Now showing items 1-6 of 6

  • Analýza sekvencí protilátek pomocí metod hlubokého učení 

   Author: Ján Jendrušák; Supervisor: Příhoda David; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Pokroky v sekvenovaní umožňujú vedcom zbierať veľké množstvá DNA sekvenovaných dát a spolu s výpočtovými zdrojmi poskytovanými výpočtovými klastermi umožnňujú využívať výpočtové prístupy napomáhajúce v mnohých biologických ...
  • Detektor gest s pomocí Leap Motion senzoru 

   Author: Viet Anh Tran; Supervisor: Nováček Tomáš; Opponent: Helcl Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Zkoumání způsobů pro ovládání virtuálního prostředí je populárním cílem mnoha výzkumných prací v odvětví interakce člověka s počítačem. Jeden ze způsobů je použití Leap Motion optického senzoru, vyvíjeného specificky pro ...
  • Klasifikace komunikace uvnitř Tor spojení 

   Author: Lukáš Jančička; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Hynek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá detekcí anonymizační sítě Tor a klasifikací jejího provozu pomocí metod strojového učení. Statistické vlastnosti síťového provozu získané z dat ve formě síťových toků jsou použity k trénování ...
  • Re-identifikace osob v systému kamer. 

   Author: Erik Hulmák; Supervisor: Naiser Filip; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Sledování pohybu předmětů a těžba dat z kamerového obrazu je zajímavá oblast výzkumu s širokou aplikací. V našem případě je cílem sběr statistik o průchodech lidí komplexními budovami, jako jsou například obchodní centa. ...
  • Statická detekce malware využívající rekurentní neuronové sítě 

   Author: Matouš Kozák; Supervisor: Jureček Martin; Opponent: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Neustále rostoucí počty útoků škodlivých programů na naši IT infrastrukturu si žádají nové a lepší metody ochrany. V této bakalářské práci se věnujeme využití rekurentních neuronových sítí pro rychlou a přesnou detekci ...
  • Vývoj paralelních algoritmů pro strojové učení na GPU 

   Author: Šimon Bařinka; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Richtr Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato práce se zaměřuje na vývoj paralelních algoritmů pro strojové učení na GPU. V práci je podrobně popsána architektura umělých neuronových sítí a vybrané algoritmy tradičního strojového učení. Dále je popsán vývoj ...