou šifrování datového úložiště a bezpečnosti dat. Poskytuje stručný přehled technologií a softwaru pro šifrování úložiště, které jsou aktuálně dostupné uživatelům. Práce poskytuje bezpečnostní ...
  • Bezpečnostní analýza programu BestCrypt 

   Author: Souček Jakub; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Smítka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-06)
   Práce se zabývá bezpečnostní analýzou programu BestCrypt, který umožňuje šifrování souborů a složek na disku. Zaměřuje se na proces generování klíče z hesla, operace šifrování a dešifrování a bezpečnost programu jako takového.
  • Bezpečnostní analýza programu BestCrypt Volume Encryption 

   Author: Horňák Juraj; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-04)
   Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou softvéru na šifrovanie zväzkov pevných diskov alebo výmenných zariadení - BestCrypt Volume Encryption. Analýza sa zameriava na bezpečnostné aspekty bootovacieho kódu aplikácie. Práca ...
  • Bezpečnostní analýza programu KeePassXC 

   Author: Kavan Michal; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Petr Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
   Tato práce se zabývá problematikou bezpečné práce s hesly a jejich ukládání. Poskytuje zároveň přehled současných řešení pro správu hesel. Cílem práce je provedení analýzy uživatelského prostředí správce hesel KeePassXC s ...
  • Bezpečnostní analýza programu Passbolt 

   Author: Radek Smejkal; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Tato práce se zabývá problematikou hesel a jejich bezpečným ukládáním za použití správců hesel. Zároveň poskytuje stručný přehled současných správců hesel se zaměřením na bezpečnostní funkcionality a jejich vzájemné ...