Now showing items 1-1 of 1

  • Algoritmy kombinatoriky na slovech týkající se bohatosti na palindromy 

   Author: Gura Matúš; Supervisor: Starosta Štěpán; Opponent: Dvořáková Lubomíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-26)
   Pre danú konečnú grupu G skladajúcu sa z morfizmov a antimorfizmov, popisujeme konečné slová s jazykom uzavretým na grupe G. Definujeme súvisiace pojmy a definície, pričom sa zameriavame na G-bohatosť a k tomu úzko súvisiaci ...