Now showing items 1-20 of 44

  • Ochrana chodce při sekundárním nárazu 

   Author: Handl Martin; Supervisor: Mičunek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zmanipulované dopravní nehody se zaměřením na analýzu chladnutí motoru 

   Author: Rozlivka Tomáš; Supervisor: Schmidt Drahomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza rozhledových podmínek řidiče s využitím simulačních prostředí 

   Author: Junek Přemysl; Supervisor: Schmidt Drahomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza dopravních nehod na rychlostní komunikaci R46 

   Author: Kocián Karel; Supervisor: Mičunek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza dopravních nehod - simulační softwary 

   Author: Dibelka Jakub; Supervisor: Mičunek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Intenzita osvětlení předních (potkávacích) světlometů v oblasti před vozidlem 

   Author: Žaludová Lenka; Supervisor: Mičunek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Vliv konstrukce přídí osobních automobilů na střet s dětským chodcem 

   Author: Burket Josef; Supervisor: Schejbalová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Preference chodců na světelně řízených přechodech pro chodce 

   Author: Bečicová Radka; Supervisor: Mičunek Tomáš; Opponent: Krpešová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Měření adhezních vlastností vozovek 

   Author: Henych Jiří; Supervisor: Schmidt Drahomír; Opponent: Vyčichl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-27)
   Diplomové práce "Měření adhezních vlastností vozovek" se zabývá měřením protismykových vlastností vozovek pomocí kyvadla, Grip Testru a TRT zařízením. Porovnává zjišťování hloubky makrotextury odměrnou metodou a 3D skenerem. ...
  • Posouzení nehodovosti na silnici II/117 Žebrák - Hořovice 

   Author: Nedvědová Andrea; Supervisor: Mičunek Tomáš; Opponent: Radimský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomová práce "Posouzení nehodovosti na silnici II/117 v úseku mezi obcí Žebrák a městem Hořovice" se věnuje srovnání stavu silnice před její rekonstrukcí a po rekonstrukci a směrovém narovnání. Obsahem práce je též ...
  • Prevence srážek tramvají s chodci 

   Author: Hájková Barbora; Supervisor: Mičunek Tomáš; Opponent: Houdek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Prevence srážek tramvají s chodci" je rozbor problematiky nehod chodců s tramvajemi na území České republiky na základě souhrnných statistik a dat získaných pomocí dotazování, videozáznamů a ...
  • Lidský faktor a specifické podmínky řízení vybraných vozidel MHD 

   Author: Rakušanová Barbora; Supervisor: Schmidt Drahomír; Opponent: Šmolíková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem teoretické části diplomové práce je analýza profesionálních řidičů a negativních vlivů, které na ně během jízdy působí, vytyčení základních rozdílů mezi těžkými dopravními prostředky a osobními vozidly a vytvoření ...
  • Fotogrammetrické měření textury povrchu vozovky 

   Author: Vopava Lukáš; Supervisor: Mičunek Tomáš; Opponent: Maršík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomové práce "Fotogrammetrické měření textury povrchu vozovky" seznamuje se základními teoretickými fyzikálními principy adheze, faktory ovlivňující přilnavost vozidel, zákonitostmi, vývojem fotogrammetrie a principy ...
  • Rekonstrukce předstřetového děje pomocí zařízení pro záznam fyzikálních veličin 

   Author: Horálek Jan; Supervisor: Mičunek Tomáš; Opponent: Konečný Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Rekonstrukce předstřetového děje pomocí zařízení pro záznam fyzikálních veličin" je provedení experimentu za účelem využití dat z tzv. černé skříňky pro rekonstrukci předstřetového pohybu vozidla ...
  • Měření dynamiky jízdy systému řidič-motocykl 

   Author: Kobosil Martin; Supervisor: Schmidt Drahomír; Opponent: Šotola Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Diplomová práce se věnuje měření dynamiky jízdy systému řidič - motocykl, a to jak z pohledu techniky měření, tak z pohledu mechaniky pohybu jednostopých vozidel. Na základě experimentu s motocykly a jezdci různých kategorií ...
  • Vlastnosti bezpečnostních pásů v automobilech po dopravní nehodě 

   Author: Šípek Martin; Supervisor: Mičunek Tomáš; Opponent: Maršík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Vlastnosti bezpečnostních pásů v automobilech po dopravní nehodě" je popis stavu jednotlivých částí bezpečnostního pásu, ve kterém se nacházejí po dopravní nehodě nebo nárazu a využití těchto ...
  • Zvyšování bezpečnosti silničního provozu prostřednictvím simulačních prostředků 

   Author: Hájek Adam; Supervisor: Mičunek Tomáš; Opponent: Šachlová Zora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Diplomová práce zkoumá dopravní situaci v křižovatce u mostu Závodu míru na Zbraslavi z hlediska dopravních nehod. Na základě znalostí z oboru analýzy dopravních nehod a intenzit dopravy je následně navrženo několik ...
  • Současné trendy a vize ve vývoji deformačních zón osobních automobilů 

   Author: Matějíček Martin; Supervisor: Mičunek Tomáš; Opponent: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Předmětem diplomové práce "Historie, současné trendy a vize ve vývoji deformačních zón osobní automobilů" je představení historický milníků ve vývoji a současnost deformačních zón. Následuje rozbor karosérie a jednotlivých ...
  • Limity přístrojů určených k zaznamenávání vozidel a měření jejich rychlosti 

   Author: Silovská Jana; Supervisor: Mičunek Tomáš; Opponent: Kumpošt Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Předmětem mé diplomové práce je zkoumání statistického radaru za účelem zjistit limity při jeho použití. V diplomové práci je popsány principy radarového přístroje, který měří rychlost, délku a vzdálenost mezi vozidly. ...
  • Jízda motocyklu v oblouku z pohledu soudního znalectví 

   Author: Hradecká Lucie; Supervisor: Lenková Alžběta; Opponent: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-28)
   Předmětem diplomové práce "Jízda motocyklu v oblouku z pohledu soudního znalectví" je postup a metodika měření úhlů klopení motocyklu v obloucích. Tyto hodnoty jsou důležité pro analýzu nehod v soudním znalectví. Část práce ...