Now showing items 1-20 of 45

  • Hodnocení bezpečnosti pozemních komunikací pomocí jasové analýzy 

   Author: Tomáš Blodek; Supervisor: Kocián Karel; Opponent: Novák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-06)
   Diplomová práce se zabývá problematikou noční bezpečnosti na pozemních komunikacích se zaměřením na intravilánové úseky silnic I. třídy. V rámci diplomové práce byly definovány světelně technické veličiny a způsoby měření ...
  • Extrakce liniových prvků z mobilního laserového skenování 

   Author: Tadeáš Bartoš; Supervisor: Svatý Zdeněk; Opponent: Pavelka Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Cílem této diplomové práce je najít efektivní proces extrakce liniových prvků z mračen bodů získaných mobilním laserovým skenováním a ukázat možné výhody a nevýhody. Mračna bodů jsou dobrým zdrojem širokého spektra informací ...
  • Možnosti využití skidometru T2Go v souladu s ČSN 73 6177 

   Author: Adam Hoffmann; Supervisor: Svatý Zdeněk; Opponent: Jelínek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Předmětem této diplomové práce je ověření přesnosti měření skidometru T2GO v porovnání s dynamickými měřícími zařízeními standardně využívanými v České republice a současně stanovení míry korelace s těmito zařízeními, ...
  • Vývoj úrovně bezpečnosti provozu na silniční síti v Karlovarském kraji 

   Author: David Korbelář; Supervisor: Kocián Karel; Opponent: Tothová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Cílem této diplomové práce je realizovat ve dvou na sobě navazujících období bezpečnostní inspekce pozemních komunikací v místě vybrané silniční sítě a následně zjištěné poznatky vzájemně porovnat z pohledu vývoje úrovně ...
  • Manuál pro realizaci nočních bezpečnostních inspekcí PK 

   Author: Gabriela Zikánová; Supervisor: Kocián Karel; Opponent: Červenka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Cílem této diplomové práce je vytvoření manuálu liniové noční bezpečnostní inspekce pozemní komunikace metodou průjezdu inspekčního vozidla na základě realizace prohlídky úseků silnic I. třídy v Jihočeském a Plzeňském ...
  • Tvorba dopravně-geografického informačního systému primární silniční sítě 

   Author: Martin Šimáček; Supervisor: Kocián Karel; Opponent: Rak Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-12)
   Předmětem diplomové práce „Tvorba dopravně-geografického informačního systému primární silniční sítě“ je propojení nehodových dat, pasportu komunikací a dat z bezpečnostních inspekcí, a tvorba přehledně vizualizovaného ...
  • Bezpečnostní analýza způsobu provedení tlumičů nárazu 

   Author: Tereza Šimková; Supervisor: Kocián Karel; Opponent: Jelínek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
   Předmětem diplomové práce je bezpečnostní analýza způsobu provedení tlumičů nárazu. V rámci práce jsou identifikovány případné nedostatky způsobu provedení tlumičů nárazu a navržena opatření ke zvýšení bezpečnosti na ...
  • Aplikace reverzního inženýrství pro účely antropomorfních testovacích zařízení 

   Author: Jana Marešová; Supervisor: Svatý Zdeněk; Opponent: Svoboda Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-08)
   Tato diplomová práce je věnována tématu návrhu modelu dolní končetiny nárazové figuríny. Práce se zabývá historií nárazových figurín a jejich vývojem až do současnosti. V práci jsou zmíněny použité technologie jako ...
  • Posouzení aktuálnosti TP 171 z hlediska vozového parku a vlivu na bezpečnost 

   Author: Kristýna Řepová; Supervisor: Vrtal Pavel; Opponent: Svoboda Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Předmětem diplomové práce „Posouzení aktuálnosti TP 171 z hlediska vozového parku a vlivu na bezpečnost“ je analýza současného stavu vozového parku s ohledem na vývoj vnějších rozměrů vozidel, a to zejména na jejich rostoucí ...
  • Možnost využití dat digitálních tachografů při analýze dopravních nehod 

   Author: Tereza Ptáčková; Supervisor: Frydrýn Michal; Opponent: Mík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci svým zaměřením na problematiku dopravních nehod nákladních automobilů a zejména na využití dat o rychlosti z tachografů při řešení a analýze dopravních nehod. Práce se zabývá ...
  • Využívání moderních nástrojů pro analýzu dopravních nehod 

   Author: Veronika Kostěncová; Supervisor: Nouzovský Luboš; Opponent: Komárek Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Diplomová práce „Využívání moderních nástrojů pro analýzu dopravních nehod“ předkládá obecný vhled do problematiky soudního znalectví v dopravě, a to zejména z pohledu současně užívaných metod a postupů. V rámci teoretické ...
  • Měření, zpracování a interpretace nehodových dat pro účely soudního znalectví 

   Author: Martin Jankovič; Supervisor: Nouzovský Luboš; Opponent: Mík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-13)
   Předmětem této diplomové práce je v její teoretické části seznámení s problematikou soudního znalectví v dopravě, vysvětlení jejích základních principů, metod a návazností na využiti elektronických nehodových dat. Praktická ...
  • Numerická studie chování uložení baterií při nárazu osobního automobilu na kůl 

   Author: Kristina Kletečková; Supervisor: Vyčichlová Petra; Opponent: Steklý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Cílem diplomové práce je simulace chování baterie při nárazu vozidla na kůl pomocí metody konečných prvků. V teoretické části je zpracována problematika akumulace energie, charakteristiky jednotlivých druhů baterií, ...
  • Identifikace dopravně - bezpečnostních deficitů na silnici I/38 

   Author: Jakub Nováček; Supervisor: Kocián Karel; Opponent: Tothová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   V diplomové práci "Identifikace dopravně - bezpečnostních deficitů na silnici I/38" je primárním cílem realizovat bezpečnostní inspekci pozemních komunikací v úseku výše zmíněné komunikace, vyhodnotit nehodovost a současně ...
  • Analýza dopravních nehod na silnicích I. třídy ve Středočeském kraji 

   Author: Ksenia Moreva; Supervisor: Kocián Karel; Opponent: Tothová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Náplní diplomové práce "Analýza dopravních nehod na silnicích I. třídy ve Středočeském kraji" je vyhodnocení současného stavu silnic I. třídy na území Středočeského kraje z pohledu nehodovosti a dopravních konfliktů. ...
  • Vliv chybné manipulace s dětskými zádržnými systémy 

   Author: Šulcová Kateřina; Supervisor: Mičunek Tomáš; Opponent: Daniel Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-18)
   Předmětem diplomové práce jsou rizika spojená s používáním dětských zádržných systémů. Teoretická část je věnována úvodu do problematiky z hlediska legislativy a statistik dopravních nehod s účastí dětí. Dále je navázáno ...
  • Analýza dopravně - bezpečnostních rizik na silnici I/20 v Jihočeském kraji 

   Author: Opletalová Bára; Supervisor: Kocián Karel; Opponent: Tothová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-18)
   Předmětem diplomové práce "Analýza dopravně-bezpečnostních rizik na silnici I/20 v Jihočeském kraji" je analýza současného stavu pozemní komunikace z hlediska bezpečnosti. Nedílnou součástí této práce je i návrh ...
  • Pokročilá dynamická numerická studie chování podvozku osobního automobilu 

   Author: Blechová Markéta; Supervisor: Vyčichlová Petra; Opponent: Micka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem této práce je vytvoření numerické simulace osobního automobilu projíždějícího obloukem. Numerický model je redukován na základní funkční část podvozku a kol, které jsou připojeny na zjednodušenou kostru vozu, která ...
  • Bezpečnostní brzdové zařízení pro osobní automobily při nárazových zkouškách 

   Author: Mikulka Martin; Supervisor: Mičunek Tomáš; Opponent: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Předmětem diplomové práce "Bezpečnostní brzdové zařízení pro osobní automobily při nárazových zkouškách" je popis konstrukce brzd osobních automobilů, včetně jejich funkce a jednotlivých částí, které brzdový systém obsahuje. ...
  • Zádržné systémy pro přepravu psů v osobním automobilu 

   Author: Dousková Nikol; Supervisor: Mičunek Tomáš; Opponent: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Předmětem diplomové práce "Zádržné systémy pro přepravu psů v osobním automobilu" je otestovat bezpečnostní popruhy pro přepravu psů a posoudit, zda jsou vhodným bezpečnostním prvkem pro ochranu posádky uvnitř vozidla. ...