Now showing items 38-57 of 77

   Subject
   nárazové zkoušky [1]
   nehodová data [1]
   osobní automobil,dynamická analýza,těžiště,podvozek,pneumatika,stabilizátor,LS-DYNA [1]
   Osobní transportér, bezpečnost, akcelerometr, gyroskop, chodec, chodník, legislativa, elektromobil [1]
   Parking and parking areas, collective garages, RDS - TMC, traffic detectors, Floating car data, sources of traffic data, JSDI, NDIC, parking houses [1]
   Parkovací a odstavné plochy, hromadné garáže, RDS - TMC, dopravní detektory, údaje z plovoucích vozidel, zdroje dopravních dat, JSDI, NDIC, parkovací domy [1]
   pasivní bezpečnost, deformační zóna, karoserie, kapota, originální, neoriginální díly, ochrana chodců [1]
   passenger car,dynamics analysis,center of gravity,chassis,tire,stabilizer,LS-DYNA [1]
   passive safety, crumple zones, bodywork, bonnet, original, non-original parts, pedestrian protection [1]
   Pedestrian, tram, accident statistics, collision of the tram with pedestrian, prevention, traffic education, safety campaign [1]
   pendulum, GRIPTESTER, TRT, skid resistance, crack, anti-skid safety modifications, 3D scanning, tire adhesion, roadway [1]
   Personal transporter, safety, accelerometer, gyroscope, walker, walkway, legislation, electromobile [1]
   porovnání zjištěné úrovně bezpečnosti [1]
   Professional driver, accident, AETR covenant, tiredness, stress [1]
   protismykové vlastnosti vozovky, fotogrammetrie, akcelerometr, měření součinitele adheze, textura povrchu vozovky [1]
   reconstruction, traffic accident, directional lines, vertical lines, statistical radar, project documentation, cyclist, pedestrian, accident, solid obstruction [1]
   redevelopment measures [1]
   rekonstrukce nehody, eCall, Virtual crash simulace předstřetového děje, černá skříňka [1]
   rekonstrukce, dopravní nehoda, směrové vedení, výškové vedení, statistický radar, projektová dokumentace, cyklista, chodec, havárie, pevná překážka [1]
   restraint systems,transportation of dogs,safety systems,crash test,safety strap [1]