Now showing items 30-49 of 77

   Subject
   Jednostopá motorová vozidla, motocykl, dynamika jízdy motocyklu, bezpečnost motocyklu, měřicí technika pro dynamiku jízdy, zpracování dat, měření dynamiky jízdy motocyklu. [1]
   kyvadlo, Grip Testr, TRT, protismykové vlastnosti, trhliny, bezpečnostní protismykové úpravy, 3D skenování, adheze, vozovka [1]
   level crossing,warning devices at level crossings,road intersection,safety improvement,traffic light,accident rate,coordination [1]
   localization of accident sites [1]
   lokalizace nehodových lokalit [1]
   META [1]
   metoda konečných prvků [1]
   motorcycle handling, sensors for motorcycle handling, factors influencing motorcycle handling through a curve, motorcycle roll angle [1]
   nárazové zkoušky [1]
   nehodová data [1]
   osobní automobil,dynamická analýza,těžiště,podvozek,pneumatika,stabilizátor,LS-DYNA [1]
   Osobní transportér, bezpečnost, akcelerometr, gyroskop, chodec, chodník, legislativa, elektromobil [1]
   Parking and parking areas, collective garages, RDS - TMC, traffic detectors, Floating car data, sources of traffic data, JSDI, NDIC, parking houses [1]
   Parkovací a odstavné plochy, hromadné garáže, RDS - TMC, dopravní detektory, údaje z plovoucích vozidel, zdroje dopravních dat, JSDI, NDIC, parkovací domy [1]
   pasivní bezpečnost, deformační zóna, karoserie, kapota, originální, neoriginální díly, ochrana chodců [1]
   passenger car,dynamics analysis,center of gravity,chassis,tire,stabilizer,LS-DYNA [1]
   passive safety, crumple zones, bodywork, bonnet, original, non-original parts, pedestrian protection [1]
   Pedestrian, tram, accident statistics, collision of the tram with pedestrian, prevention, traffic education, safety campaign [1]
   pendulum, GRIPTESTER, TRT, skid resistance, crack, anti-skid safety modifications, 3D scanning, tire adhesion, roadway [1]
   Personal transporter, safety, accelerometer, gyroscope, walker, walkway, legislation, electromobile [1]