• Adheze pneumatik a její měření 

   Autor: Vopava Lukáš; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Maršík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Bezpečnost chodců na přechodech pro chodce v České republice a Dánsku 

   Autor: Lehká Eva; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Šachlová Zora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Bezpečnost chodců na přechodech pro chodce v České republice a Dánsku" je poskytnutí informací o legislativních a technických opatřeních pro přecházení přes komunikace v kontextu sociokulturních ...
  • Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích 

   Autor: Scháno Martin; Vedoucí práce: Schmidt Drahomír; Oponent práce: Žídek Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích" je pomocí měřící techniky změřit data o rychlosti, intenzitě a skladbě dopravního proudu na silnici I/15 na úseku mezi Lovosicemi a Mostem, u obce ...
  • Bezpečnost železničních přejezdů 

   Autor: Janků Vojtěch; Vedoucí práce: Schmidt Drahomír; Oponent práce: Novák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem bakalářské práce je rešerše nejdůležitějších informací z problematiky železničních přejezdů v České republice. Tento popis úvodní části práce vzešel ze současně užívaných směrnic, kdy je železniční přejezd uveden ...
  • Chování cyklistů v silničním provozu 

   Autor: Nouzovský Luboš; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-12)
  • Černé skříňky v silničním provozu 

   Autor: Mihulová Monika; Vedoucí práce: Schmidt Drahomír; Oponent práce: Lenková Alžběta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Cílem této bakalářské práce je zmapovat stávající bezpečnostní systémy a asistenty v automobilech a popsat jejich funkci. Dále pak se zmiňuje o prvcích, které automobilky nyní vyvíjí a testují a ve svém závěru polemizuje ...
  • Dětské zádržné systémy v osobním automobilu 

   Autor: Šulcová Kateřina; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Bakalářská práce pojednává o dětských zádržných systémech (DZS). Část úvodu je věnována historickému vývoji, na který je navázáno kapitolou o současné legislativě této problematiky. Dále je uveden výčet statistických dat, ...
  • Dokumentace silničních dopravních nehod 

   Autor: Nedvědová Andrea; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Dynamická numerická studie nárazu vozidla do silničního ocelového svodidla 

   Autor: Kletečková Kristina; Vedoucí práce: Vyčichlová Petra; Oponent práce: Micka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Cílem bakalářské práce je simulace chování ocelových silničních svodidel při nárazu vozidla s využitím metody konečných prvků. V rámci teoretické části je zpracována problematika silničních záchytných systémů, popis ...
  • Individuální přeprava psů v osobním automobilu 

   Autor: Dousková Nikol; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Maršík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "Individuální přeprava psů v osobním automobilu" je seznámit se s problematikou přepravy psů, představit si jednotlivé bezpečnostní zádržné systémy, po té analyzovat hlavní problémy při přepravě ...
  • Jízdní vlastnosti motocyklu pro znaleckou činnost 

   Autor: Hradecká Lucie; Vedoucí práce: Lenková Alžběta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Metody pro identifikaci částí vozidel 

   Autor: Strouhal Martin; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Měření a zpracování dat pro analýzu jízdní a nárazové dynamiky 

   Autor: Jankovič Martin; Vedoucí práce: Nouzovský Luboš; Oponent práce: Mík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Předmětem této bakalářské práce je v její teoretické části seznámení s problematikou jízdní a nárazové dynamiky, vysvětlení aplikace senzorů a měřicích zařízení pro jízdní a nárazovou dynamiku, zpracování přehledu možných ...
  • Náraz vozidla do pevné překážky 

   Autor: Mikulka Martin; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Šachlová Zora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-20)
   Předmětem bakalářské práce "Náraz vozidla do pevné překážky" je vyhodnocení dopravních nehod, u kterých figuruje pevná překážka, dále popis jednotlivých druhů pevných překážek, které se vyskytují kolem pozemních komunikací, ...
  • Nehody na vnitrozemských vodních cestách 

   Autor: Moreva Ksenia; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Savin Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem této bakalářské práce je seznámení s danou problematikou z hlediska legislativních požadavků o vnitrozemské plavbě a odbornou terminologií. Dále pak zjištění stavu vnitrozemských vodních cest, stanovení nehodovosti ...
  • Osobní transportér a bezpečnost jeho provozu 

   Autor: Fogl Tomáš; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Maršík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem této bakalářské práce ,,Osobní transportér a bezpečnost jeho provozu" je zmapování používaných typů osobních transportérů s následným rozborem jejich částí a porovnání legislativ ohledně užívání v různých zemích. ...
  • Podélné parkování - vzdálenosti vozidel 

   Autor: Mordovanec Jakub; Vedoucí práce: Schmidt Drahomír; Oponent práce: Brumovský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-15)
  • Porovnání pasivní bezpečnosti silnic I. třídy v Jihočeském a Ústeckém kraji 

   Autor: Zachariášová Jana; Vedoucí práce: Kocián Karel; Oponent práce: Tothová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Předmětem bakalářské práce je vyhodnocení a porovnání pasivní bezpečnosti silnic I. třídy v Jihočeském a Ústeckém kraji. V práci se zabývám dopravními nehodami, u kterých došlo ke střetu s pevnou překážkou, práce dále ...
  • Problematika nehodovosti na železničních přejezdech 

   Autor: Rendl Tomáš; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Provozní bezpečnost motorových vozidel na zemní a ropný plyn 

   Autor: Řehák David; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)