Recently added

Now showing items 21-40 of 991

  • Spravování stavu ve webových aplikacích SPA s více klienty 

   Author: Tomáš Bydžovský; Supervisor: Skotnica Marek; Opponent: Šenkýř David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Tato práce se zabývá správou stavu webových Single Page Aplikací (SPA) a jeho synchronizací na více klientech. V posledních letech rostoucí složitost webových aplikací vedla k vytvoření nových systémů a návrhových vzorů, ...
  • Mobilní aplikace pro komunitní účely 

   Author: Jakub Pečenka; Supervisor: Pavlíček Josef; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem motivační mobilní aplikace a jejím zhodnocením z ekonomicko-manažerského hlediska. V práci se porovnávají podobné existující aplikace, analyzují se funkční požadavky, které jsou poté ...
  • Informační systém pro tábornický klub Oregon Kolín 

   Author: Miroslav Mráček; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Cílem práce je analyzovat současný stav, navrhnou a implementovat řešení, které usnadní a zefektivní vybrané procesy v tábornickém klubu Oregon Kolín. Jako řešení byl zvolen vývoj nového informačního systému s využitím PHP ...
  • Analýza a vyhodnocení marketingových technik pro mobilní aplikace 

   Author: Martin Mazanec; Supervisor: Pavlíčková Petra; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Tato práce se zaměřuje na vylepšení akvizice uživatelů, retence a zvyšení celkovych příjmů vybrané mobilní aplikace pomocí marketingovych technik typickych pro mobilní aplikace. Teoretická část práce zkoumá, popisuje a ...
  • Aplikace pro sdílení studijních materiálů mezi studenty 

   Author: Petr Šindelář; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Vogel Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Práce se zaměřuje na návrh aplikace pro sdílení studijních materiálů mezi studenty na českých univerzitách. Nejdříve byl proveden průzkum s více než 2 200 respondenty mezi studenty na českých univerzitách. Díky průzkumu a ...
  • Softwarový modul pro vyhledávání studentů na základě jejich dovedností 

   Author: Adam Jankovec; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Tato práce se zaměřuje na vytvořeni webové aplikace pro vyhledáváni studentů podle dovednosti, která generuje studentům dovednosti ze známek, sesbiraných během studia na Fakultě informačnich technologii Českého vysokého ...
  • Modul systému V3S pro práci s metadaty ze systému Crossref 

   Author: Miroslav Kálal; Supervisor: Dvořák Jan; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Předmětem práce je návrh a implementace nového modulu pro systém V3S. Tento systém slouží k evidenci publikační činnosti ČVUT v Praze. Modul rozšiřuje evidenci o stahování publikačních metadat z externího systému Crossref. ...
  • Podnikatelský plán vybudování tenisového areálu 

   Author: Jakub Prchal; Supervisor: Buchtela David; Opponent: Pavlíčková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Cílem této bakalářské práce je vytvoření konkrétního podnikatelského plánu na vybudování tenisového areálu. Součástí práce je také seznámení čtenáře s jednotlivými částmi, které se vyskytují v podnikatelském záměru a popsání ...
  • Pattern matching v C11 

   Author: Jan Jindráček; Supervisor: Křikava Filip; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Pattern matching je mechanismus který se využívá ve velkém množství programovacích jazyků, kde je využit jako způsob jak prověřit, jestli daný výraz, objekt, a nebo proměnná má vlastnosti nebo obsah specifikovaný daným ...
  • Systém pro tvorbu a správu evolvabilních dokumentů 

   Author: Tomáš Starý; Supervisor: Suchánek Marek; Opponent: Kroha Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Práce se zabývá vytvářením dokumentů. Cílem práce je analyzovat tvorbu dokumentů a na základě analýzy vytvořit návrh řešení pro tvorbu modulárních dokumentů. Na základě tohoto návrhu je následně vytvořena aplikace. Jedná ...
  • Android klient pro rozvrh hodin na ČVUT v Praze 

   Author: Petr Budík; Supervisor: Balík Miroslav; Opponent: Mlejnek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Účelem této práce je vytvoření mobilní aplikace pro zařízení s OS Android, která slouží pro práci s rozvrhy hodin na ČVUT v Praze. Vytvořená aplikace je určena pro studenty a zaměstnance na ČVUT v Praze. Práce se zabývá ...
  • Databáze konferencí a publikací III 

   Author: Peter Hajtol; Supervisor: Fišer Petr; Opponent: Schmidt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Tato praca analyzuje existujucu webovu aplikaciu pre spravu publikacii a konferencii, vyvinutu a vyuzivanu na Fakulte informacnich technologii CVUT v Praze. V praktickej casti bola aplikacia dalej vyvijana, upravene boli ...
  • Podnikatelský záměr tvorby a zavedení podnikových informačních systémů 

   Author: Filip Nezbeda; Supervisor: Buchtela David; Opponent: Pavlíčková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Cílem této bakalářské práce je vypracování podnikatelského plánu pro založení softwarové společnosti, která se zaměřuje na tvorbu informačních systémů. Dalším cílem je analýza přínosu informačních systému pro společnosti ...
  • Systém pro podporu gild ve hře Deep Town 

   Author: Daniel Hampl; Supervisor: Suchánek Marek; Opponent: Hrončok Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Tato bakalářská práce popisuje management gild v mobilní hře Deep Town a analyzuje nynější způsoby sběru dat o hráčích z této hry. Následně je navrhnut efektivnější způsob sběru dat, který je poté využit pro tvorbu modulárního ...
  • Automatizovaná transformace DEMO modelů do BPMN 

   Author: Štěpán Tužil; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Skotnica Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Tato bakalářská práce se zabývá automatickým převodem DEMO modelů do BPMN modelů. V práci se nachází popis obou těchto modelovacích technik. Dále jsou v teoretické části zhodnoceny nástroje pro tvorbu těchto modelů a ...
  • Optimalizace výkonu OLTP pomocí in-memory OLTP technologií MS SQL 

   Author: Vojtěch Carbol; Supervisor: Prágl Miroslav; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Tato práce se zabývá optimalizací databází. Použitá technologie se nazývá Microsoft SQL Server In-memory OLTP. Konkrétně se jedná o změnu hlavního uložiště dat z disku do paměti. Jedná se jak o tabulky, tak o procedury. ...
  • Podpůrný software pro oddělení pro vědu a výzkum 

   Author: Šimon Urbánek; Supervisor: Starosta Štěpán; Opponent: Skotnica Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Bakalárska práca sa zaoberá analyzovaním procesov v oddelení pre vedu a výskum na Fakulte informačných technológii v Prahe. Úvod práce vysvetľuje základy procesnej analýzy, opisuje prístupy k zberu informácií, modelovaniu ...
  • Analýza jazyka Haskell pro vývoj podnikových softwarových aplikací 

   Author: Tomáš Patro; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Slifka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Bakalárska práca oboznamuje čitateľa so základnými princípmi funkcionálneho programovania a so špecifikami typového systému jazyka Haskell. Práca sa ďalej venuje základným konceptom softvérových návrhových vzorov, s ...
  • Automatizované testování v moderním DevOps prostředí 

   Author: Vojtěch Kraus; Supervisor: Čížek Martin; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Tato bakalářská práce se zabývá obecným návrhem přístupu k automatizovanému testování agilně vyvíjených informačních systémů. Čtenář je nejprve stručně seznámen s problematikou testování software. Následuje podrobnější ...
  • Analýza a návrh informačního systému pro evidenci stravenek 

   Author: Lukáš Pechač; Supervisor: Buchtela David; Opponent: Vynikarová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Cílem této bakalářské práce je vytvoření informačního systému pro správu stravenek ve velké korporátní firmě. Evidence stravenek, která se v současné době ve firmě využívá, je již zcela nevyhovující kvůli personálnímu růstu ...