Now showing items 1-1 of 1

  • Řešení textových CAPTCHA obrázků neuronovými sítěmi 

   Author: Nikl Matěj; Supervisor: Kopp Martin; Opponent: Jiřina Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá automatickým rozpoznáváním znaků z textových CAPTCHA obrázků. Jejím cílem je porovnání mělkých a hlubokých umělých neuronových sítí spolu s jejich dopadem na výslednou přesnost. Je navrhnut ...