Recently added

Now showing items 21-40 of 1041

  • Webová aplikace na tvorbu a správu seznamů definovaných uživateli 

   Author: Vít Štefan; Supervisor: Štěpán Pavel; Opponent: Klán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace pro tvorbu a správu univerzálních seznamů definovaných uživateli. Rešeršní část se věnuje návrhu samotného řešení ve formě jednostránkové aplikace včetně návrhu ...
  • Mobilní a tabletové zobrazení aplikace Optilynx 

   Author: Martin Huber; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Glazar Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Cílem této bakalářské práce je realizovat mobilní zobrazení informačního systému pro optiky. Je provedena analýza stávajícího mobilního zobrazení a analýza možností použití informačního systému na mobilních zařízeních. Pro ...
  • Webové uživatelské rozhraní pro projekt Grades 

   Author: Marek Mouček; Supervisor: Plachý Štěpán; Opponent: Bernhauer David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato práce se zabývá redesignem a přepsáním webové aplikace (frontend) pro projekt Grades do nejnovějších technologií s podporou offline funkcionality a optimalizací pro obrazovky mobilních zařízení. Nová webová aplikace ...
  • Klasifikace volebních zpráv z Twitter jako FakeNews 

   Author: Alina Vigriyanova; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Kroha Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Cílem této bakalářské práce je oblast analýzy dat z aplikace Twitter za účelem výběru spolehlivých zpravodajských a volebních zpráv, analýza metod detekce FakeNews a jejich výsledků, prozkoumání vlivu modelování témat ...
  • Podnikový systém pro výrobce vazníkových krovů 

   Author: Karel Křesťan; Supervisor: Šedek Pavel; Opponent: Daněček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Náplní této práce je analýza požadavků výrobců vazníkových krovů na software zajišťující podporu při plánování výrobního procesu a následná implementace softwaru tyto požadavky splňujícího. V práci jsem se zaměřil na analýzu ...
  • Webová aplikace pro uživatele systému sdílení automobilů 

   Author: Štěpán Severa; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Blizničenko Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací webové klientské aplikace pro systém sdílení vozidel Uniqway. Výsledná aplikace poskytuje možnost zobrazení volných vozidel na mapě, jejich rezervaci, odemykání a ...
  • ArtilEcho - strategická hra pro nevidomé 

   Author: Tomáš Jozífek; Supervisor: Křikava Filip; Opponent: Klán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Videohry jsou velmi populární forma zábavy, jenž díky použití grafiky neníbohužel přístupná lidem s těžkým zrakovým postižením. Naproti tomu audi-ohry pro interakci používají hlasovou syntézu se zvuky, a tak umožňují ...
  • Rozpoznání konečného automatu z obrazu 

   Author: Ondřej Hamák; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Novák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato práce se zabývá převodem obrazu (fotografie) konečného automatu do digitálního textového formátu. Představuje problémy zpracování fotografie, segmentace obrazu a identifikace prvků ručně kreslených diagramů. Součástí ...
  • Bezdrátově ovladatelné USB zařízení 

   Author: Tomáš Kuchař; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Klán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Bakalářská práce si dává za cíl vytvořit chytré USB zařízení z Raspberry Pi, které bude po připojení k počítači simulovat různé USB periferie podle výběru uživatele. Zařízení bude bezdrátově ovladatelné pomocí aplikace na ...
  • Možnosti využití frameworku A-Frame pro rozšířenou realitu 

   Author: Tomáš Bilák; Supervisor: Pauš Petr; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Účelom tejto bakalárskej práce je analyzovať framework A-Frame a popísať jeho možnosti využitia pre aplikáciu v rozšírenej realite. Práca sa zameriava predovšetkým na rozšírenú realitu pre mobilné zariadenia bez závislosti ...
  • Věnná města českých královen - Úprava 3D modelů ve virtuální realitě 

   Author: Patrik Křepinský; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   V analytické části práce zpočátku popisuje zařízení HTC Vive a HTC Vive Pro, v této kapitole popisuje některé praktiky a časté problémy s virtuální realitou. Následně je popis některých technik manipulace a vizualizace 3D ...
  • Meteorologická stanice v chytré domácnosti založená na platformě Arduino 

   Author: Michal Švec; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Hülle Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem prototypu meteorogické stanice založené na platformě Arduino spolu s doprovodnou mobilní aplikací pro platformu Android. Součástí práce je analýza existujících řešení, návrh, ...
  • Webová aplikace, informační systému pro posilovnu Fitness Power 

   Author: Patrik Kubec; Supervisor: Kuznetsov Stanislav; Opponent: Blizničenko Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením funkčního prototypu webové aplikace pro fitness studio. Tento prototyp bude v budoucnu v rámci diplomové práce doplněn a plně přizpůsoben fitness studiu. Aplikace bude využívána ...
  • Offline analýza hovorů v call centru 

   Author: Boris Pazdera; Supervisor: Švík Martin; Opponent: Vitvar Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   V této práci jsou nastíněny základní možnosti zpracování zvukových nahrávek z call center a jejich hloubkové analýzy z pohledu jak textové, tak zvukové. Toho je dosaženo návrhem architektury, výběrem správných komponent a ...
  • Grafické uživatelské rozhraní (GUI) pro definování funkcionality vývodů mikrokontroléru a generování kostry kódu v jazyku C 

   Author: Dmitriy Tamarkov; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato práce se zabývá návrhem, implementací a testováním grafického nástroje pro definování funkcionality vývodů mikrokontroléru a generování kostry kódu v jazyku C. Výsledkem dané práce je plně funkční desktopová aplikace ...
  • Věnná města českých královen I. - úprava textur 

   Author: Denisa Sůvová; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá editací textur v závislosti na přírodních vlivech, kterými jsou sníh, námraza a povodeň. Obsahuje přehled o fyzikálních vlastnostech vybraných přírodních vlivů a metod jejich realizace. ...
  • Do roboty! Samoorganizující se model starověké vesnice. 

   Author: Petr Bureš; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Evan Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato práce se zabývá simulací samoorganizujícího modelu starověké vesnice a její vizualizací. Vesnice je zasazena do náhodně generovaného dynamického prostředí. Vesničané se rozhodují pro dostupné akce na základě znalosti ...
  • Aplikace pro řízení a správu vytápění v chytré domácnosti s pomocí wifi sítě 

   Author: Lukáš Hepner; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Borecký Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Práce se zabývá tvorbou aplikace pro řízení vytápění v chytré domácnosti. Aplikace umožňuje správu topných hlavic pomocí Wi-Fi sítě. Aplikace je určena pro operační systém Windows. Práce zkoumá existující řešení, obsahuje ...
  • Možnosti komerčního využití technologie blockchain 

   Author: Vladislav Khomchenko; Supervisor: Šedek Pavel; Opponent: Gattermayer Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Bakalářská práce se zabývá principy technologie blockchain. V práci se provádí analýza mechanismů fungování blockchainu, analyzuje se bezpečnost a dopady na ochranu soukromí uživatelů, a možnosti využití technologie ...
  • Indikátor sentimentu trhu 

   Author: David Lebl; Supervisor: Kuznetsov Stanislav; Opponent: Blizničenko Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Cíl této práce je návrh, implementace a nasazení aplikace analyzující senti-ment příspěvků ze sociální sítě Twitter na téma kryptoměn a obchodování.Teoretická část práce se zabývá rešerší big data architektury pro ...