• Analýza dopravních nehod - simulační softwary 

   Autor: Dibelka Jakub; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza dopravních nehod na rychlostní komunikaci R46 

   Autor: Kocián Karel; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza rozhledových podmínek řidiče s využitím simulačních prostředí 

   Autor: Junek Přemysl; Vedoucí práce: Schmidt Drahomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích 

   Autor: Scháno Martin; Vedoucí práce: Schmidt Drahomír; Oponent práce: Kocourek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem diplomové práce "Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích" je analýza nehodového úseku na silnici I/15. S použitím dat o nehodách a radarem získaných dat o charakteristikách dopravního proudu v tomto úseku ...
  • Bezpečnostní brzdové zařízení pro osobní automobily při nárazových zkouškách 

   Autor: Mikulka Martin; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Předmětem diplomové práce "Bezpečnostní brzdové zařízení pro osobní automobily při nárazových zkouškách" je popis konstrukce brzd osobních automobilů, včetně jejich funkce a jednotlivých částí, které brzdový systém obsahuje. ...
  • Fotogrammetrické měření textury povrchu vozovky 

   Autor: Vopava Lukáš; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Maršík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomové práce "Fotogrammetrické měření textury povrchu vozovky" seznamuje se základními teoretickými fyzikálními principy adheze, faktory ovlivňující přilnavost vozidel, zákonitostmi, vývojem fotogrammetrie a principy ...
  • Intenzita osvětlení předních (potkávacích) světlometů v oblasti před vozidlem 

   Autor: Žaludová Lenka; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Jízda motocyklu v oblouku z pohledu soudního znalectví 

   Autor: Hradecká Lucie; Vedoucí práce: Lenková Alžběta; Oponent práce: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-28)
   Předmětem diplomové práce "Jízda motocyklu v oblouku z pohledu soudního znalectví" je postup a metodika měření úhlů klopení motocyklu v obloucích. Tyto hodnoty jsou důležité pro analýzu nehod v soudním znalectví. Část práce ...
  • Jízdní charakteristiky cyklisty 

   Autor: Smeták Jan; Vedoucí práce: Schmidt Drahomír; Oponent práce: Kumpošt Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem diplomové práce jsou "Jízdní charakteristiky cyklisty". Téma je rozebráno z pohledu techniky, vybavení a způsobu měření. Experiment popisuje spojení jízdního kola s akcelerometry a má dokázat odlišnosti mezi ...
  • Lidský faktor a specifické podmínky řízení vybraných vozidel MHD 

   Autor: Rakušanová Barbora; Vedoucí práce: Schmidt Drahomír; Oponent práce: Šmolíková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem teoretické části diplomové práce je analýza profesionálních řidičů a negativních vlivů, které na ně během jízdy působí, vytyčení základních rozdílů mezi těžkými dopravními prostředky a osobními vozidly a vytvoření ...
  • Limity přístrojů určených k zaznamenávání vozidel a měření jejich rychlosti 

   Autor: Silovská Jana; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Kumpošt Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Předmětem mé diplomové práce je zkoumání statistického radaru za účelem zjistit limity při jeho použití. V diplomové práci je popsány principy radarového přístroje, který měří rychlost, délku a vzdálenost mezi vozidly. ...
  • Měření adhezních vlastností vozovek 

   Autor: Henych Jiří; Vedoucí práce: Schmidt Drahomír; Oponent práce: Vyčichl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-27)
   Diplomové práce "Měření adhezních vlastností vozovek" se zabývá měřením protismykových vlastností vozovek pomocí kyvadla, Grip Testru a TRT zařízením. Porovnává zjišťování hloubky makrotextury odměrnou metodou a 3D skenerem. ...
  • Měření dynamiky jízdy systému řidič-motocykl 

   Autor: Kobosil Martin; Vedoucí práce: Schmidt Drahomír; Oponent práce: Šotola Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Diplomová práce se věnuje měření dynamiky jízdy systému řidič - motocykl, a to jak z pohledu techniky měření, tak z pohledu mechaniky pohybu jednostopých vozidel. Na základě experimentu s motocykly a jezdci různých kategorií ...
  • Ochrana chodce při sekundárním nárazu 

   Autor: Handl Martin; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Osobní přepravník a bezpečnost jeho provozu 

   Autor: Fogl Tomáš; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem této diplomové práce "Osobní přepravník a bezpečnost jeho provozu" je rešerše na legislativní zařazení tohoto typu dopravního prostředku v ČR. Dále porovnání legislativ ohledně jeho užívání v různých zemích. ...
  • Parkování - analýza stojících vozidel 

   Autor: Řezáč Jindřich; Vedoucí práce: Schmidt Drahomír; Oponent práce: Maršík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   ABSTRAKT Předmětem teoretické části diplomové práce je vypracování teorie o parkovacích a odstavných plochách včetně jejich navrhování. Dále se v práci zabývám možnostmi využití dostupných technologií pro zjišťování ...
  • Pokročilá dynamická numerická studie chování podvozku osobního automobilu 

   Autor: Blechová Markéta; Vedoucí práce: Vyčichlová Petra; Oponent práce: Micka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem této práce je vytvoření numerické simulace osobního automobilu projíždějícího obloukem. Numerický model je redukován na základní funkční část podvozku a kol, které jsou připojeny na zjednodušenou kostru vozu, která ...
  • Posouzení nehodovosti na silnici II/117 Žebrák - Hořovice 

   Autor: Nedvědová Andrea; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Radimský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomová práce "Posouzení nehodovosti na silnici II/117 v úseku mezi obcí Žebrák a městem Hořovice" se věnuje srovnání stavu silnice před její rekonstrukcí a po rekonstrukci a směrovém narovnání. Obsahem práce je též ...
  • Preference chodců na světelně řízených přechodech pro chodce 

   Autor: Bečicová Radka; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Krpešová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Prevence srážek tramvají s chodci 

   Autor: Hájková Barbora; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Houdek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Prevence srážek tramvají s chodci" je rozbor problematiky nehod chodců s tramvajemi na území České republiky na základě souhrnných statistik a dat získaných pomocí dotazování, videozáznamů a ...