Now showing items 1-1 of 1

  • Algoritmy pro výpočet maticové exponenciály v Sage 

   Author: Tomanek Jakub; Supervisor: Kalvoda Tomáš; Opponent: Starosta Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   V této práci se budeme zabývat algoritmy pro numerický výpočet maticové exponenciály. Zvýšenou pozornost budeme věnovat open-source programu Sage, pro který budeme implementovat méně vídanou Krylovovu metodu. Ta se od ...