Now showing items 1-1 of 1

  • Transpilátor z jazyka PHP do jazyka Go 

   Author: Lukáš Simulík; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Pecka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Práce se zabývá tvorbou programu, který převádí projekty pro skriptovací jazyk PHP do jazyka Go. Popisuje historii PHP a jeho vývoj, rozebírá způsoby, kterými lze kód převádět a zrychlovat. Popisuje již existující projekty ...