Now showing items 1-1 of 1

  • Řešič soustavy lineárních rovnic pomocí Gauss-Jordanovy metody na GPU 

   Author: Emil Eyvazov; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Řešení systému lineárních rovnic metodou Gauss-Jordan na GPU s CUDA. Porovnání doby provedení implementace na GPU s implementací na CPU. Porovnání implementace Gauss-Jordan na GPU s implementací knihovny cuSOLVER.