Recently added

Now showing items 21-40 of 933

  • Dráček IV - Uživatelské rozhraní 

   Author: Sivák Dominik; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Richtr Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou, návrhom, implementáciou a testovaním úprav aplikácie, ktorá slúži ako jadro v modulárnom systéme aplikácií. Táto aplikácia je súčasťou projektu Dráček, ktorého cieľ je poskytnúť ...
  • Generátor herního systému pro turnaje s rozdílnými výkonnostními kategoriemi 

   Author: Šup Daniel; Supervisor: Bartík Matěj; Opponent: Vynikarová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Práce se zaměřuje na návrh uživatelského rozhraní pro pořádání turnajů a vygenerování rozpisu zápasů. Cílem práce je webová aplikace pro pořádání turnajů s různými kategoriemi s kvalitním uživatelským rozhraním. Při řešení ...
  • Rozšíření Pico CMS pro autentizaci 

   Author: Tůma Pavel; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací rozšíření minimalistického systému Pico CMS, navrženého pro správu webových stránek. Rozšíření umožní autentizaci uživatelů a konfigurovatelné omezení jejich přístupu ...
  • Aplikace pro prezentaci dat z hodnocení výzkumných organizací 

   Author: Švagr Pavel; Supervisor: Klouda Karel; Opponent: Starosta Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tématem bakalářská práce je zpracování otevřených dat z hodnocení vědeckých výsledků v České republice publikovaných Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Práce se zabývá analýzou datových souborů, při které odhaluje nejzávažnější ...
  • WYSIWYG tvorba webových formulářů 

   Author: Buša Radek; Supervisor: Skotnica Marek; Opponent: Pergl Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato práce se věnuje tvorbě prototypu webové aplikace pro navrhování webových formulářů na základě modelů podnikových procesů. Z takové aplikace by mohla mít užitek každá společnost, která by chtěla vymodelovat své podnikové ...
  • Testovací systém příkazů a skriptů v jazyce bash 

   Author: Jílek Karel; Supervisor: Muzikář Zdeněk; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Práce se zabývá kompletní tvorbou systému na kontrolu skriptů v jazyce Bash (online judge) -- od analýzy a sběru požadavků, přes návrh, implementaci prototypu, jeho testování, až po případné nasazení do produkce. Asi ...
  • Automatizace procesů vývoje mobilních aplikací 

   Author: Lála Tomáš; Supervisor: Czinner Michal; Opponent: Pavlíčková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato práce se zabývá analýzou a realizací služeb pro automatizaci procesů. Součástí bakalářské práce je identifikace jednotlivých procesů v životním cyklu vývoje mobilní aplikace. Práce představuje i pracovní postup, který ...
  • Opponent Modelling knihovna pro StarCraft AI 

   Author: Bohuslav Tomáš; Supervisor: Čertický Michal; Opponent: Vynikarová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato práce se zabývá knihovnou pro modelování protivníka za použití umělé inteligence a strojového učení. Knihovna je navržena pro umělou inteligenci hrající počítačovou hru Starcraft, ovšem nabízená řešení základních ...
  • Analysis of Data from a Network of Pixel Detectors 

   Author: Fiedler Petr; Supervisor: Sopczak André; Opponent: Pavlíček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato práce se zabýva návrhem a implementací balíčku skriptů, sloužících k automatizaci nahrávání dat pomocí middleware Rucio ze serveru atlastpx2.utef.cvut.cz, patřící Ústavu technické a experimentální fyziky na Českém ...
  • Modul pro tvorbu úvazků a výběr volitelných předmětů pro informační systém střední školy 

   Author: Vožeh Jan; Supervisor: Matyáš Petr; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem práce je zanalyzovat potřeby Střední školy a vyšší odborné školy reklamní a umělecké tvorby Michael a do připravovaného infromačního systému naprogramovat modul pro tvorbu úvazků učitelů a výběr volitelných předmětů ...
  • Mobilní nástroj pro analýzu podnikových procesů založený na metodice DEMO 

   Author: Nymsa Petr; Supervisor: Skotnica Marek; Opponent: Pergl Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Práce se zabývá problematikou vizualizace podnikových procesů v reálném čase a následné zpracování nasbíraných dat do grafických přehledů. Hlavním témeatem je zaměření se na metodiku DEMO, která přináší jiný způsob a také ...
  • Dráček IV - serverová část 

   Author: Kameník Martin; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Richtr Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Práce se zabývá tvorbou nového serveru pro výukový systém Dráček. Cílem celéhoprojektuDráčekjevytvořenívýukovéaplikacepromobilnízařízenípro podporu výuky na základních školách. Pro účel ukládání dat využívá aplikace speciální ...
  • Ontologická analýza změnového řízení ICT projektu 

   Author: Král Ondřej; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Bakalářská práce seznamuje čtenáře s pojmem ontologie, jeho pojetím v informatice a představuje základy jazyka OntoUML pro ontologicky zaměřené konceptuální modelování, založené na ontologii UFO. Dále popisuje principy, ...
  • Návrh a implementace hry pro výuku etického hackování 

   Author: Hrdlička Mikuláš; Supervisor: Růžička Jakub; Opponent: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, implementací a tvorbou úloh pro platformu na výuku etického hackování. Pro zatraktivnění interakce s platformou je využito poznatků z teorie herního designu, a pro úlohy je použitý ...
  • Dávková změna vlastníka souborů v Google Drive 

   Author: Kopecký Jan; Supervisor: Pavelka Jiří; Opponent: Kutil Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem této práce je najít, navrhnout a implementovat vhodné řešení pro dávkovou změnu vlastnictví souborů na Google Drive. Změna vlastnictví souborů je důležitá pro rovnoměrné rozvrstvení souborů mezi nějakou skupinou ...
  • Analýza dopadů GDPR v oblasti webových služeb 

   Author: Šanda Michal; Supervisor: Buchtela David; Opponent: Kučera Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato práce se zabývá příchodem Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) a změnám oproti zákonu o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Práce analyzuje povinnosti vzhledem k současnému zákonu a poukazuje ...
  • Chatbot asistent pro manuální testování softwaru 

   Author: Hrdlovics Tomáš; Supervisor: Šenk Adam; Opponent: Surynek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato bakalářská práce se věnuje analýze, návrhu a následné implementaci chatbota - softwarového programu, který interaguje s uživatelem pomocí tzv.konverzačního rozhraní. Úkolem chatbota je pomáhat testerům procházet ...
  • Studie proveditelnosti integrační kontrolní jednotky chytré domácnosti 

   Author: Matějka Jan; Supervisor: Pavlíček Josef; Opponent: Hanzlík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá studií proveditelnosti integrované řídící jednotky chytré domácnosti, která řeší problém přijímání analogového signálu na sériovém portu a jeho zpracováním. Cílem bakalářské práce je tedy ...
  • Analýza a návrh konfiguračního nástroje pro BI analytiky v projektu Manta Tools 

   Author: Molitor Gabriel; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Hermann Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Práca sa zaoberá analýzou, návrhom a prototypovou implementáciou nástroja, ktorý uľahčuje konfiguráciu nástroja Manta Flow firmy Manta Tools s.r.o. Súčasťou práce je analýza súčasného stavu konfigurácií, ktorý vyžaduje ...
  • Analýza procesu vývoje mobilního bankovnictví v Komerční Bance 

   Author: Šafránek Vojtěch; Supervisor: Krejčí Pavel; Opponent: Kovář Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem práce je zhodnotit současné nastavení vývoje procesu mobilního bankovnictví v Komerční bance, zmapovat používané metodiky a stanovit doporučení pro jeho úpravu včetně popisu dopadů navrhovaných změn. Práce popisuje ...