Now showing items 1-1 of 1

  • Numerická studie chování uložení baterií při nárazu osobního automobilu na kůl 

   Author: Kristina Kletečková; Supervisor: Vyčichlová Petra; Opponent: Steklý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Cílem diplomové práce je simulace chování baterie při nárazu vozidla na kůl pomocí metody konečných prvků. V teoretické části je zpracována problematika akumulace energie, charakteristiky jednotlivých druhů baterií, ...