Now showing items 1-1 of 1

  • Lexikální analyzátor pro C++ generovaný v čase kompilace 

   Author: Boris Rúra; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Vagner Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Užitečnost lexikální analýzy je nepopiratelná, ať už se jedná o zpracování přirozených jazyků, jako jsou textové zprávy, nebo zpracování zdrojových kódů kompilátory. Zjednodušení jejich tvorby a zvýšení jejich výkonnosti ...