Zobrazují se záznamy 1-20 z 34

   Klíčové slovo
   Accelerometer, single track vehicles, bicycle, safety of cyclists, driving dynamics, movement, measurement, data processing [1]
   accident reconstruction, eCall, Virtual Crash, reconstruction of pre-colision, Black box [1]
   Akcelerometr, jednostopá vozidla, jízdní kolo, bezpečnost cyklistů, dynamika jízdy, pohyb, měření, zpracování dat [1]
   Bezpečnost provozu, dopravní nehoda, analýza dat [1]
   Bezpečnostní pás, popruh, navíječ, dopravní nehoda, zámek, zmanipulovaná nehoda, pevnost v tahu [1]
   chodec, tramvajová doprava, statistiky nehodovost, srážka tramvaje s chodcem, prevence, dopravní výchova, bezpečnostní kampaň [1]
   dynamika motocyklu, snímače pro jízdní dynamiku motocyklu, faktory ovlivňující jízdu motocyklu v oblouku, úhel klopení motocyklu [1]
   Jednostopá motorová vozidla, motocykl, dynamika jízdy motocyklu, bezpečnost motocyklu, měřicí technika pro dynamiku jízdy, zpracování dat, měření dynamiky jízdy motocyklu. [1]
   kyvadlo, Grip Testr, TRT, protismykové vlastnosti, trhliny, bezpečnostní protismykové úpravy, 3D skenování, adheze, vozovka [1]
   level crossing,warning devices at level crossings,road intersection,safety improvement,traffic light,accident rate,coordination [1]
   motorcycle handling, sensors for motorcycle handling, factors influencing motorcycle handling through a curve, motorcycle roll angle [1]
   Osobní transportér, bezpečnost, akcelerometr, gyroskop, chodec, chodník, legislativa, elektromobil [1]
   Parking and parking areas, collective garages, RDS - TMC, traffic detectors, Floating car data, sources of traffic data, JSDI, NDIC, parking houses [1]
   Parkovací a odstavné plochy, hromadné garáže, RDS - TMC, dopravní detektory, údaje z plovoucích vozidel, zdroje dopravních dat, JSDI, NDIC, parkovací domy [1]
   pasivní bezpečnost, deformační zóna, karoserie, kapota, originální, neoriginální díly, ochrana chodců [1]
   passive safety, crumple zones, bodywork, bonnet, original, non-original parts, pedestrian protection [1]
   Pedestrian, tram, accident statistics, collision of the tram with pedestrian, prevention, traffic education, safety campaign [1]
   pendulum, GRIPTESTER, TRT, skid resistance, crack, anti-skid safety modifications, 3D scanning, tire adhesion, roadway [1]
   Personal transporter, safety, accelerometer, gyroscope, walker, walkway, legislation, electromobile [1]
   Professional driver, accident, AETR covenant, tiredness, stress [1]