Recently added

Now showing items 41-60 of 1041

  • Rozšíření Android aplikace pro uživatele systému sdílení automobilů o reward shop 

   Author: Petr Prouza; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Blizničenko Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Práce se zaměřuje na návrh rozšíření služby sdílených aut o obchod s odměnami. Praktická část se zabývá rozšířením Android mobilní aplikace. Bylo vytvořeno a otestováno řešení pro mobilní aplikaci, které poskytuje všechny ...
  • Věnná města českých královen I. - úprava textur 

   Author: Michal Zajíc; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato práce se zaměřuje na simulaci přírodních vlivů na povrchu objektů pro projekt Věnná města českých královen. V práci jsou rozebrány metody, kterými se dané jevy dají vizualizovat a jejich efektivita vzhledem k použití ...
  • Výuka anglického jazyka ve virtuální realitě 

   Author: Josef Struž; Supervisor: Husák Jan; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a naprogramovat hru ve virtuální realitě na výuku angličtiny. Aplikace byla implementována v herním enginu Unity. Grafické prostředí programu bylo vytvořeno pomocí softwarů Blender, ...
  • Parametricky vygenerovaný 3D model hradu 

   Author: Petra Svíčková; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Procedurální generování obsahu je stále se rozvíjející oblast, která již teď nabízí množství způsobů, jak tvořit obsah do her i filmů. Tato práce se zabývá představením základních metod generování obsahu obecně, stejně ...
  • Měřič času stráveného na ploše KDE pomocí služby Toggl 

   Author: Anastasiya Kachan; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Cílem práce je navrhnout, implementovat a otestovat klient pro službu Toggl, jejíž hlavní vlastností je počítání času stráveného na každé virtuální ploše. Klient je určen uživateli desktopového prostředí KDE. Část návrhu ...
  • 3D model fakulty 

   Author: Oldřich Milec; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato práce se zabývá vytvořením 3D modelu třetího patra Nové budovy Českého vysokého učení technického. Části tohoto modelu jsou vytvářeny procedurálně pomocí vytvořených pluginů do programu Blender. Jedná se především ...
  • iOS aplikace pro car-sharing Uniqway 

   Author: Michal Černý; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Blizničenko Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   V této práci se zabývám vývojem mobilní aplikace pro platformu iOS, která umožňuje využívání systému sdílení vozidel. Tato aplikace vychází z již existující verze pro operační systém Android a doplňuje ji o další funkcionality. ...
  • Vizualizace 3-rozměrných dat slunečního povrchu 

   Author: Vojtěch Tomas; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Švanda Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Práce se zabývá možnostmi vizualizace vícerozměrných dat. Cílem práce je vybrat a implementovat vhodné vizualizační metody. V práci jsou dále rozebrány výpočetní metody numerické integrace, interpolace a konstrukce geometrie, ...
  • Testování užitečnosti nástroje pro výuku transformací 

   Author: Vít Zadina; Supervisor: Felkel Petr; Opponent: Schmidt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Transformace jsou v počítačové grafice velmi důležité, proto vznikl program I3T pro jejich výuku. Bohužel program má zastaralou grafiku a špatné ovládání - uživatel se v něm nedokáže bez návodu orientovat. Proto jsem ...
  • Dráček IV - Optimalizace uživatelského rozhraní 

   Author: Šárka Švábová; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Pavlíčková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Cílem této práce je navrhnout nové uživatelského rozhraní aplikace Dráček, která je vyvíjena od roku 2015. Aplikace má pomoci žákům 1. až 5. třídy s procvičováním matematických dovedností a zároveň umožnit učitelům zadávat ...
  • Opensource prostředí pro návrh konstrukčních a procesních modelů metodiky DEMO 

   Author: Petr Ančinec; Supervisor: Skotnica Marek; Opponent: Pergl Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Práce se zabývá konstrukčním a procesním diagramem metodiky DEMO. Nedávné změny ve specifikaci DEMO zapříčinili, že neexistuje modelovací nástroj, který by tuto specifikaci podporoval a zároveň kontroloval její pravidla a ...
  • Generátor databáze stavebních bloků přírodních látek 

   Author: Jan Přívratský; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Suchánek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou webové aplikace BBDGNC pro generování stavebních bloků přírodních látek. BBDGNC poskytuje elegantní řešení rozpadu peptidových sekvencí na jednotlivé stavební bloky pomocí vyhledávání ...
  • Linky - Grafická knihovna 

   Author: Jiří Košata; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Práce se zabývá analýzou současného stavu projektu světelné fasády Linky z pohledu technického zázemí, které je dostupné vývojářům k integraci s jejich aplikacemi či grafickými vizualizacemi. Analytická část práce popisuje ...
  • Myšák - Webový klient pro vzdělávací aplikaci 

   Author: Radek Ježek; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Sýkora Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Tato práce řeší návrh, implementaci a testování webové administrace pro správu scénářů ve výukové platformě pro děti s názvem Myšák. Aplikace umožňuje vytvářet a přiřazovat dětem scénáře složené z implementovaných pracovních ...
  • Linky - jádro systému 

   Author: Libor Plíšek; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Projekt Linky je interaktivní světelná instalace na jižní straně fasády budovy FEL ČVUT v Praze. Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou softwarového jádra, které umožňuje správný chod světelné fasády. Jádro poskytuje ...
  • Souvislosti a doporučování obsahu na webu 

   Author: Jindřich Žák; Supervisor: Bařinka Lukáš; Opponent: Skopal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Práce se zabývá tvorbou doporučovacího systému pro web Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze. Cílem práce je provést analýzu obsahu webu a na základě ní navrhnout a implementovat vhodné ...
  • Linky - webový portál 

   Author: Tomáš Vošický; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá webovým portálem pro správu a propagaci interaktivní světelné instalace Linky umístěné na budově Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického. Správcům webového portálu je umožněno ...
  • Webová aplikace pro interaktivní myšlenkové mapy 

   Author: Dominika Králiková; Supervisor: Podloucký Martin; Opponent: Suchánek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem webové aplikace pro tvorbu interaktivních myšlenkových map. Začátek práce je věnován definici základních pojmů a průzkumu existujících řešení. Hlavní náplní této práce je popis celého ...
  • Myšák - Editor pracovních listů 

   Author: Kateřina Kasalická; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Sýkora Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací editoru pro vytváření nových úrovní pro výukovou aplikaci Myšák, která se zaměřuje na děti předškolního věku. Tyto úrovně jsou založeny na pracovních listech od psychologů. Práce ...
  • Aplikace pro monitorování a správu aukcí na portálu eBay 

   Author: Tomáš Polačok; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Jirkovský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Táto bakalárska práca popisuje tvorbu softvérovej aplikácie slúžiacej na prácu s aukčným portálom eBay. Zahŕňa analýzu súčasného stavu vyhľadávania a monitorovania položiek na danom portáli, a taktiež analýzu požiadaviek ...