Recently added

Now showing items 21-40 of 648

  • Android mobilní aplikace zobrazující meteorologická data 

   Author: Vitaliy Vashchenko; Supervisor: Půlpitel Martin; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Tato diplomová práce popisuje proces vývoje mobilni aplikace pro operačni systém Android určenou pro zobrazeni dat o počasi na mapovém podkladu s možnosti zobrazeni historických dat za poslednich 24 hodiny. Práce se skládá ...
  • Nástroj pro analýzu kryptoměn a kurzů mezi nimi 

   Author: Adam Pečev; Supervisor: Starosta Štěpán; Opponent: Starý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Tato práce popisuje současný trh s kryptoměnami. Následně definuje atributy kryptoměnových burz, které jsou relevantní pro provedení trojúhelníkové arbitráže. Na základě těchto atributů jsou analyzovány vybrané kryptoměnové ...
  • Anketa ČVUT - verze 3.0 - vyplňování anketních lístků 

   Author: Vojtěch Štecha; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Halaška Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Tato diplomová práce popisuje vývoj nové aplikace Anketa ČVUT. Analyzuje dostupné požadavky z předchozí práce kolegy Knapa, uvádí a porovnává možné návrhy realizace. Autor popisuje dostupné klient-server technologie a ...
  • Zpracování akustických signálů z optických senzorů 

   Author: Jakub Šedý; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Maršálek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Diplomová práce se zabývá klasifikací zvukových signálů získaných z optických vláken. Cíle dosahuje pomocí analýzy problému, návrhu architektury, implementace klientské a serverové aplikace. Dále se práce zabývá testováním ...
  • Porovnání notací DEMO a BPMN s využitím studie použitelnosti v UI laboratoři 

   Author: Marek Peša; Supervisor: Pavlíčková Petra; Opponent: Skotnica Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Tato diplomová práce se zabývá srovnáním dvou nástrojů pro popis podnikových procesů. Metodikou DEMO a notací BPMN. Toto dílo je výsledkem spolupráce s kolegou Bc. Janem Márou pod vedením Ing. Petry Pavlíčkové, Ph.D. V ...
  • Validátor CSV souborů dle W3C doporučení CSV on the Web 

   Author: Vojtěch Malý; Supervisor: Klímek Jakub; Opponent: Špaček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Tato práce se zaměřuje na tvorbu validátoru Comma-separated values (CSV) souborů podle W3C doporučení CSV on the Web. Zmíněné doporučení definuje, jakým způsobem se mají ukládat tabulková data ve formátu CSV a jak k nim ...
  • Webové prostředí pro správu a konfiguraci IoT projektů 

   Author: Jakub Vejr; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Vitvar Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace pro správu a konfiguraci IoT projektů. Její dílčí cíle jsou umožnit, aby aplikace mohla shromažďovat data z IoT senzorů, ukládat tato data a následně je ...
  • Extrakce jazykových informací z Wikipedie 

   Author: Andriy Nazim; Supervisor: Dojčinovski Milan; Opponent: Kroha Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   DBpedia je komunitní úsilí, jehož cílem je získávání informací z Wikipedie a poskytování těchto informací ve strojově čitelném formátu. V současné době jsou informace obsažené v DBpedii primárně odvozeny pro polostrukturované ...
  • Porovnání datových anotací s mělkým a hlubokým významem 

   Author: Lukáš Bicek; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Suchánek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Tato práce se zaměřuje na porovnání datových anotací za pomocí mělkých a hlubokých sémantik. Na začátku práce jsou položené teoretické podklady pro tuto práci. Praktická část práce se zaměřuje na porovnání těchto datových ...
  • Lokalizační systém PROWiLOS v1.0 

   Author: Vít Medřický; Supervisor: Křikava Filip; Opponent: Bradáč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Tato práce navazuje na prototyp webového systému PWiL zhotoveného v bakalářské práci stejného autora. PWiL je systém lokalizace pacientů v pečovatelských domech umožňující efektivní přivolání pomoci pro pacienty v případě ...
  • Herní aplikace pro kognitivní trénink s NPC 

   Author: Martin Kopřiva; Supervisor: Fajnerová Iveta; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Tato práce se zabývá vývojem systémů pro správu animovaných NPC, jejich navigaci po virtuálním světě a scénářů, které lze využít pro kognitivní trénink. Na základě analýzy je navržena a realizována soustava modulů pro herní ...
  • Rozšíření překladače relační algebry 

   Author: Martin Kubiš; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Halaška Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Cilem této diplomové práce bylo rozšiřit existujici překladač z relačni algebry do SQL a odstranit jeho nedostatky, které vyvstaly při jeho několikaletém použiváni. Tato práce volně navazuje na mou bakalářskou práci Překladač ...
  • Systém pro správu neuronových sítí 

   Author: Michal Stejskal; Supervisor: Vogel Josef; Opponent: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vývojem systému pro automatizované nasazení neuronových sítí. Cílem této práce je vytvořit systém, který na základě uživatelem předaných dat naučí model neuronové sítě, automatizovaně ...
  • Věnná města českých královen - Modul rozpoznání obrazu 

   Author: Jaroslav Štěpán; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Práce je součástí projektu Věnná města českých královen, jehož cílem je tvorba platformy pro mobilní zařízení se systémem Android, zaměřující se na zobrazení historického prostředí pomocí prvků rozšířené reality. Práce ...
  • CLI pro práci s gridovou sítí Metacentrum 

   Author: Jakub Tuček; Supervisor: Blažek Jan; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   V této práci představujeme terminálovou aplikaci pro správu výpočtů na gridových sítích. Navržená aplikace řeší hlavní slabiny plánovacího systému PBS v kontextu Národní Gridové Infrastruktury MetaCentra. Nová vrstva ...
  • Analýza datových toků jazyka SAS code 

   Author: Miroslav Špak; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Toušek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Práce se zabývá analýzou datových toků v jazyce SAS a možnostmi jejich reprezentace. Nejprve zkoumá způsob analýzy zdrojových kódů, jejich reprezentaci a následnou vizualizaci datových toků pomocí cílového systému Manta. ...
  • Analýza a redesign architektury frameworku x-definice 

   Author: Filip Šmíd; Supervisor: Kocman Jindřich; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Diplomová práce se zabývá návrhem architektury frameworku X-definice, který slouží ke zpracování strukturovaných dat. Cílem práce je redesign architektury frameworku X-definice a implementace částí nové architektury pro ...
  • Aplikace na podporu diagnostiky a léčby symptomů dolních cest močových (UROsoft) 

   Author: Petr Pikaus; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Pergl Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Dysfunkce dolních cest močových trápí velkou část populace. Tato diplomová práce se zaobírá analýzou, návrhem, implementací a testováním aplikace pro podporu diagnostiky a léčby těchto obtíží. Jejím hlavním cílem je zlepšit ...
  • Algoritmy kolaborativního filtrování pro doporučení míst zájmů 

   Author: Guzel Samigullina; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Dojčinovski Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   S dostupností obrovského množství uživatelů a geolokačních sociálních sítí získal v posledních letech problém doporučení míst zájmu značnou pozornost výzkumu. Zatímco předchozí práce zabývající se doporučením míst zájmu ...
  • Analýza a návrh modelů spolupráce praxe se studenty IT 

   Author: Daniel Schmidt; Supervisor: Krejčí Pavel; Opponent: Pavlíčková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Většina studentů vysoké školy získává své první významné pracovní zkušenosti právě během studia. Z tohoto důvodu je nesmírně důležité, aby forma spolupráce mezi studenty a společnostmi byla vhodně nastavena. Tato diplomová ...